Василькова Н.І.

Василькова Наталя Іванівна

E-mail: vasylkova.natalya@gmail.com

Посада на кафедрі: доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики

Вчене звання: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук

ОСВІТА

1977-1981 рр. навчалася на філологічному факультеті Миколаївського державного педагогічного інституту.

1987-1991 рр. навчалася в аспірантурі в Інституті удосконалення методів та прийомів навчання АПН СРСР.

1991 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання російської мови. Тема: «Навчання зв’язним висловлюванням на основі теорії актуального членування речення (5 клас)»

1995 р. присуджено вчене звання доцента (доктора філософії)

 Навчальні  дисципліни, які викладає:

  • Етнолінгвістика
  • Соціолінгвістика
  • Українське ділове мовлення
  • Ділова українська мова в системі освіти і науки

Підвищення  кваліфікації:

У 2020 році проходила стажування у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова

Навчально-методичні праці:

Олексюк О.М. Соціолінгвістика та основи мовної політики: навчальний посібник. /О.М. Олексюк, Н.І.Василькова. -Миколаїв: Іліон, 2014 -264 с.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1981-1983 рр. працювала вчителем та організатором виховної роботи у Нечаянській ЗОШ Миколаївського району.

1983 р. – викладач кафедри російської мови МДПІ імені В.Г. Бєлінського

1991-1997 рр.  продовжує педагогічну діяльність як доцент кафедри російської мови

1997-2005 рр. виконувала обов’язки заступника декана філологічного факультету

Із 2005 р. – доцент кафедри загального мовознавства та лінгводидактики

2008 р. – завідувач кафедри філологічної підготовки

2011-2015 рр. – декан факультету філології та журналістики

Із 2016 р. – проректор із науково-педагогічної роботи МНУ імені В.О. Сухомлинського

 

НАГОРОДИ

Протягом трудової діяльності отримала численні подяки від керівництва МНУ імені В.О. Сухомлинського за плідні наукові та навчально-методичні досягнення, успіхи у підготовці педагогічних кадрів, грамоти управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки обласної державної адміністрації, обласної профспілки.

 

2000 – присвоєно звання «Відмінник освіти України» (наказ № 119-к від 29.03.2000)

2010 р. – отримала нагрудний знак  Петра Могили (наказ МОН № 26-к від 01.02.2010)

2013 р. – нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (указ президента № 545 від 04.10. 2013)

 

ПРОФЕСІЙНА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

Наукові інтереси пов’язані з пошуком шляхів інтенсифікації навчання української мови, зокрема з проблемою формування мовленнєвої компетенції учнів основної школи.