Оплата за навчання та інші освітні послуги

1. РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ

2. ПЛАТА ЗА ГУРТОЖИТОК

3. ОПЛАТА СТУДЕНТСЬКОГО КВИТКА 

4. ОПЛАТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ СТУДЕНТА

5. ОПЛАТА ЗАЛІКОВОЇ КНИЖКИ

НАКАЗ №15 від 14.01.2021р. “Про зміну вартості навчання”

НАКАЗ ПРО ЗМІНУ ВАРТОСТІ НАВЧАННЯ від 22.03.19 р.

ФОРМА Додаткової угоди

 

 

Нові реквізити оплати навчання

Миколаївський національний університет

імені В.О.Сухомлинського

Р/Р: UA328201720313261001201017271

в ДКСУ м.Київ
МФО: 820172

 

 

 

ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

2021-2022н.р.

 

Назва спеціальності

Денна форма навчання

(1 семестр)

Заочна форма навчання

(1 семестр)

Ступінь «бакалавр»

I курс

014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська))

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

 

7850 грн.

 

6250 грн.

035.041 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська  

8100 грн.

 

6250 грн.

035.043 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно), перша – німецька  

8100 грн.

 

035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика 7850 грн.

II курс

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 7807,50 грн. 6246 грн.
035.041 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська 7807,50 грн. 6246 грн.
 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 7807,50 грн.
035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика 7807,50 грн.

III курс

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))  

5143,60 грн.

 

4572,10 грн.

035.041Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська

035.043 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно), перша – німецька

 

5143,60 грн.

 

4572,10 грн.

035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика 5143,60 грн.

IV курс

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))  

5133,20 грн.

 

4027,60 грн.

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)  

5133,20 грн.

 

035.041 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська  

5133,20 грн.

 

4027,60 грн.

035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика 5133,20 грн.

Ступінь «магістр»

I курс

014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) ОП: Англійська мова і література

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

 

9400 грн.

 

9400 грн.

035.041 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська ОП: Переклад  

10525 грн.

 

9400 грн.

035.043 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно), перша – німецька ОП: Німецька мова і література  

10525 грн.

 

035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика 9400 грн. 7850 грн.

II курс

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) ОП: Англійська мова і література  

9369 грн.

 

9369 грн.

035.041 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська ОП: Переклад

035.043 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно), перша – німецька ОП: Німецька мова і література

 

9369 грн.

 

9369 грн.

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)  

8848,50 грн.

 

6246 грн.

 035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика

ОП:Прикладна лінгвістика

9369 грн. 7807,50 грн.