Навчальні програми

НП Заг. курс прикл. лінгв.

НП Лінгвістична типологія та мовні ареали

НП Мовні технології громадських відносин та реклами

НП прикл_графiка та дешифрування

НП стилiстичне_редагування

НП теле-радiожурналiстика

НП Комунікативна лінгвістика

НП Лінгвокультурна концептологія 456

НП Теорія і практика комунік

НП_Iнтеркул_турна_комунiкацiя_(1)

НП_Когнiтивна_лiнгвiстика

НП Iсторiя_української мови

НП Компаративна лінгвістика та лінгвофілос.

НП Сучасна укр. літ. мова

НП Філософія мови та лінгв. методол.

НП УМПС

НП Загальна та прикладна граматика

НП Правнича лінгвістика

НП Риторика (політологи)

НП Теорія мови та іст.лінгв. учень

НП українська як іноземна

НП Юрислінгвістика

НП Риторика та спічрайтинг

НП Соціолінгвістика

НП Стилістика української мови

НП ділова українська мова в системі освіти та науки