Корнєва Н.А.

Наталя Анатоліївна Корнєва

доктор філософії в галузі гуманітарних наук

доцент кафедри німецької мови і літератури

Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

Наукові інтереси: лінгвістика тексту, комунікативна лінгвістика, комунікативні особливості наукового дискурсу, прагматика публіцистичних та рекламних текстів.

Статті:

  1. Korneva N. Haupttypen der Kommunikationstätigkeit in dem Text der modernen wissenschaftlichen Rezension. – Vienna, Monograph, 2014, Volume – S. 35 – 45. (індекс цитування РИНЦ)
  2. Вступ до мовознавства: навчально-методичний посібник / Н.А.Корнєва. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 124 с.
  3. Корнєва Н.А., Коваленко О.В. Функціонування оцінних лексичних одиниць у німецькомовних наукових рецензіях // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Випуск LXVІІ. – Херсон: ХДУ, 2017. – С.106 – 109.
  4. Баркарь У.Я., Корнєва Н.А. СЕМАНТИЧНІ ВАРІАЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЙ ЧИСЛА ‘ДВА’ В СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКИХ ТЕКСТАХ / У.Я.Баркарь, Н.А.Корнєва // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. м. Кам’янець-Подільський. – 2015 – Вип. 39. – С. 17 – 22 (наукометрична база Index Copernicus)
  5. Корнєва Н.А., Коваленко О.В. Функціонування соматизмів у фразеологізмах німецької та української мов// Науковий журнал «Молодий вчений» – Вип. 4.1(44.1) квітень 2017р. – С.101– 104. (наукометрична база Index Copernicus)

Академія Google