Навчально-методичні комплекси дисциплін

НМК Граматичні категорії

НМК Педагогіка

Сучасні аспекти лінгвістики

Загальне мовозавство

Стилістика російської мови та лінгвістичний аналіз худ. тексту

Методика навчання фахових дисциплін у вищих навчальних закладах (мова)

Методика викладання фахових дисциплін у внз (мова)

Методика викладання іноземних мов

Теоретичний курс другої іноземної мови

Лінгвокраїнознавсто

Академічне писемне мовлення основної мови 

теорія та критика літератури країни, мова якої вивчається/Література країни, мова якої вивчається

Стилістика

Історія_мови + Навчально-методичний посібник “Історія мови” (для самостіної роботи студентів)

Аналітичне_читання_3_курс

Іноземна мова за науково.-професійним спрямуванням.

Практичний курс другої мови_3_курс

Практичний_курс_другої_мови_4_курс

Практичний курс другої мови_5_курс

Стилістика сучасного англомовного публіцистичного тексту

Практичний курс основної мови/ Практика усного та писемного мовлення

Практична граматика

Теоретичний курс другої мови 

СТЛ 5 курс 

НМК Аналіт чит 376

_Комунікативні стратегії

НМК Практичний курс російської мови

НМК Методика навчання рос мови