Ситченко А.Л.

 

Ситченко Анатолій Люціанович
професор кафедри української мови і літератури

Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського

ОСВІТА

1967-1971 – навчання у МДПІ імені В. Г. Бєлінського

Кваліфікація: вчитель української мови і літератури

1984-1987 – навчання в аспірантурі НДІ педагогіки УРСР

1988  – захист дисертації «Удосконалення навчання аналізу образу-персонажа епічного твору» на здобуття наукового ступеня к. пед. н. зі спеціальності 13.00.02.

1988 – присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

2005 – захист дисертації «Теоретико-методичні засади аналізу художнього твору в шкільному курсі літератури» на здобуття наукового ступеня д. пед. н зі спеціальності 13.00.02.

2005 – присвоєно науковий ступінь доктора педагогічних наук.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1975-1980 – методист, завідувач кабінетом української мови і літератури Миколаївського обласного інституту вдосконалення вчителів

1980 -1984 – викладач кафедри української літератури МДПІ імені В. Г. Бєлінського

1987-1990 – старший викладач, доцент кафедри української літератури, заступник декана філологічного факультету МДПІ

1990 – присвоєно вчене звання доцента кафедри української літератури

1990-1997 – завідувач кафедри української літератури МДПІ

1997-2002 – декан філологічного факультету, факультету української філології МДПІ

2003-2005 – завідувач кафедри теорії і методики навчання літератури МДПУ

2006 – присвоєно вчене звання професора кафедри української літератури

2005-2011 – декан філологічного факультету, факультету філології та журналістики МНУ імені В. О. Сухомлинського

2011-2019 – проректор  з науково-педагогічної роботи МНУ імені В. О. Сухомлинського

2019-2020 – професор кафедри української мови і літератури МНУ імені В. О. Сухомлинського

НАГОРОДИ

  1. Грамоти МОН (1979, 2002, 2005)
  2. Знак МОН України «Відмінник освіти України» (2003)
  3. Грамота АПН України (2007)
  4. Знак МОН України «За наукові досягнення» (2006)
  5. Знак Миколаївської ОДА «Лідер освіти Миколаївщини» (2009)
  6. Подяка Прем’єр-міністра України (2010)
  7. Почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України (2013)
  8. Знак МОН України «В. О. Сухомлинський» (2018)