Ружевич Я.І.

Ружевич Яна Ігорівна

доктор філософії в галузі освіти

старший викладач кафедри німецької мови і літератури

Миколаївського національного університету
ім. В.О. Сухомлинського

Контакти:
janaru347@gmail.com
deutsche_sprache17@ukr.net
kafedra.in.mov17@gmail.com

ОСВІТА
2015 ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності
13.00.02 – теорія і методика навчання (зарубіжна література).
1998 – 2003 факультет іноземної філології Миколаївського державного університету, спеціальність “Мова та література (німецька та англійська)”, кваліфікація: вчитель німецької, англійської мови і зарубіжної літератури.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
2003 Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, старший викладач кафедри іноземних мов
2001 – 2003 Миколаївський юридичний ліцей, вчитель німецької мови

НАУКОВО – ДОСЛІДНА РОБОТА
2015 – 2018 Розвиток культурного інтелекту студентів у процесі крос-культурної взаємодії в контексті глобалізації вищої освіти.
2010 – 2015 Формування ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі вивчення епічних творів зарубіжної літератури

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Монографії, навчальні посібники:
1. Конструювання картини ціннісних орієнтацій студентів (на матеріалі вивчення художніх творів зарубіжної літератури)// Культурний інтелект: монографія / за наук. ред. А.К. Солодкої. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2016. – С. 175-188.
2. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів 2 курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика» філологічного факультету
Статті:
1. Научный вестник Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова (Казахстан)// Система формирования ценностных ориентаций старшеклассников в процессе изучения зарубежной литературы,/ 2014. – № 2 (36). С. 171-177.
2. Zbiór raportów naukowych. «Współczesne tendencje w nauce i edukacji».// Культурологічна складова та виховні можливості літературної освіти школярів./ (27.02.2014 – 28.02.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. zo.o. «Diamondtrading tour», 2014. – Str. 32-34
3. Scientific and practical edition: Prague (Czech Republic), 28th of November 2014.//Система формування ціннісних орієнтацій учнів/ Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”, Copenhagen, 2014, p. 22-25.
4. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць// Толерантність як один із принципів формування ціннісних орієнтацій учнів/ за ред. О.Я. Савченко, О.В. Сухомлинської. – Випуск 1.47 (114). –Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2014. – С. 226-230.
5. Формирование ценностных ориентаций средствами мировой литературы. Актуальные проблемы гуманитарных наук в работах молодых исследователей /Текст/, – М.: МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2015. – С. 123-129 (РИНЦ).
6. Толерантність як цінність літературної освіти. Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта:РИО ГПА, 20154, – Вып. 48. – Ч 4. – С. 178-183 (РИНЦ).
7. Ціннісні орієнтації як важливий елемент структури особистості // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць / за ред. Проф. Анатолія Ситченка. – №
4 (55), грудень 2016. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – С. 163-168.
8. Світ у дзеркалі гротеску (на матеріалі творів Е. Гофмана) // Науковий журнал «Молодий вчений» №4.1 (44.1) квітень 2017, – С.121-124. (Index Copernicus Master List, Сite Factor, Google Scholar та CEJSH).