Ружевич Я. І.

 

Ружевич Яна Ігорівна

доктор філософії в галузі освіти

старший викладач кафедри іноземних мов

Миколаївського національного університету
ім. В.О. Сухомлинського

Контакти:
janaru347@gmail.com
deutsche_sprache17@ukr.net
kafedra.in.mov17@gmail.com

ОСВІТА
2015 ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності
13.00.02 – теорія і методика навчання (зарубіжна література).
1998 – 2003 факультет іноземної філології Миколаївського державного університету, спеціальність “Мова та література (німецька та англійська)”, кваліфікація: вчитель німецької, англійської мови і зарубіжної літератури.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
2003 Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, старший викладач кафедри іноземних мов
2001 – 2003 Миколаївський юридичний ліцей, вчитель німецької мови

НАУКОВО – ДОСЛІДНА РОБОТА
2015 – 2018 Розвиток культурного інтелекту студентів у процесі крос-культурної взаємодії в контексті глобалізації вищої освіти.
2010 – 2015 Формування ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі вивчення епічних творів зарубіжної літератури

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Монографії, навчальні посібники:
1. Конструювання картини ціннісних орієнтацій студентів (на матеріалі вивчення художніх творів зарубіжної літератури)// Культурний інтелект: монографія / за наук. ред. А.К. Солодкої. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2016. – С. 175-188.
2. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів 2 курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика» філологічного факультету

Академія Google