Абабілова Н.М.

Абабілова Наталія Миколаївна

 доктор філософії у галузі освіти, доцент кафедри перекладу

Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

З 2008р. по 2012р. навчалася в аспірантурі Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (м. Одеса).

У листопаді 2012р. захистила кандидатську дисертацію «Формування конкурентоздатності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки», спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

Була учасником міжнародної зимової школи “Legal Writing”, яку було організовано за підтримкою посольства США при Гуманітарному університеті імені П.Могили (м. Миколаїв,  9-20 січня, 2007р.), методичних семінарів “Human rights in higher education – step I” (травень, 2007р.) та “Human rights in higher education – step II” (травень, 2008р.), що були організовані викладачами університету м.Умeа (Швеція).

Є співавторм навчально-методичних посібників “Travelling around the Crimea” для самостійної роботи студентів ІІ курсу з практики усного та писемного мовлення; “Listen and Brush Up Your English” комплекту за КМСОНП для самостійної роботи студентів І курсу з практики усного та писемного мовлення, “Working with vocabulary” для самостійної роботи студентів І курсу з практики усного та писемного мовлення, «Вступ до перекладознавства» для студентів І курсу заочної форми навчання спеціальності «Філологія. Переклад» та автором методичних рекомендацій «Професія «Перекладач»: минуле та сьогодення» для підготовки до практичних занять зі Вступу до перекладознавства студентів 1 курсу спеціальності «Філологія. Переклад».