Кирилюк С.В.

Світлана Василівна Кирилюк

доктор філософії в галузі гуманітарних наук

старший викладач кафедри німецької мови і літератури

Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

Наукові інтереси: когнітивна та комунікативна лінгвістика

Статті:

Кирилюк С. В. Пространственный код понятия ДОРОГА в немецкой народной сказке / С. В. Кирилюк // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2014. – № 2 (32): в 2-х ч. Ч. II. – C. 104 – 107.

Кирилюк С. В. До питання дефініції народної казки / С. В. Кирилюк // Knowledge society. Сборник научних докладов общества знаний. Лодзь. – 2014 – №2. – Часть 5 / 2 – С. 51 – 54.

Кирилюк С. В. Вербалізація концепту WEG / ДОРОГА через категорію часопростору (на матеріалі німецьких народних казок) / С. В. Кирилюк // Scientific achievements 2015. – Prague: Science & Genesis, 2015. – Volume 1. – p. 165 – 168.

Кирилюк С. В. Функціональна семантика лексичних одиниць з часовим значенням в тексті ННК / С. В. Кирилюк //Молодий вчений. – № 4.1 (44.1) квітень, 2017 р.- с.97-101.

Академія Google