Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

І курс

 • Загальне мовознавство

Робоча програма

НМК

 • Граматичні категорії та практична граматика англійської мови

Робоча програма

Посібники (методичні рекомендації)

НМК

MOODLE

 • Практичний курс англійської мови

Робоча програма

Посібники (методичні рекомендації)

MOODLE

ІІ курс

 • Загально-політичний дискурс англійської мови

Посібники (методичні рекомендації)

MOODLE

 • Практичний курс англійської мови

Робоча програма

Посібники (методичні рекомендації)

MOODLE

 • Лінгвокраїнознавство Великобританії та США

Робоча програма

Посібники (методичні рекомендації)

НМК

MOODLE

 • Граматичні категорії та практична граматика англійської мови

Робоча програма

Посібники (методичні рекомендації)

НМК

MOODLE

ІІІ курс

 • Література країни, мова якої вивчається

Робоча програма

Посібники (методичні рекомендації)

MOODLE

 • Практичний курс англійської мови

Робоча програма

Посібники (методичні рекомендації)

НМК

MOODLE

 • Методика викладання іноземних мов

Робоча програма

Посібники (методичні рекомендації)

НМК

MOODLE

 • Теоретичний курс англійської мови (Теоретична фонетика англійської мови)

Робоча програма

Посібники (методичні рекомендації)

MOODLE

 • Аналітичне читання

Робоча програма

Посібники (методичні рекомендації)

НМК

MOODLE

 • Теоретичний курс англійської мови (Лексикологія англійської мови)

Робоча програма

Посібники (методичні рекомендації)

MOODLE

IV курс

 • Історія англійської мови

Робоча програма

Посібники (методичні рекомендації)

НМК

MOODLE

 • Теоретична граматика англійської мови

Робоча програма

Посібники (методичні рекомендації)

MOODLE

 • Стилістика

Робоча програма

Посібники (методичні рекомендації)

НМК

MOODLE

 • Література країни, мова якої вивчається

Робоча програма

Посібники (методичні рекомендації)

НМК

MOODLE

 • Практичний курс англійської мови

Робоча програма

Посібники (методичні рекомендації)

MOODLE

 • Аналітичне читання

Робоча програма

Посібники (методичні рекомендації)

MOODLE

 • Теорія та критика сучасної англомовної літератури та кіно

Робоча програма

Посібники (методичні рекомендації)

НМК

MOODLE

V курс

 • Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО

Посібники (методичні рекомендації)

НМК

MOODLE

 • Теорія і критика сучасної  англійської літератури

Робоча програма

Посібники (методичні рекомендації)

MOODLE

 • Медіа грамотність та критичне  мислення

Посібники (методичні рекомендації)

MOODLE

 • Англійська мова для академічних цілей

Посібники (методичні рекомендації)

MOODLE

 • Предметно-мовне інтегроване навчання та освітні технології

Посібники (методичні рекомендації)

MOODLE