Мороз Т.О.

Мороз Тетяна Олександрівна

доктор філософії у галузі освіти, доцент 

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-2839-0739

WOS Researcher ID: https://publons.com/researcher/AAY-1123-2021/

Google Scholar: Tetiana Moroz/ Тетяна Мороз

Email: tatmoroz17@gmail.com

Посада на кафедрі: доцент кафедри германської філології 

Вчене звання: доцент

Науковий ступень: доктор філософії в галузі освіти (13.00.07 – теорія та методика виховання)

Базова освіта:

 1. Миколаївський державний педагогічний інститут імені В. Г. Бєлінського за спеціальністю «Історія з додатковою спеціальністю іноземна мова». Кваліфікація за дипломом: вчитель історії та іноземної мови (англійська);
 2. Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна» за спеціальністю «Переклад». Кваліфікація за дипломом: спеціаліст з перекладу (англійська, німецька)
 3. Кандидат педагогічних наук із 2008 року

Тема дисертацій:

кандидатська: «Загальнокультурна компонента як засіб естетичного виховання майбутніх учителів іноземної мови» (13.00.07 – теорія та методика виховання)

Навчальні дисципліни, які викладає: «Переклад спеціальних текстів», «Теорія  перекладу», «Академічна іноземна мова», «Порівняльна граматика англійської та української мов».

Наукова робота:

Керівник НДР: «Розвиток культурного інтелекту студентів у процесі крос-культурної взаємодії в умовах глобалізації вищої освіти». Державний реєстраційний номер: УкрНТІ 0114U002065 (2015 – 2017).

Виконавець НДР:

«Інтерференція в процесі перекладу у сфері міжкультурної  професійної комунікації» (державний реєстраційний номер 0118U003976)(2018-2020)

«Теоретико-технологічні засади імплементації моделі SIOP у викладання іноземних мов та перекладу» (2021-2024)

Участь у міжнародних проєктах:

2016-2021 – «Structuring cooperation in doctoral research, transferable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions» (Project Number: 574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP) у рамках програми European Union’s Capacity Building in the Field of Higher Education Project (DocHub Project under the European Union ERASMUS +).

2019-2022-  проєкт Erasmus+  Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraines Multilingual Education and European IntegrationMultiEd, Project Number: 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHEJP) у межах програми Erasmus+ КА2 напряму «Розвиток потенціалу вищої освіти» (MultiEd)

Участь у міжнародних конференціях:

International scientific conference «Teaching and learning languages in the 21st century: Linguistic, educational and cultural aspects» (7-8th  June,  Vilnus, Lithvania, 2018);

International conference on multiligualism and multilingual education (ICMME19), FH Bielefeld University of Applied Science (21-22th March, Germany, 2019).

Підвищення кваліфікації:

Стажування: Академія менеджменту та адміністрації (Academy of Management and Administration in Opole) в Ополі (Республіка Польща)(Opole, Poland), 11 July-18 July, 2016. (Practical English, Culture of English Speaking countries, Language Communication,Language acquisition, Intercultural Communication, Theory of Translation) – 124 hours. Certificate №2849 (4 кредити)

Підвищення кваліфікації: Університет менеджменту освіти НАПН України (свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0566-20 від 29.05.2020р.) (6 кредитів)

Основні публікації:

Монографії:

 1. Мороз Т.О. Гендерні особливості культурного інтелекту. Культурний інтелект: монографія / За наук. ред. А.К. Солодкої. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2016. – 244с. – С.60-79. Розділ 1.4.
 2. Мороз Т.О. Полікультурна компетентність професійно успішної особистості майбутнього вчителя іноземної мови. Проектування і розвиток професійно успішної особистості в умовах освітньо-виховного середовища університету: монографія / За заг. ред. В.Д. Будака. – Миколаїв: Іліон, 2017. – 458с. – С.244-257. Розділ 2.1.6.
 3. Moroz T., Barkasi V. Intercultural Competence of Translators. Міжкультурна професійна комунікація: комунікативна мобільність та проблеми перекладу: монографія/за наук.ред. А.К. Солодкої. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2020. – 160с. – С.39-45.
 4. Moroz T., Solodka A. Political discourse: Fuctional-pragmatic features of translation of evaluative lexical units. Modernization of research area: national prospects and European practices: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. 712 p. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-221-0 -P.658-683.

Навчально-методичні праці:

 1. Кроскультурні терміни = Cross-cultural terms: словник / А.К. Солодка, Т.О. Мороз, Миколаїв: Іліон. 2013. 251 с.
 2. Мороз Т.О. Основи моделювання мовлення та редагування художнього тексту: Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: ФОП Швець. 2016. – 168с.
 3. Лексикологія (для змішаної форми навчання): навчально-методичний посібник / В. В. Баркасі, Т. О. Мороз, С. С. Нікіфорчук. – Миколаїв: Видавець Румянцева Г. В., 2022. – 211 с.
 4. Теоретична граматика англійської мови: навчально-методичний посібник/ В. В. Баркасі, Т. О. Мороз, С. С. Нікіфорчук. – Миколаїв: Видавець Румянцева Г. В., 2023. – 223 с. 

Статті у наукових виданнях:

 1. Tetiana Moroz, Tetiana Yefymenko,  Anzhelika Solodka, Yana Prosiannikova.  The Phenomenon of Linguistic Interference in Professional Intercultural Communication and Translation (on Example of Ukrainian-English Differences). Astra Salvensis, VII, No13, 2019. – P.302-314. (Scopus)
 2. Мороз Т.О. Загальнокультурна компетентність як складова формування професійно успішної особистості майбутнього вчителя іноземної мови. Current Trends of the Philological Education Development in the Context of European Integration/ Спец. випускМолодий науковець” 4.1(44.1): Міжнародна індексація журналу: Index Copernicus, ScholarGoogle (IC Value:4.11), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ResearchBib, WorldCat, Directory of Research Journals Indexing, Ulrichs Periodikals Directory, Citefactor, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services. – 2017. – 98с. – C.33-37.
 3. Мороз Т.О. Специфіка перекладу культурно маркованих одиниць. Current Trends of the Philological Education Development in the Context of European Integration/ Спец. випускМолодий науковець” 4.4(56.4): Міжнародна індексація журналу: Index Copernicus, ScholarGoogle (IC Value:4.11), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ResearchBib, WorldCat, Directory of Research Journals Indexing, Ulrichs Periodikals Directory, Citefactor, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services. – 2018. – 121с. – C.64-68.
 4. Мороз Т.О., Волченко О.М. Неологізми як об`єкт перекладу. Current Trends of the Philological Education Development in the Context of European Integration/ Спец. випускМолодий науковець” 4.3(68.3): Міжнародна індексація журналу: Index Copernicus, ScholarGoogle (IC Value:4.11), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ResearchBib, WorldCat, Directory of Research Journals Indexing, Ulrichs Periodikals Directory, Citefactor, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services. – 2019. – 105с. – C.97-99.
 5. Moroz T., Barkasi V. Intercultural Competence of Translators. Міжкультурна професійна комунікація: комунікативна мобільність та проблеми перекладу: монографія/за наук.ред. А.К. Солодкої. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2020. – 160с. – С.39-45.
 6. Moroz T., Solodka A., Zaskaleta S., Demyanenko O. Sheltered Instructional Observational Protocol Model in Digital Teaching EFL Students in Ukraine. Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on Covid 19 Challenges April 2021 Pp. 21-36. (WoS)
 7. Мороз Т.О., Солодка А.К. Strategic approaches to cross-cultural availability Formation of translators: theory and practice: Trends of philological education development in the context of European integration: collective monograph / edited by authors. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. – 240-259 p.
 8. Moroz T.O., Ruskulis L.V., Kordyuk O.M. Formation of a students` language personality in the process of studying linguistic disciplines. Colloquium-journal 35 (122), 2021. – P.10-15.
 9. Moroz T., Solodka A. Political discourse: Fuctional-pragmatic features of translation of evaluative lexical units. Modernization of research area: national prospects and European practices: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. 712 p. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-221-0 -P.658-683.
 10. Moroz, T., & Demianenko, O. (2022). Intercultural communicative competence of university students. Scientific Journal of Polonia University, 53(4), 67-74. https://doi.org/10.23856/5308
 11. Moroz, T., & Demianenko, O. (2023). IMPLEMENTATION OF THE SIOP MODEL DURING COMMUNICATIVE-ORIENTED TRAINING OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS, Paradigm of knowledge № 1(55), 2023 Pp. 54-66., Frankfurt, DOI: 10.26886/2520-7474.1(55)2023.2
 12. Moroz, T., Solodka, A., & Filippyeva, T. (2023). Multilingual Practices and Trans-Language Methods in Teaching English. Arab World English Journal, 14 (1) 266 -279. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol14no1.17 (WoS)

Академія Google