Дисципліни, які викладаються на кафедрі

1. Іноземна мова

2. Іноземна мова  за професійним спрямуванням

3. Науково – технічний переклад

4. Іноземна мова для ІТ-спеціалістів

5.Теоретичний і практичний курс іноземної мови

6. Технічний переклад за професійним спрямуванням