Майстренко М.І.

 Мирослава Іллівна Майстренко

професор кафедри германської філології та перекладу

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

 1. ORСID ID: https://orcid.org/0000-0002-9921-5997
 2. deutsche_sprache17@ukr.net
 3. Науковий ступінь: доктор філологічних наук
 4. Вчене звання: професор
 5. Базова освіта: Львівський державний університет ім. І. Франка, 1965 рік спеціальність – «Класична філологія» кваліфікація: Філолог, класик, вчитель німецької мови
 6. Інформація про  захист  дисертації:  Доктор філологічних наук (ДН № 003636, 1997 р.), 10.01.05 – Порівняльне літературознавство. Тема дисертації «Антична культура і світ Шевченкової поезії»
 7. Навчальні дисципліни, які викладає: Світова література у ЗВО та методика її викладання; Методологія, методи, логіка наукових досліджень; Порівняльно-історичне мовознавство.
 8. Підвищення кваліфікації:  ЧНУ імені П.Могили на кафедрі романо-гермнаської філології та німецького перекладу з 03.11.2020 по 28.12.2020, сертифікат серія МК № 000118 від 28.12.2020
 9. Наукові публікації (  у  хронологічному  порядку):
 • Міфологічно-символічне осмислення простору Шевченком. Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні тенденції науки та освіти: дослідження германських, романських мов та перекладознавства»: Миколаїв, 2015. – С.195-199.
 • Мотив щастя і нещастя, долі і недолі в античних авторів. Актуальные научные исследования в современном мире: ХХІV Междунар. научн. конф., 26-27 апреля, 2017 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов − Переяслав-Хмельницкий, 2017. − Вып. 4(24), ч. 2 – С. 62 – 67 (наукометрична база Index Copernicus)
 • Кохання як взаєморозуміння з проекцією на сучасність у «метаморфозах» Овідія. Науковий журнал «Молодий вчений» – Вип. 4.4(56.4), 2018р. – С.96 – 98. (наукометрична база Index Copernicus)
 • Концепт Schicksal / Доля в німецькій мовній картині світу (на матеріалі німецьких народних казок). Науковий журнал «Молодий вчений», 2018. – № 4.4(56.4). – С. 110-113. (наукометрична база Index Copernicus)
 • Міфологема Еросу в античних та середньовічно-ренесансних вимірах. Монографія / М. І. Майстренко, Л. В. Майстренко / Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2018. – 204 с.
 1. Навчально-методичні праці:

Латинська мова для студентів гуманітарних факультетів: навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. Миколаїв: Вид-во ПСІ КСУ, 2015. – 156 с.