Коваленко О.В.

Коваленко Ольга Вікторівна 

викладач кафедри німецької мови і літератури,

Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

 

Наукові інтереси: лексикологія німецької мови, лінгвістика тексту.

Статті:

Корнєва Н.А., Коваленко О.В. Функціонування соматизмів у фразеологізмах  німецької та української мов// Науковий журнал «Молодий вчений» – Вип. 4.1(44.1) квітень 2017р. – С.101– 104. (наукометрична база Index Copernicus).

Коваленко О.В. Лінгвістичні особливості сленгу німецької молоді// Актуальные вызовы современной науки // Сб. научных трудов – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вип. 5(13), ч. 1. – С.108-110. (наукометрична база Index Copernicus).

Корнєва Н.А., Коваленко О.В. Функціонування оцінних лексичних одиниць у німецькомовних наукових рецензіях // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Випуск LXVІІ. – Херсон: ХДУ, 2017. – С.106 – 109.

Баркасі В.В., Каленюк С.О., Коваленко О.В. Словник лінгвістичних термінів для студентів філологічних факультетів /За ред.. Каленюк С.О.- Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2017.- 89 с.

Коваленко О.В. Методичні рекомендації з аналітичного читання за романом Е. Кестнера «Еміль та детективи». – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2017.- 89 с.

Академія Google