Робочі програми

теле та радіожурналістика робоча

теорія і практика редагування робоча

PR-технології в системі комунікації

робоча програма прикладна 4 курс

 робоча лінгвістична типологія

прикладна графіка та дешифрування

Правнича лінгвістика РП 2019

Робоча УМПС

Теорія мови та історія лінгв. вчень РП 2019

Юрислінгвістика РП 2019

Робоча програма соціолінгвістика

робоча програма стилістика

Риторика та спічрайтинг РП 2019

Iсторiя_мови_робоча

Компаративна лінгвістика

Філософія мови та лінгвістична методологія

СУЛМ 19

Р П Лінгвокультурна концептологія 356

Р П Лінгвокультурна концептологія 456

РП Комунікативна лінгвістика

РП Теорія і практика комунікації

РП_Iнтеркул_турна_комунiкацiя

РП_Когнiтивна_лiнгвiстика