Навчальні програми

НП_Iнтеркул_турна_комунiкацiя_(1)

НП_Когнiтивна_лiнгвiстика

Теорiя_мови_та_iсторiя_лiнгв._вчен__НП_2020

українське ділове мовлення НП 2020

1Навчальна програма лінгводидактика

5Навчальна програма стилістика

2020прикладна_лiнгвiстика_4_курс

ділова українська мова в системі освіти та науки НП 2020

Навчал_на_IКТ

Навчал_на_Гендерна

Навчал_на_графiка

Навчал_на_Дискурсологiя

Навчал_на_Компаративна

Навчал_на_редагування

Навчал_на_фiлософiя_мови

НП PR 2020

НП Етнолінгвістика

НП Комунікативна лінгвістика

НП Мовні технології громадських відносин та реклами

НП Теле-радіожурналістика

НП Теорія і практика комунік

Навчальна програма, юрислінгвістика НП психолінгвістика Правнича, навчальна НП 2020