Коч Н. В.

 

Коч Наталя Володимирівна

доктор філологічних наук,  професор, завідувач кафедри

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

ОСВІТА

1980-1984 рр. навчалася на філологічному факультеті Миколаївського державного інституту імені В.Г.Бєлінського

1993 р. захистила дисертацію на звання кандидата філологічних наук за спеціальностями «українська мова», «російська мова»

2008-2011 рр. навчалася у докторантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

2011 р. захистила дисертацію на звання доктора філологічних наук за спеціальностями «українська мова», «російська мова»

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1984-1987 рр. працювала у школі вчителем російської мови

Із 1987 р. працює у рідному навчальному закладі

2004-2008 рр. працювала на посаді завідувача кафедри філологічних дисциплін Інституту педагогічної освіти МНУ імені В.О. Сухомлинського

2014 р. присвоєно звання професора (12 ПР № 010079 від 22.12.2014)

2012-2015 рр. завідувала кафедрою української мови та лінгводидактики факультету філології та журналістики (пізніше філологічного факультету)

Із 2015 року очолює кафедру загальної та прикладної лінгвістики

НАГОРОДИ

2008 р. – почесна грамота голови державного комітету України у справах національностей та релігій

2012 р. почесна грамота Миколаївської обласної ради

2013 р. почесна грамота Міністерства освіти України

2016 р. нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти»

ГРОМАДСЬКА РОБОТА

Протягом багатьох років активно співпрацює з Радою національних товариств Миколаївської області.

ПРОФЕСІЙНА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика (зокрема діахронна), лінгвоконцептологія, теорія і практика комунікації.