Кафедра німецької мови та літератури

Контакти: 01. 500 ауд.,   тел. (0512) 37-88-19

Кафедру німецької мови та літератури було створено у вересні 1998 року. Зараз кафедру очолює доктор філологічних наук Майстренко Мирослава Іллівна. На кафедрі німецької мови та літератури працюють: 1 доктор філологічних наук, 3 кандидати філологічних наук, а також 4 викладача. Члени кафедри здійснюють роботу на денному, заочному відділеннях та в магістратурі.

На кафедрі щорічно проводяться регіональні науково-практичні конференції з напрямку: «Міжкультурна германістика в українському контексті». Члени кафедри беруть участь в університетських, міжвузівських, міжрегіональних та міжнародних конференціях і семінарах. Проводяться науково-методичні семінари «Лінгводидактичні основи міжкультурної комунікації» (керівник – к.філол.н., проф. Осипов П.І.) та «Новітні технології у методиці викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах» (керівник – ст.викл. Кирилюк С.В.). На засіданнях методичних семінарів обговорюються питання впровадження у навчальний процес сучасних технологій навчання та виховання, значна увага приділяється обміну передовим досвідом колег.

Навчально-методична робота є одним з пріоритетних напрямків діяльності кафедри, вона ґрунтується на принципах науковості, наступності, багатоступеневості та безперервності вищої педагогічної освіти, використання можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, узагальненні та впровадженні передового педагогічного досвіду.

Студенти та викладачі кафедри отримують гранти на стажування в Німеччині та Австрії, беруть участь у міжнародних програмах, проходять стажування на мовних курсах у Німеччині (м. Берлін, м. Регенсбург, м.Бонн, м. Мангейм) та Австрії (м. Відень), працюють у літніх молодіжних таборах для етнічних німців. Кращі студенти отримують можливість працювати над дипломними та магістерськими роботами в університетах Німеччини.

Кафедра є колективним членом Асоціації українських германістів (АУГ) від початку її заснування, викладачі беруть активну участь у конференціях та семінарах, які проводить АУГ.

Співпраця з освітніми закладами міста і області є одним із основних напрямків роботи кафедри. Викладачі кафедри читають лекції та проводять практичні заняття на курсах підвищення кваліфікації для вчителів німецької мови у Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, протягом багатьох років є членами журі на ІІІ Всеукраїнському етапі предметних олімпіад (німецька мова), на ІІ етапі обласного конкурсу «Вчитель року» в номінації «Іноземна мова. Німецька»., для вчителів міста і області проводяться на базі кафедри засідання творчих груп, на яких обговорюються актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах і в загальноосвітніх школах.