Робочі програми

робоча_програма_ООП_лінгвістика_456

2018 PR-технологіі

2018 квант лингв 2 курс робоча

2018 квант лингв робоча

2018 комп обробка инф 3 курс робоча

2018 комп обробка инф 4 курс робоча

2018 корпусна лингв робоча

2018 машин переклад робоча

2018 ОПЛ Робоча

2018 основи инф технологий робоча

2018 робоча мовні технології реклами

компаративна робоча

Мисленнєві та ком. осн. діял. РП

Правнича РП

Програма Мовленнэвий робоча

Програма СУЛМ робоча

Роб. програма ІКТ 2018

Робоча програма загальне

Вступ до мов-ва 2018

Робоча Програма Лінгвоконцептологія 2018

Робоча Програма Лінгвоконцептологія Коч 2018

Робоча програма Нейролингвистика 2018

робоча програма соціолінгвістика 2018

Робоча програма Сугестивна 2018

Робоча УМПС – іноз

Робоча УМПС Фіз.вих. (сер. осв.)

Робоча УМПС Фіз.вих. (тренер)

Робоча УМПС ф-тет психол.

Робоча юрислінгвістика 321

РОБОЧА_ПРОГРАМА_ГЕРМЕНЕВТИКА

РОБОЧА_ПРОГРАМА_СЕМАНТИКА_2 курс

РОБОЧА_ПРОГРАМА_ФОНЕТИКА_2 курс

РОБОЧА_РИТОРИКА_політологія

РП Інтеркультурна комунікація

РП Когнітивна лінгвістика та лінгвоконцептологія

РП Комунікативна лінгвістика

РП Теорія і практика комунікації

РП_ІКТ