Робочі програми

РП PR-технологіі

РП загальний курс прикладної лінгв.

РП Лінгвістична типологія та мовні ареали

РП основи теле та радіожурналістика

РП Прикладна графіка, дешифрування та палеонтологія

РП теорія і практика редагування

Р П Лінгвокультурна концептологія 356

Р П Лінгвокультурна концептологія 456

РП Комунікативна лінгвістика

РП Теорія і практика комунікації

РП_Iнтеркул_турна_комунiкацiя

РП_Когнiтивна_лiнгвiстика

РП УМПС

РП Загальна та прикладна граматика

РП Правнича лінгвістика

РП Риторика (політологи)

РП Теорія мови та історія лінгв. вчень

РП Українська як іноземна

РП Юрислінгвістика

РП Iсторiя укр. мови

РП Компаративна лінгв. та лінгвофілос.

РП Сучасна укр. літ. мова

РП Філософія мови та лінгвістична методологія

РП Риторика та спічрайтинг

РП Соціолінгвістика

РП ділова українська мова в системі освіти та науки

РП Стилістика української мови