Наукова робота

Тема НДР: «Імплементація методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) в процесі професійно-орієнтованої підготовки магістрів».

Очікувані результаті: підготовка колективної монографії за кафедральною темою.

Досягнення: участь у міжнародних конференціях та семінарах за кафедральною темою, підготовка наукових статей до друку у наукометричній базі даних, Оновлення корельованих навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

– Мироненко Т.П., Рудичик О.М. Участь у міжнародній науково-практичній конференції «(CLIL)» Астонський університет м.Бірмінгем,  Велика Британія (березень 2017).

– Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Мультинаціональна перспектива імплементації предметно-мовного інтегрованого навчання\A multi-sited policy perspective on CLIL» та методичному семінарі «Імплементація предметно-мовного інтегрованого навчання у професійній підготовці\Implicaton of CLIL for classroom practise» Астонський університет м. Бірмінгем, Велика Британія (листопад – грудень 2017 року).

– Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. Участь у міжнародній науково-практичній конференції  «Мовна освіта та предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL)» Астонський університет м.Бірмінгем,  Велика Британія (січень- лютий 2018) та участь  семінарах, присвячених практичній реалізації методики предметно-мовного інтегрованого навчання.

Підготовка наукових статей до друку у журналі «Молодий вчений», що входить до науково-метричної бази даних Copernicus: Мироненко Т.П., Добровольська Л.С., Рудичик О.М. «Методика предметно-мовного інтегрованого навчання як засіб підготовки майбутніх», Баркасі В.В., Філіпп’єва Т.І. «Сучасні методичні умови впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання», Шевченко І.В., Кордюк О.М. «Проблема предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у сучасній  методичній науковій літературі». Підготовка статті до друку у науковому журналі м.Будапешт Шевченко І.В., Кордюк О.М. «The Problem of CLIL in Modern Methodology and Scientific Literature of Native and Foreign Scholars». Участь студентів магістрантів 506 (а) та 706 (а)гр з доповідями з кафедральної теми на  ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір», (яка відбудеться 24-25 квітня 2018 р.

Міжнародна діяльність:

У рамках проекту Проект Erasmus +  Structuring cooperation in doctoral research, transferable skills training, and academic writing in struction in Ukraine’s regions кафедрою була організована міжнародна конференція та низка науково-практичних семінарів з питань Академічної англійської мови для учасників проекту (Університет Тампере (м. Тампере Фінляндія), Національний університет Києво-Могилянська Академія (м.Київ), Дніпропетровський національний університет (м.Дніпро), Харківський національний економічний університет ім.С.Кузнеця (м.Харків), Національний університет Львівська політехніка (м.Львів)) – 12-13 червня 2017 року.

У рамках Міжнародного тижня освіти проведення методичного семінару присвяченого сучасним методам навчання іноземних мов для вчителів англійської мови м. Миколаєва (спільно з представником English Language Programme у рамках Fullbright Programme Луїсом Переа та представниками Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти) 17 листопада 2017 року.

Проведення презентацій міжнародних грантів для студентів факультету та викладачів спільно з представниками Fullbright Programme (кожні 3 місяці).

З 27 лютого по 4 березня 2017 року представники  Школи мов та соціальних наук Астонського університету (Велика Британія) доктор Муна Морріс Адамс та викладач, директор центру англійської мови та комунікації Аня Бейлі відвідали Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, факультет іноземної філології. Мета візиту – апробація розроблених дисциплін, включених до навчального плану, спільне проведення занять з викладачами кафедри англійської мови і літератури та проведення науково-методичних семінарів для студентів та викладачів кафедри. Спільно з міжнародною командою викладачів за програмою Темпус на основі впровадження он-лайн технологій (викладачі Астонського університету доктор Муна Морріс Адамс та викладач Аня Бейлі та викладачі кафедри англійської мови і літератури МНУ імені В.О.Сухомлинського – в.о. проф. Мироненко Т.П., доцент Баркасі В.В., доцент Добровольська Л.С.) провели низку навчальних занять з магістрами 606 а групи та 706 агрупи.

Учасники проекту Темпус провели методичний семінар для викладачів іноземних мов університетів та середніх шкіл за темою “Новітні методи у викладанні іноземних мов із застосуванням он-лайн технологій” (02.03.2017р.).

У рамках проекту Еразмус+ дві студентки-магістрантки спеціальності «Мова і література (англійська)» навчалися протягом весняного семестру 2017року в Астонському університеті – Рудичик Олена (706агр.) та Шептицька Юлія (606агр.). Дві студентки магістрантки спеціальності «Мова і література (англійська)»  пройшли двотижневе академічне стажування в Астонському університеті – Тригуб Кристина (706агр.) та Савчук Анастасія (706агр.).

Відвідано серію вебінарів підвищення кваліфікації викладачів англійської мови «American English Webinars 7», учасники Мироненко Т.П. , Добровольська Л.С., Шевченко І. В., Савчук А.В. (29.09.17, 04.10.17, 18.10.17, 1.11.17, 15.11.17).

Cross-Cultural Work at English Lessons (Cambridge University Press), учасники Мироненко Т.П. Добровольська Л.С. (15.12.2017).

Міжнародні гранти, літні школи, стажування, програми
П.І.П Назва Організатор Підтвердження
Мироненко Т.П.,

Добровольська Л.С.

Стажування у рамках проекту Еразмус + 8574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма  на регіональному рівні України» /DocHub/ (Structuring Cooperation in Doctoral Research, Transferrable Skills Training and Academic Writing Instruction in Ukraine’s Region)

Лютий 2017 року

Університет Тампере

(Фінляндія)

сертифікати
Мироненко Т.П.

 

Стажування у рамках проекту

TEMPUS 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University “Вдосконалення викладання європейських мов на основі впровадження  онлайн-технологій під час підготовки вчителів”

Березень 2017  року

Астонський університет

(м.Бірмінгем

Велика Британія)

сертифікат
Мироненко Т.П.,

Добровольська Л.С.

Стажування у рамках програми Еразмус + Астонський університет м.Бірмінгем,  Велика Британія  (листопад – грудень 2017 року) Астонський університет

(м.Бірмінгем

Велика Британія)

сертифікат
Щербакова О.Л. Стажування у рамках проекту Еразмус + 8574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма  на регіональному рівні України» /DocHub/

Вересень 2017 року,

Грудень 2017 року

Національний університет Києво-Могилянська Академія (м.Київ) сертифікат

Впровадження результатів НДР:

№ з/п Назва та автори розробки Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса) Дата акту впровадження Практичні результати, які отримано закладом вищої освіти /науковою установоювід впровадження

(обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)

1 2 3 4 5 6
1 Методика предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) в процесі професійно орієнтованої підготовки магістрів

Автори розробки:

Мироненко Т.П.

Добровольська Л.С.

Баркасі В.В.

Філіпп’єва Т.І.

Щербакова О.Л.

Шевченко І.В.

Кордюк О.М.
Рудичик О.М.

Кафедра англійської мови та літератури

Вдосконалення методики викладання іноземної мови, зокрема англійської  за професійним спрямуванням  Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського факультет іноземної філології, кафедра англійської мови та літератури

Київський національний лінгвістичний університет

факультет германської філології

 

м.Миколаїв 2017 рік;

 

м.Київ 2017 рік

 

 

Оновлення  корельованих навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
2 Методика предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) в процесі професійно орієнтованої підготовки магістрів

Автори розробки:

Мироненко Т.П.

Добровольська Л.С.

Баркасі В.В.

Філіпп’єва Т.І.

Щербакова О.Л.

Шевченко І.В.

Кордюк О.М.
Рудичик О.М.

Кафедра англійської мови та літератури

Вдосконалення методики викладання іноземної мови, зокрема англійської  за професійним спрямуванням

 

Участь у міжнародній науково-практичній конференції  «(CLIL)» Астонський університет м.Бірмінгем,  Велика Британія (березень 2017).

Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Мультинаціональна перспектива імплементації предметно-мовного інтегрованого навчання \ Amulti-sitedpolicyperspectiveonCLIL»   та методичному семінарі «Імплементація предметно-мовного інтегрованого навчання

у професійній підготовці \ Implicaton of CLIL for classroom practise» Астонський університет м. Бірмінгем, Велика Британія (листопад – грудень 2017 року)

 Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського факультет іноземної філології, кафедра англійської мови та літератури

 

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

м.Миколаїв

2017 рік;

 

 

 

Оновлення  корельованих навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

Розробки, які  упроваджено  в  межах  навчального закладу:

№ з/п Назва розробки (методики, технології, лабораторного практикуму, спецкурсу, факультативу, навчального посібника, методичних рекомендацій тощо)

автори розробки, назва кафедри

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового продукту; переваги над аналогами (теоретична новизна) Напрям підготовки, спеціальність, назва навчальної дисципліни Дата акту (довідки) впровадження Практичні результати, які отримані від впровадження

 

1 Методика змішаного навчання у магістратурі Використання сучасних інноваційних технологій 014.02 Середня освіта. Мова і література. ОП: Англійська мова і література.

 

Результати стажувань Університет Астон (Велика Британія) –

Тема: “Вдосконалення магістерських програм для майбутніх вчителів іноземних мов в умовах змішаного навчання”

Сертифікат 01.06.2014-15.06.2014

3)Педагогічний університет Фрайбурга (Німеччина)

Тема: “Структуризація магістерських програм для майбутніх вчителів іноземних мов в умовах змішаного навчання”

Сертифікат 12.01.2015- 25.01.2015

4) Університет Астон (Велика Британія) Тема: “Результати імплементації модулів магістерських програм для вчителів іноземних мов в умовах змішаного навчання”

Сертифікат 31.01.16-06.02.16;

5)Педагогічний університет Фрайбурга (Німеччина)

Тема:Результати імплементації модулів магістерських програм для вчителів іноземних мов в умовах змішаного навчання”

Сертифікат 24.06.2016- 10.07.2016

6) Університет Тампере Фінляндія

Тема: “Структурна співпраця в аспірантурі з метою формування професійних навичок та навичок академічного письма в регіонах України” Сертифікат лютий 2017

Розробка навчальних дисциплін, оновлення робочого плану
2 Розробка нового курсу з Академічного писемного мовлення для аспірантів Сучасний підхід до академічної англійської мови Аспірантура

Курс Академічного писемного мовлення

– Участь у міжнародному семінарі «Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions» 12-13 червня 2017 р.

– Учать у міжнародному моніторингу “Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions. Academic writing, 12-13 вересня, Київ,

– Участь у міжнародному семінарі «Work Package and Outcome ref.nr 2.2. Curricula for Advanced Academic Writing Courses. Final seminar to review and discuss curricula design, 12-13 грудня, Київ 2017р.

Оновлення робочого плану
3 Добровольська Л.С., Мироненко Т.П.,

Баркасі В.В.

Навчальний підручник за проектом ТЕМПУС”Tempus Project Modules for Master Degree Students – Future Teachers Of The English Language”

Результати імплементації проекту Темпус

– розроблено нову магістерську програму для вчителів англійської мови на основі змішаного навчання.

-впроваджено нові курси та модулі для магістрів з використанням інноваційних технологій:

Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ; Методика навчання іноземних мов на різних етапах;

Методика розробки навчальних програм та їх оцінювання;

Комунікативні стратегії;

Інноваційні технології навчання іноземних мов.

 

014.02 Середня освіта. Мова і література. ОП: Англійська мова і література.;

 

Результати стажувань Університет Астон (Велика Британія) –

Тема: “Вдосконалення магістерських програм для майбутніх вчителів іноземних мов в умовах змішаного навчання”

Сертифікат 01.06.2014-15.06.2014

3)Педагогічний університет Фрайбурга (Німеччина)

Тема: “Структуризація магістерських програм для майбутніх вчителів іноземних мов в умовах змішаного навчання”

Сертифікат 12.01.2015- 25.01.2015

4) Університет Астон (Велика Британія)

Тема: “Результати імплементації модулів магістерських програм для вчителів іноземних мов в умовах змішаного навчання”

Сертифікат 31.01.16-06.02.16;

5)Педагогічний університет Фрайбурга (Німеччина)

Тема:Результати імплементації модулів магістерських програм для вчителів іноземних мов в умовах змішаного навчання”

Сертифікат 24.06.2016- 10.07.2016

6) Університет Тампере Фінляндія

Тема: “Структурна співпраця в аспірантурі з метою формування професійних навичок та навичок академічного письма в регіонах України” Сертифікат  лютий 2017

Формування загальних та професійних компетентностей майбутніх вчителів іноземних мов

Міжнародна, методична та наукова робота завжди мали пріоритетне  значення для кафедри англійської мови та літератури. З початку свого заснування, з метою постійного вдосконалення методичної та наукової бази кафедри та обміну досвідом з колегами по всьому світі,  Кафедра англійської мови та літератури тісно співпрацює з державними та приватними освітніми установами Сполучених штатів Америки та Великобританії.

18 квітня 2018  доцент кафедри англійської мови та літератури Мироненко Тетяна Платонівна запросила представників організації “Dinternal Education with their partners Pearson” для спільного методичного семінару «Different ways of presenting language».  Мета семінару – представлення, обговорення та обмін досвідом в питанням навчання різних аспектів англійської мови (граматики, лексики тощо). Модератором семінару був кваліфікований викладач англійської мови Грем Джонс (CELTA, DELTA). Крім того, в рамках семінару були представленні сучасні комплекти підручників видавництва Dinternal Education для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл. Під час заходу модератор семінару Грехам Джонс поділився власним досвідом викладання в різних країнах Європи, методичними прийомами та методами роботи.

Професорсько-викладацький склад кафедри англійської мови та літератури (Мироненко Тетяна Платонівна, Добровольська Леся Станіславівна, Баркасі Вікторія Володимирівна, Філіпп’єва Тетяна Іванівна, Щербакова Олена Леонідівна, Округ Анатолій Євгенович, Корюк Олена Миколаївна, Шевченко Ірина Вікторівна, Нікіфорчук Світлана Сергіївна, Батрак Тетяна Володимирівна, Чернега Світлана Миколаївна, Рудичик Олена Михайлівна) брав активну участь в обговоренні методики викладання та  власне представленої методичної літератури.

Кафедра англійської мови та літератури висловлює подяку організації   “Dinternal Education with their partners Pearson”, модераторам та організаторам семінару  Грему Джонсу та Наталі Камбуленко. Сподіваємося на продовження тісної співпраці у майбутньому!

“Together we do more”

The goal of English Philology Department has always been international, methodological and scientific research. English Philology Department has been cooperating with both state and private educational institutions of the USA and the United Kingdom since its foundation in order to improve our methodological and scientific base and share experience with colleagues around the world.

April, 18, Associate Professor Tetyana Myronenko organized a methodological workshop “Different ways of presenting language” in terms of with “Dinternal Education with their partners Pearson”. The purpose of the workshop was to present, discuss and share experiences in teaching English (grammar, vocabulary, etc.).  Presenters: Graham Jones, experienced English language teacher (CELTA, DELTA) and PhD of Philological sciences (Phonetics and Phonology) Natalia Kambulenko, Dinternal Education Academic consultant in Higher Education. Indeed, during the workshop a variety of learning kits of Dinternal Education publishing house were presented. Graham Jones presented a variety of technics in teaching grammar and lexis based on his own teaching experience in Europe.

Academic staff of English Philology Department (Myronenko T., Dobrovolska L., Barkasi V., Philippieva T., Shcherbakova O., Okrug A., Kordyuk O., Sevchenko I., Nikiforchuk S., Cherneha S., Batrak T.,  Rudychyk O.,) participated in different activities proposed by Graham Jones.

We appreciate our cooperation with Dinternal Education with their partners Pearson”, and presenters: Graham Jones and Natalia Kambulenko.

Looking forward to further cooperation.

“Together we do more”

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітаємо переможців!!!

Шептицька Юлія, 706а, та Скиба Тетяна,506а, студенти магістратури кафедри англійської мови та літератури, факультету іноземної філології, МНУ ім. В.О.Сухомлинського посіли призові місця у другому етапі Конкурсу студентських наукових робіт з романо-германських мов і літератур (з методикою їх викладання).

Наші студентки блискуче виступили та представили свої наукові дослідження на Всеукраїнському конкурсі у Київському лінгвістичному університеті: Шептицька Юлія – ІІ місце, наукова робота з теми: «Лексичні особливості сучасної англійської мови у діалектах Мідленду», науковий керівник доцент, доктор філософії в галузі освіти Мироненко Т.П. Скиба Тетяна – ІІІ місце, наукова робота з теми: «Стилістичні засоби створені образом головного героя у романі «Космополіс» Дона Деліло» науковий керівник доцент,  доктор філософії в галузі освіти Мироненко Т.П..

Вітаємо наших молодих науковців та бажає нових досягнень та  наукового натхнення.

Congratulations to our Winners !!! Yuliia Sheptytska, 706a, and Tetiana Skyba, 506a, Master students, English Philology Department, won Ukrainian student research competition in Romano-Germanic languages ​​and literatures (and teaching methodology).  Our students brilliantly presented their scientific research at Kyiv Linguistic University on April 17, 2018.  Yuliia Sheptytska – II place “Lexical features of modern English in the dialects of the Midlands” (supervisor of studies – associate professor, Myronenko T. ) Tetiana Skyba – III place, “Stylistic devices created by the protagonist image in the novel “Cosmopolis” Don Delillo” (supervisor of studies – associate professor, Myronenko T. ) We wish you success in future undertakings.

 

 

 

 

 

 

 

 

Інноваційний проект “Європейські виклики: впровадження дистанційних курсів в процесі підготовки вчителів іноземних мов у рамках проекту Темпус”

НДР”Імплементація методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) в процесі професійно орієнтованої підготовки магістрів”

План НДР 2017-2018 н.р.

ЗВІТ про НДР «Формування професійних компетенцій майбутніх викладачів іноземних мов у процесі використання змішаної форми навчання»

Міжнар Діяльн 2017-2018 н.р.

Співробітництво із зарубіжними партнерами

Випуск публікацій 2017-2018 н.р.

Перелік публікацій у науко метричних базах Scopus та Web of Science

Список молодих учених

Наукова робота студентів

Видання публікацій на 2018-2019 н.р.

Звіт наука про мобільності за 2017 рік

Звіт кафедри 2017-2018 н.р.