Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

І курс

 • Загальне мовознавство

Робоча програма

MOODLE

Рускуліс Л. В. , Баденкова В. М., Корнієнко І. А. Корпус типових навчальних програм. Частина І .Дисципліни мовознавчого та історико-лінгвістичних циклів

 • Практичний курс англійської мови

MOODLE

 • Діагностика писемного мовлення

MOODLE

 

ІІ курс

 • Сучасна українська літературна мова ( в т.ч. Українська діалектологія)

Робоча програма

MOODLE

Посібники, методичні рекомендації:

Рускуліс Л. В. , Баденкова В. М., Корнієнко І. А. Корпус типових навчальних програм. Частина І .Дисципліни мовознавчого та історико-лінгвістичних циклів

Kорнієнко І. А._Методичні рекомендації (Морфологія)

Баденкова В. М., Зинякова_Сучасна українська літературна мова Фонетика. Фонологія. Морфонологія.Акцентологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія

Корнієнко І. А._Сучасна українська літературна мова. Частина 2.

Корнієнко І. А._Сучасна українська літературна мова. Частина 1

Korniienko І. А._Методичні рекомендації Проблеми української дериватології

Korniienko І. А._Українська ономастика

 • Історія української та зарубіжної літератури (в т.ч. Фольклор)

Робоча програма

MOODLE

Посібники, методичні рекомендації:

Родіонова І. Г., Мхитарян О. Д., Ситченко А. Л. Корпус навчально-методичних матеріалів до дисциплін літературознавчого циклу 

Ситченко А. Л., Родіонова І. Г., Гурдуз А. І. Корпус типових навчальних програм. Частина ІІ. Дисципліни літературознавчого циклу

 • Граматичні категорії та практична граматика англійської мови

Робоча програма

 • Практичний курс англійської мови

Робоча програма

 • Методика навчання української мови та літератури

MOODLE

MOODLE

Посібники, методичні рекомендації:

Корпус навчально-методичних матеріалів до дисциплін методичного циклу

Рускуліс Л. В. Бібліографічний гід

Рускуліс, Л.В. , Ситченко А. Л., Мхитарян О. Д. Корпус типових навчальних програм : методичний посібник. Ч. ІІІ. Дисципліни методичного циклу

 • Діагностика писемного мовлення

MOODLE

Практична підготовка студентів спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Методичні рекомендації для студентів (бакалавр, магістр)

 

ІІІ курс

 • Сучасна українська літературна мова

Робоча програма

MOODLE

Посібники, методичні рекомендації:

Рускуліс Л. В. , Баденкова В. М., Корнієнко І. А. Корпус типових навчальних програм. Частина І .Дисципліни мовознавчого та історико-лінгвістичних циклів

Korniienko І. А._Метод.реком.СУЛМ.Синтаксис

Корнієнко І. А._Сучасна українська літературна мова. Частина 2.

 • Історія української та зарубіжної літератури

Робоча програма

MOODLE

Посібники, методичні рекомендації:

Родіонова І. Г. Методичні рекомендації _Історія світової літератури
(модернізм-постмодернізм)

Родіонова І. Г.ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ХХ СТОЛІТТЯ

Родіонва І. Г., Мхитарян О. Д., Ситченко А. Л. КОРПУС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ
МАТЕРІАЛІВ ДО ДИСЦИПЛІН
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО ЦИКЛУ

Ситченко А. Л., Родіонова І. Г., Гурдуз А. І. Корпус типових навчальних програм. Частина ІІ. Дисципліни літературознавчого циклу

 • Методика навчання української мови та літератури

MOODLE

MOODLE

Посібники, методичні рекомендації:

Корпус навчально-методичних матеріалів до дисциплін методичного циклу

Рускуліс Л. В. Бібліографічний гід

Рускуліс, Л.В. , Ситченко А. Л., Мхитарян О. Д. Корпус типових навчальних програм : методичний посібник. Ч. ІІІ. Дисципліни методичного циклу

 • Теоретичний та практичний курс англійської мови

Робоча програма

Практична підготовка студентів спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Методичні рекомендації для студентів (бакалавр, магістр)

 

IV курс

 • Теоретичні проблеми мовознавства

Робоча програма

MOODLE

Посібники, методичні рекомендації:

Рускуліс Л. В. , Баденкова В. М., Корнієнко І. А. Корпус типових навчальних програм. Частина І .Дисципліни мовознавчого та історико-лінгвістичних циклів

 • Теоретичні проблеми літературознаства

Робоча програма

MOODLE

Посібники, методичні рекомендації:

Ситченко А. Л., Родіонова І. Г., Гурдуз А. І. Корпус типових навчальних програм. Частина ІІ. Дисципліни літературознавчого циклу

Навчально-методичні матеріали

 • Сучасна українська літературна мова

Робоча програма

MOODLE

Посібники, методичні рекомендації:

Рускуліс Л. В. , Баденкова В. М., Корнієнко І. А. Корпус типових навчальних програм. Частина І .Дисципліни мовознавчого та історико-лінгвістичних циклів

Korniienko І. А._Метод.реком.СУЛМ.Синтаксис

Корнієнко І. А._Сучасна українська літературна мова. Частина 2.

 • Стилістика української мови

Робоча програма

MOODLE

Посібники, методичні рекомендації:

Рускуліс Л. В., Баденкова В. М., Корнієнко І. А. Корпус навчально-методичних матеріалів: мовознавчий та історико-лінгвістичний цикли

 • Редагування наукових, періодичних та художніх видань

Робоча програма

MOODLE

MOODLE

 • Версифікація: теорія і практика

Робоча програма

MOODLE

Практична підготовка студентів спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Методичні рекомендації для студентів (бакалавр, магістр)

 

V курс

 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності

Посібники, методичні рекомендації:

Рускуліс Л. В., Ситченко А. Л., Баденкова В. М., Корнієнко І. А., Родіонова І. Г., Мхитарян О. Д. Корпус типових навчальних програм

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Лінгвофілософія

Робоча програма

MOODLE

Посібники, методичні рекомендації:

Рускуліс Л. В., Ситченко А. Л., Баденкова В. М., Корнієнко І. А., Родіонова І. Г., Мхитарян О. Д. Корпус типових навчальних програм

 • Методологія та організація наукових досліджень

Робоча програма

MOODLE

Посібники, методичні рекомендації:

Рускуліс Л. В., Ситченко А. Л., Баденкова В. М., Корнієнко І. А., Родіонова І. Г., Мхитарян О. Д. Корпус типових навчальних програм

Korniienko І. А._Вступ до наукових досліджень

Практична підготовка студентів спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Методичні рекомендації для студентів (бакалавр, магістр)