Навчально-методичні комплекси дисциплін

Методика викладання іноземних мов

Теоретична граматика

Теоретичний курс другої іноземної мови

Лінгвокраїнознавсто

Практична фонетика

Академічне писемне мовлення основної мови

Історія, теорія та критика літератури та кіно країни, мова якої вивчається/Література країни, мова якої вивчається

Стилістика

Теоретична фонетика (філологія)

Теоретична фонетика (освіта)

Історія_мови + Навчально-методичний посібник “Історія мови” (для самостіної роботи студентів)

Аналітичне_читання_3_курс

Іноземна мова за науково.-професійним спрямуванням.

Практичний курс другої мови_3_курс

Практичний_курс_другої_мови_4_курс

Практичний курс другої мови_5_курс

Стилістика сучасного англомовного публіцистичного тексту

Практичний курс основної мови/ Практика усного та писемного мовлення

НМК Сучасні теорії лінгвістики_5 курс

НМК Сучасні теорії лінгвістики_7 курс

Практична граматика

НМК Граматичні категорії

НМК Педагогіка

Сучасні аспекти лінгвістики

Актуальні проблеми викладання мови у ВНЗ

Загальне мовозавство

Лінгвоекстологія

Стилістика російської мови та лінгвістичний аналіз худ. тексту

Загальне мовозавство

Лінгвотекстологія

Методика навчання фахових дисциплін у вищих навчальних закладах (мова)

Ораторське мистецтво

Cтилістика російської мови та лінгвістичний аналіз худ. тексту

Актуальні проблеми

Контекстне вивчення художнього твору

Методика викладання фахових дисциплін у внз (мова)

cучасні аспекти лінгвістики