Робочі програми

РП PR-технологіі

РП Комунікативна лінгвістика

РП Мовні технології реклами

РП Теле та радіожурналістика

РП Теорія і практика комунікації

РП_Iнтеркул_турна_комунiкацiя

РП_Когнiтивна_лiнгвiстика

Робоча_IКТ_

РП_Гендерна

РП_Теорiя_мови_та_iсторiя_лiнгв._вчен__

РП_фiлософiя_мови

РП_Графiка

РП_Дискурсологiя

РП_Компаративна

РП_редагування

2Робоча програма лінгводидактика

6робоча програма стилістика

РП Етнолінгвістика

Правнича лінгвістика РП

Робоча психол 421

Робоча юрислінгвістика 2020