Навчально-методичні комплекси дисциплін

НМК, економіка, 2 курс, іноз. мова за проф. спрям.

НМК, економіка, 4 курс, ділова іноз. мова

НМК, економіка, 3 курс, Ділова іноз. мова

НМК, економіка, 1 курс, іноз. мова за проф. спрям.

НМК, економіка, 2 курс, іноз. мова за проф. спрям.

НМК, економіка, 3 курс, іноз. мова за проф. спрям.

НМК, економіка, 1 курс, іноз. мова за проф. спрям.

НМК, економіка, 4 курс, іноз. мова за проф. спрям.

НМК, економіка, 3 курс, іноз. мова за проф. спрям.

НМК комп. інженер., 2 курс іноземна мова за проф. спрям.

НМК комп. інженер., 1 курс, іноземна мова за проф. спрям.

НМК Інформ., 4 курс, науково-технічний переклад,

НМК Інформ., 2 курс, технічний переклад

НМК Інформ., 2 курс, ін. мова для ІТ-спеціалістів

НМК Психологія, 4 к., ін. мова за проф. спрям.

НМК Комп. інж., 1 к., ін. мова 

НМК Психологи, 2 курс, ін. мова

НМК Соц. робота, 3 курс, ін. мова

НМК Фізика, 2 к., ін. мова за проф. спрям

НМК Дошк. освіта, 2 к., акад. мовл. ( ін. мова)

НМК Психологія, 3 к., ін. мова

НМК Дошк. освіта, 3 к., акад. мовл. ( ін. мова)

НМК Біологія, 1 к., ін. мова

НМК Біологія, 2 к., ін. мова

НМК Музика, 1 к., ін. мова

НМК Музика, 2 к., ін. мова

НМК Музика, 3 к., ін. мова

НМК Фіз. вихов., 1 к., ін. мова

НМК Фіз. вихов., 2 к., ін. мова

НМК Фіз. вихов., 3 к., ін. мова

НМК Спец. освіта, 1 к., ін. мова

НМК Соц. робота, 2 к., ін. мова

НМК Спец. освіта. психологія 1 к., ін. мова

НМК Дошк. освіта 1 к., ін. мова

НМК Філологія укр. (середня освіта) 1 к., ін. мова

НМК Філологія укр. 1 к., ін. мова

НМК Іст. Право 3 к., ін. мова

НМК Історія 2 к., ін. мова

НМК Історія . Політологія 1 к., ін. мова

НМК Комп. інж., 2 к., ін. мова

НМК Комп. інж., 3 к., ін. мова

НМК Методика навч. ін. мов (Філологія укр.) 4 к., ін. мова

НМК Політологія 2 к., ін. мова

НМК Практ. курс ін. мови (Філологія укр.) 4 к., ін. мова

НМК Теор. і практ. курс ін. мови (Філологія укр.) 2 к., ін. мова

НМК Теор. і практ. курс ін. мови (Філологія укр. середня освіта) 2 к., ін. мова

НМК Теор. курс ін. мови (Стилістика),(Філологія укр. середня освіта) 4 к., ін. мова

НМК Іст. Право 2 к., ін. мова

НМК Іст. Археолог. 3 к., ін. мова

НМК Корекційна освіта (логопедія) 3 к., ін. мова

НМК Міжн. економ. ( др. ін) 1 к., ін. мова

НМК Психологія 2 к., ін. мова

НМК Соц. робота 3 к., ін. мова

НМК Спец. освіта 2 к., ін. мова