Дисципліни, які викладаються на кафедрі

1. Іноземна мова

2. Іноземна мова  за професійним спрямуванням

3.Науково – технічний переклад

4.Іноземна мова для ІТ-спеціалістів

5.Друга (французька) мова

6.Теоретичний і практичний курс іноземної мови

7.Технічний переклад за професійним спрямуванням

8.Академічне писемне мовлення (іноземна мова)

9.Ділова іноземна мова

10.Методика навчання іноземної мови