КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Контакти: 01. 502 ауд.,   тел. (0512) 37-88-19   E-mail: english.literature.kafedra@gmail.com

Історія кафедри

Кафедру англійської мови і літератури створено у вересні 1998 року після реорганізації кафедри романо-германської філології. Кафедру очолює доктор філософії у галузі освіти, доцент, випускниця Програми  ім. Фулбрайта, Fulbright Scholar Program, Т.П.Мироненко. Основними напрямками роботи кафедри є наукова, навчально-методична, міжнародна та виховна діяльність.

Наукова діяльність

Науковою роботою активно займаються доценти Мироненко Т.П.,  Філіпп`єва Т.І., Добровольська Л.С., Баркасі В.В., Щербакова О.Л., Шевченко І.В., старший викладач Сав`юк А.М., Свєточева С.М.,

Доцент Мироненко Т.П. досліджує проблеми у галузі рефреймінгу контексту, теорії художнього тексту, сучасної англійської та американської літератури; доцент Баркасі В.В. вивчає проблему формування компетентності майбутніх вчителів англійської мови; доцент Добровольська Л.С. спільно з доктором наук    Мартинової Р.Ю., директором інституту методів навчання іноземних мов, висвітлює тему розвитку іншомовних умінь у процесі навчання іноземних мов, що відображено в двох експериментальних навчальних посібниках, зміст яких присвячено розвитку інтегрованих умінь – загально-навчальних та іншомовно-мовленнєвих; доцент Щербакова О.Л. досліджую проблему сучасних теорій  лінгвістики, зокрема актуальні проблеми комунікативної лінгвістики;  доцент Шевченко І.В. працює над проблемами методики навчання іноземної мови на початковому етапі.

Протягом останніх років кафедрою проведено ряд науково-практичних конференцій та методичних семінарів для вчителів та викладачів англійської мови м. Миколаєва. Викладачі кафедри брали участь у ряді Міжнародних наукових конференцій, неодноразово проходили стажування за кордоном, були учасниками міжнародних програм.

У 2001 році у межах кафедри створено  Центр англійської мови та інформації, що налічує біля семисот примірників наукової, науково-методичної, довідкової,  художньої літератури, аудіо та відеотеки.

Навчально-методична робота

Викладачі кафедри забезпечують викладання теоретичних та практичних дисциплін, пов’язаних з навчанням англійської мови, теоретичних курсів з англійської та американської літератури. Колектив кафедри працює над кафедральною науково-дослідною темою «Формування професійних компетенцій майбутніх викладачів іноземних мов у процесі використання змішаної форми навчання».

Перспективний план якісного росту навчально-методичної бази кафедри передбачає видання навчально-методичних посібників із кафедральної теми та її висвітлення на наукових конференціях.

До виконання кафедральної теми залучаються студенти, які займаються науковою роботою у науковому гуртку “Філолог” та беруть участь у  міжвузівських наукових конференціях у  м. Миколаєві, м. Херсоні, м. Києві, м. Острозі, м. Донецьку, м. Одесі та у Польщі. Кращі студенти спеціальності 014.02 Середня освіта (Англійська та   друга іноземна мова) та 035.04 Філологія: Мова і література (англійська) входять до складу наукової групи з поглибленим вивчення методики викладання іноземних мов та сучасних лінгвістичних вчень.

Підготовка студентів здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр та магістр. Підготовка магістрів зі спеціальності 014.02 Середня освіта (Англійська мова та література) розпочата у 2007 році (рішення ДАК від 26.06.2007р., протокол № 67). Випускники кафедри англійської мови і літератури працюють у різних закладах України та країн світу.

Кафедра забезпечує викладання таких теоретичних та практичних дисциплін: методика викладання іноземних мов, історія основної мови, стилістика, лексикологія, практика усного та писемного мовлення, граматика, фонетика, країнознавство, аналітичне читання.

Колектив кафедри забезпечує організацію навчального процесу студентів за кредитно-трансферною системою: розробка навчальних програм, формування пакету документів для самостійної роботи, розробка модульних контрольних робіт за тестовою системою, пробних тестових завдань для перевірки поточних знань студентів із самостійної роботи.

Пріоритетним напрямом у роботі кафедри є організація змісту навчального процесу, що, передусім, передбачає підвищенні якості викладання професійно орієнтованих дисциплін завдяки покращенню навчально-методичного забезпечення процесу їх викладання, впровадження сучасних прогресивних методик, що ґрунтуються на використанні комп’ютеризованих навчальних систем, створення робочих програм згідно з вимогами, залучення до викладання фахівців із провідних вищих навчальних закладів України, а також фахівців із США.

Наукова та методична робота кафедри є невід’ємними частинами діяльності загалом, а виховна робота спрямована на формування вчителя з широко розвиненим світоглядом, якому притаманні відкритість до сприйняття нових ідей, толерантність, лідерські якості та професійна компетентність.

Міжнародна діяльність

У 2014 кафедра англійської фмови і літератури під керівництвом доцента  Мироненко Т.П. здобула перемогу у 6-му конкурсі програми Tempus IV та стала учасником проекту 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University ِDeveloping the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes («Вдосконалення викладання європейських мов на основі впровадження онлайн-технологій у підготовку вчителя»).

У заході взяли участь представники вищих навчальних закладів – членів консорціуму: Університет Астон (Велика Британія), Університет Кан Нижня Нормандія (Франція), Педагогічний університет Фрайбурга (Німеччина), Київський національний лінгвістичний університет (Україна), Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського (Україна), Тюменський державний університет (РФ), Ярославський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського (РФ), Воронезький педагогічний університет (РФ), Самаркандський державний інститут іноземних мов (Узбекистан), Узбецький державний університет світових мов (Узбекистан).

У вересні 2015-2016 н.р.  впровадженно  навчальні плани у процес підготовки майбутніх вчителів англійської мови в умовах змішаного навчання – аудиторного та дистанційного навчання.

Кафедра англійської мови і літератури плідно співпрацює з Корпусом Миру США в Україні, Британською Радою, лабораторією навчання іноземних мов при Інституті педагогіки АПН України, Інститутом методів навчання іноземних мов, кафедрою англійської філології Херсонського державного університету, кафедрою прикладної лінгвістики Національного морського університету ім.адмірала Макарова, Київським національним лінгвістичним університетом, Американським інститутом міжнародної освіти. Співробітництво з цими закладами передбачає узагальнення наукових досліджень, а саме: проведення дисертаційних досліджень, наукових конференцій, спільних публікацій та розробка узагальнених критеріїв за темами дослідження.

Починаючи з 1994 року на кафедрі працювали викладачі – представники Корпусу Миру США в Україні:  Джоан Керролл, Брайєн Мей, Мет МакЛірі,   Джеккі Амброуз,  Джері Лонг, Менді Фрідман, Джоуі Блекберн. Студентам читали лекції професори із США: Ноел  Хіерман (університет Лінкольн, штат Міссурі) та Девід Бінклі (університет Колорадо).

Викладачі кафедри англійської мови і літератури проходили міжнародне стажування в університетах США (Єльський університет, Дартмутський університет, Колумбійський університет (м. Нью-Йорк), Університет Південної Кароліни, Університет імені Джорджа Вашингтона) та університетах Європи (Кембриджський університет, Університет Астон (Велика Британія), Університет Кан Нижня Нормандія (Франція), Педагогічний університет Фрайбурга (Німеччина)).