Наукова робота

Інноваційний проект “Європейські виклики: впровадження дистанційних курсів в процесі підготовки вчителів іноземних мов у рамках проекту Темпус”

Кафедральна тема”Імплементація методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) в процесі професійно орієнтованої підготовки магістрів”

ЗВІТ про науково-дослідну роботу «Формування професійних компетенцій майбутніх викладачів іноземних мов у процесі використання змішаної форми навчання»

Співробітництво із зарубіжними партнерами

Випуск публікацій 2017-2018 н.р.