Робочі програми

РП_Гендерна

РП_Графiка

РП_Дискурсологiя

РП_Когнiтивна_лiнгвiстика

РП_Теорiя_мови_та_iсторiя_лiнгв._вчен__

2Робоча програма лінгводидактика

6робоча програма стилістика

Правнича лінгвістика РП

Робоча психол 421

Робоча юрислінгвістика 2020

Робоча_Компаративна

Робоча_редагування

Робоча_IКТ_(2)

РП PR-технологіі

РП Етнолінгвістика

РП Комунікативна лінгвістика

РП Мовні технології реклами

РП Теле та радіожурналістика

РП Теорія і практика комунікації

РП_Iнтеркул_турна_комунiкацiя