Гурдуз А. І.

Гурдуз Андрій Іванович

ORCID ID: 0000-0001-8474-3773

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=UOcmVNEAAAAJ&hl=ru

E-mail: gurdai@ukr.net

Посада: доцент кафедри української мови і літератури МНУ імені В. О. Сухомлинського

Вчене звання: доцент кафедри української літератури (атестат 12 ДЦ № 022281 від 19 лютого 2009 р.).

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.01.05. Порівняльне літературознавство (диплом ДК № 041770 від 20 вересня 2007 р.)

Базова освіта: Миколаївський державний педагогічний університет, спеціальність – українська мова і література; кваліфікація: вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури (диплом МК № 19808577 від 30 червня 2002 р.).

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, спеціальність – мова і література (англійська); кваліфікація: вчитель англійської і другої іноземної мови в закладах загальної середньої освіти (диплом В22 № 035540 від 30 червня 2022 р.).

Досвід виконання грантових програм, наукових досліджень і розробок за рахунок коштів державного бюджету України, госпдоговірних тем:

Учасник грантового проєкту «Науково-довідкове видання «Коронація слова» на відзначення 20‑річчя міжнародного літературного конкурсу “Коронація слова”» в межах конкурсної програми Українського культурного фонду «Знакові події для української культури» (№ 263095;
13.03.2019–31.10.2019 рр.). Організація-виконавець проєкту – ТОВ «Світ Успіху».

Навчальні дисципліни, які викладає: Історія української та зарубіжної літератури (в т. ч. Фольклор),
Компаративне літературознавство,
Сучасний літературний процес.

Підвищення кваліфікації:

Херсонський державний університет, 14.02.–14.03.2017 р. Сертифікат № 80/19.

Докторантура Бердянського державного педагогічного університету, кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, 2020–2022 рр.

Наукові публікації:

У періодичних виданнях країн ОЄСР:

 1. Гурдуз А. Трансформація традиційного образу в літературі ХХ – першого десятиліття ХХІ століть: єдиноріг. Dialogul slaviєtilor la оnceputul secolului al XXI-lea : (Zilele culturii slave), Anul II, nr. 1/2013 / editori K. Balбzs, I. Herbil. Cluj-Napoca: Casa Cгrюii de Єtiinюг, 2013. Р. 272–284. (Фахове видання Румунії: Еditurг acreditatг CNCS – B).
 2. Ruskulis L., Gurduz A., Rodionova І. Implementation of webquests in the preparation process of future teachers of the Ukrainian language and literature (on materials of modern Ukrainian literature). Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect: Collective monograph. 1st ed. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2020. P. 295–315.
 3. Gurduz A. Music code of fantasy by Alla Rohashko. European Socio-Legal and Humanitarian Studies / ed.-in-Chief I.-M. Farcash; Central University Nord from Baia Mare; Association of International Educational and Scientific Cooperation. Baia Mare [Romania]: Rik-U, 2021. № 2. P. 24–32. ISSN 2668-8425. URL: http://ehs-journal.ro/wp-content/uploads/2022/01/EUROPEAN-SOCIO-LEGAL-AND-HUMANITARIAN-STUDIES-2_2021.pdf .
 4. Gurduz A. Paradigm transformations of the vampiriad of the end of the XX – the beginning of the XXI century in the dilogy “Empire ‘V’” – “Batman Apollo” by Victor Pelevin. PNAP (Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej): Scientific Journal of Polonia University / red. naczelny M. Rudnicki. Częstochowa [Poland]: Wydaw. Akademii Polonijnej “Educator”, 2021. Vol. 46. Nr. 3. S. 28–34. (Index Copernicus). ISSN 1895-9911.
 5. Gurduz A. Reception of national social discourses in East Slavic fantasy of the beginning of the XXI century. European Socio-Legal and Humanitarian Studies / ed.-in-Chief I.-M. Farcash; Central University Nord from Baia Mare; Association of International Educational and Scientific Cooperation. Baia Mare [Romania]: Rik-U, 2021. № 1. P. 56–66. ISSN 2668-8425. URL: http://ehs-journal.ro/wp-content/uploads/2021/08/EUROPEAN-SOCIO-LEGAL-AND-HUMANITARIAN-STUDIES-12021.pdf .
 6. Gurduz A. Transformation of the myth of the Minotaur in “Gene” by Stel Pavlou. Revista Amazonia Investiga: a virtual multidisciplinary monthly scientific journal / ed. en jefe: D. F. Arbeláez Campillo. Florence [Colombia]: Univ. de la Amazonia, 2021. Oct. Vol. 10. Num. 46. P. 290–302. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2021.46.10.29. (Web of Science, Index Copernicus). eISSN 2322-6307.
 7. Гурдуз А. І. The Monster as a Human in the Novel “The Minotaur Takes a Cigarette Break” by Steven Sherrill. European Socio-Legal and Humanitarian Studies / ed.-in-Chief I.-M. Farcash; Central University Nord from Baia Mare; Association of International Educational and Scientific Cooperation. Baia Mare [Romania]: Rik-U, 2022. № 1. P. 59–66. ISSN 27348873.
 8. Гурдуз А. І. Myphopoetic strategies of novels by Dara Korniy “Lord of the Clouds” and by Stephenie Meyer “Twilight”. European Socio-Legal and Humanitarian Studies / ed.-in-chief I.-M. Farcash; Central University Nord from Baia Mare; Association of International Educational and Scientific Cooperation. Baia Mare [Romania]: Rik-U, 2022. № 2. P. 87–97. ISSN 27348873. URL: http://ehs-journal.ro/wp-content/uploads/2023/02/ESLHS_2_22_PRINT.pdf 
 9. Ruskulis L., Maiboroda R., Rodionova I., Gurduz A., Aizikova L., Mkhytaryan O. Modern concepts of gamification implementation in the training system for teachers of the Ukrainian and English languages. Conhecimento & Diversidade. 2023. Vol. 15, No 37. ISSN 2237-8049. (Web of Science). DOI: https://doi.org/10.18316/rcd.v15i37.10921.
 10. Гурдуз А. І. Home for peculiar children as a plot strategy in fantasy metagenre of the first decades of the XXI century. European Socio-Legal and Humanitarian Studies / ed.-in-chief I.-M. Farcash; Central University Nord from Baia Mare; Association of International Educational and Scientific Cooperation. Baia Mare [Romania]: Rik-U, 2023. № 1. P. 37–46. ISSN 27348873. URL: http://ehs-journal.ro/wp-content/uploads/2023/05/ESLHS_1_23.pdf 

Фахові видання України:

 1. Гурдуз А. Ключ до душі людини: (Система уроків з компаративного вивчення творчості м.коцюбинського та к.гамсуна). Українська мова й література в срередніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2002. № 2. С. 102–107; № 5. С. 109–118; 2003. № 3.
  С. 119–125. (Фахове видання)
 2. Старовойт Л., Гурдуз А. Пантеїстична філософія художнього світу М. Коцюбинського і К. Гамсуна (на матеріалі творів „Тіні забутих предків” і „Пан”). Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. пр. / редкол.: М. Х. Гуменний (відп. ред.) та ін. Київ; Одеса: Твім інтер. 2002. Вип. 10. С. 124–133.
 3. Гурдуз А. „Друге ім’я” автора, твору та героя: (до питання про взаємопроникнення літератур і культур). Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2003. № 4 . С. 201–203. (Фахове видання)
 4. Гурдуз А. Повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» і роман К. Гамсуна «Пан» у порівняльно-типологічному висвітленні. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України. Вип. 4. Київ: Ін-т л-ри ім. Т. Г Шевченка НАН України. 2003. С. 30–33 (або: Слово і час. №11. С. 40–44). (Фахове видання)
 5. Гурдуз А. Специфіка творчого стилю М. Коцюбинського в контексті західноєвропейського літературного процесу: норвезька паралель. Українська література в загальноосвітній школі. 2003. № 3. С. 26–33. (Фахове видання)
 6. Гурдуз А. Витоки міфопоетичної парадигми повісті Ольги Кобилянської „Земля”: (міфологеми поля і лісу). Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2004. № 5–6. С. 194–198. (Фахове видання)
 7. Гурдуз А. І. Метагерой романів Кнута Гамсуна: динаміка пантеїстичного світосприймання: (Образи Нагеля („Містерії”, 1892), Глана („Пан”, 1894) та Ісака („Соки землі”, 1917)). Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 2004. № 2. С. 54-56. (Фахове видання).
 8. Гурдуз А. Міф і міфологічний фактор у літературі: (Загальнотеоретичні проблеми студіювання). Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2004. № 3. С. 120–126. (Фахове видання)
 9. Гурдуз А. «Битви» О. Кобилянської та В.Реймонта: На матеріалі новели «Битва» і роману «Селяни». Українська література в загальноосвітній школі. 2005. № 8. С. 23–25. (Фахове видання)
 10. Гурдуз А. І. До проблеми міфопоетичної парадигми творів О. Кобилянської «Земля» і Т. Гарді «Тесс із роду д’Ербервіллів»: опозиція «природа – місто». Літературна компаративістика / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України; ред. кол. Наливайко Д. С. (відп. ред.) та ін. Київ: Фоліант, 2005. Вип. 2. С. 137–147.
 11. Гурдуз А. І. Кнут Гамсун у сучасній Україні. Зарубіжна література в школах України. 2005. № 10. С. 18–20. (Фахове видання)
 12. Гурдуз А. І. Міфопоетика роману Еміля Золя „Земля”. Зарубіжна література в школах України. 2005. № 9. С. 11–13. (Фахове видання)
 13. Гурдуз А.І. Міфопоетична парадигма в романі Томаса Гарді „Тесс із роду д’Ербервіллів”: контури біблійних моделей. Зарубіжна література в школах України. 2005. № 8. С. 10–14. (Фахове видання).
 14. Гурдуз А. Міфопоетичні парадигми „Землі” Ольги Кобилянської та „Соків землі” Кнута Гамсуна. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип. 7. Київ: Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. 2005. С. 17–22. (Фахове видання)
 15. Гурдуз А. Світова літературна компаративістика: етапи розвитку. Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2005. № 2. С. 114–120. (Фахове видання)
 16. Гурдуз А. Українська літературна компаративістика: етапи розвитку. Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2005. № 6. С. 90–98. (Фахове видання)
 17. Гурдуз А. Варіанти реалізації міфологеми «золотого віку» у творах Т. Гарді «Тесс із роду д’Ербервіллів» та Василя Стефаника «Камінний хрест». Літературознавчі обрії. Праці молодих вчених. Київ: Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченко НАН України, 2006. Вип. 11. С. 30–36. (Фахове видання)
 18. Гурдуз А.І. Міфопоетика літературного твору та міфопоетична парадигма: теоретичний аспект. Зарубіжна література в школах України. 2006. № 6. С. 57–59. (Фахове видання)
 19. Гурдуз А.І. Типологія міфопоетичних технік в українській та західноєвропейській «прозі про землю» кінця ХІХ – І третини ХХ ст.: аспект рецепції біблійного матеріалу. Наукові праці / Миколаїв. держ. гуманіт. університет ім. Петра Могили, 2006. С. 126–129. (Фахове видання)
 20. Гурдуз А., Косенчук О. Дон Кіхот і донкіхотство: сучасний український погляд і варіація. Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. пр.; редкол. А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. Ктїв: Акцент, 2006. Вип. 24. Ч. 1. С. 379–387. (Фахове видання)
 21. Гурдуз А., Косенчук О. Український Дон Кіхот: «передмова» до «продовження». Українська література в загальноосвітній школі. 2006. № 2. С. 5–7. (Фахове видання)
 22. Гурдуз А.І. Авторський міф та його варіант: специфіка „уессекського світу” Томаса Гарді в романі «Удалені від збожеволілого натовпу». Новітня філологія. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. С. 150–157. (Фахове видання)
 23. Гурдуз А.І. Античний міф очима Кортасара і Борхеса (на матеріалі творів „Царі” і „Дім Астеріона»). Зарубіжна література в школах України. 2007. № 8. С. 41–43. (Фахове видання)
 24. Гурдуз А. І. Інтертекстуальність і гіпертекст: проблеми теорії і практики. Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. № 4. С. 67–72. (Фахове видання)
 25. Гурдуз А. І. Люди і крила у твораз Г. Гарсіа Маркеса і Рея Бредбері. Зарубіжна література в школах України. № 4. С. 29–30. (Фахове видання)
 26. Гурдуз А.І. „Перевтілення” Ф. Кафки і Р. Бредбері: роздуми про людське і людяне. Зарубіжна літертура в школах України. 2007. № 3. С. 16–18. (Фахове видання)
 27. Гурдуз А. Роман Д. Г. Лоуренса „Коханець леді Чаттерлей” та європейська „проза про землю” кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць / редкол.: А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. К.: Акцент, 2007. Вип. 27. Ч. 1.
  С. 376–381. (Фахове видання)
 28. Гурдуз А.І. Чекання як життя: типологічна паралель творів О.Генрі та Т.Гарді. Зарубіжна література в школах України. 2007. № 2. С. 55–56. (Фахове видання)
 29. Гурдуз А. «Чорна рада» П.Куліша: роман як знакова система. Українська література в загальноосвітній школі. 2007. № 7. С. 10–11. (Фахове видання)
 30. Гурдуз А., Гетманцева А. Міфопоетика реальності: роман про Державу. Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. пр. / редкол. : А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. Київ: Твім інтер, 2007. Вип. 28. Ч. 2. С. 110–118. (Фахове видання)
 31. Гурдуз А. І., Здоренко К. І. Шляхи Франкенштейна: творчий діалог Брайана Олдісс – Мері Шеллі. Новітня філологія. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. № 7. С. 138–145. (Фахове видання)
 32. Гурдуз А.І. Комплекс Мінотавра в романі Стела Павлоу „Троянський кінь”: асоціативна модель. Studia methodologica: альманах / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка; уклад. Папуша І.В. Тернопіль: РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. Вип. 25: Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність. С. 77–80. (Фахове видання)
 33. Гурдуз А. І. Міфопоетична парадигма роману Стела Павлоу „Троянський кінь”. Новітня філологія. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. № 9. С. 150–157. (Фахове видання)
 34. Гурдуз А. І. Образ Мінотавра в літературі ХХ ст.: закономірності переосмислення. Питання літературознавства: наук. зб. Чернівці: Рута, 2008. № 75. С. 121–127. (Фахове видання)
 35. Гурдуз А. І. Райдуга і fata morgana як символи соціальних сподівань в однойменних творах Д. Г. Лоуренса і М. Коцюбинського. Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. Київ: Освіта України, 2008. Вип. XV: Лінгвістика і літературознавство. С. 296–301. (Фахове видання)
 36. Гурдуз А. І. Рей Бредбері, Ернест Хемінгуей і машина до Кіліманжаро. Зарубіжна література в школах України. № 3. С. 12–13. (Фахове видання)
 37. Гурдуз А. Чи існує єдина світова література? (Літературні системи: проблеми й дискусії) Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2008. № 3. С. 84-88. (Фахове видання)
 38. Гурдуз А. І., Бояревич Л. М. Міфологема „золотого віку” в романах О. Толстого „Гіперболоїд інженера Гаріна» і В. Винниченка «Сонячна машина» Зарубіжна література в школах України. 2008. № 5. С. 5–7 . (Фахове видання)
 39. Гурдуз А., Гетманцева А. Комплекс Фауста у прозі другої половини ХХ ст.: російська варіація. Наукові записки. Вип. 75 (3). Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. С. 11–14. (Фахове видання)
 40. Гурдуз А. І., Здоренко К. І. Образ і комплекс Франкенштейна в романах Брайана Олдісса і Юрія Смолича. Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В А. Зарва. Київ: Освіта України, 2008. Вип. XІХ: Лінгвістика і літературознавство. С. 129–135. (Фахове видання)
 41. Гурдуз А .І. Літературна мінотавріанна ХХІ ст. Зарубіжна література в школах України. 2009. № 1. С. 13–17; № 6. С. 51–56. (Фахове видання)
 42. Гурдуз А. І. Постійність рухливого: ізоморфізм ключових традиційних образів і мотивів у літературі. Зарубіжна література в школах України. 2009. № 12. С. 63–64. (Фахове видання)
 43. Гурдуз А., Донцул Л. „Брамник” М. і С. Дяченків та „Володар Перснів” Дж. Р. Р. Толкієна в компаративному висвітленні. Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць / редкол.: Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. Київ: Твім інтер, 2009. Вип. 34. Ч. 1. С. 81–89. (Фахове видання)
 44. Гурдуз А. И., Крученюк Е. А. Путь Минотавра в русской литературе II половины ХХ – начала ХХІ векав. Новітня філологія. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2009. № 13. С. 72–81. (Фахове видання)
 45. Гурдуз А. І. Амплітуда переосмислення образу єдинорога в літературі ХХ – першого десятиліття ХХІ ст. Новітня філологія. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2010. № 37. С. 99–115. (Фахове видання)
 46. Гурдуз А. Романи Людмили Таран „Дзеркало Єдинорога” і Стела Павлоу „Троянський кінь”. Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць / редкол.: Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. Київ: Твім інтер, 2010. Вип. 29. Ч. 1. С. 151–162. (Фахове видання)
 47. Гурдуз А. І. Чи є підступність і кохання національними явищами („Доки сонце зійде, роса очі виїсть” М. Кропивницького і „Підступність і кохання” Ф. Шиллера)? Новітня філологія. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2010. № 15. С. 173–182. (Фахове видання)
 48. ГурдузА. І., Федорова О. А.Переглядлітературознавчихстереотипів: поетика „уессекськихроманів” ТомасаГарді.НауковийвісникМиколаївськогодержавногоуніверситетуіменіВ.О.Сухомлинського: зб. наук. праць / заред. М. І. Майстренко. Миколаїв: МДУіменіВ.О.Сухомлинського, 2010. Вип. 6. Філологічнінауки. С. 4–7. (Фахове видання)
 49. ГурдузА. І., Чорна О. Б. Нава Володимира Арєнєва: своєрідність інтерпретації в повісті „Бісова душа, або Заклятий скарб”. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.Сухомлинського: зб. наук. пр. Сер.: Філологічні науки / за ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко. Миколаїв: МДУ імені В.О.Сухомлинського, 2012. Т. 4. Вип. 4.9. С. 48–54. (Фахове видання)
 50. ГурдузА. І., Чорна О. Б. Принципи трансформації легендарно-міфологічних структур в англійській прозі початку ХХІ століття: (романи Стела Павлоу). Новітня філологія. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2012. № 41. С. 123–130. (Фахове видання)
 51. ГурдузА. Роман Дари Корній „Гонихмарник”: місце в мистецькому контексті з погляду традиції й новаторства. Українознавчий альманах / ред. кол. : М. І. Обушний (відп. ред.) та ін. К. ; Мелітополь. 2012. Вип. 9. С. 229–235. (Фахове видання)
 52. ГурдузА. І., Сорокіна М. О. Поема Вікторії Шуліко „Атлантида”: традиція і новаторство у звертанні до легендарно-міфологічної структури. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. праць. Сер.: Філологічні науки / за ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2012. Т. 4. Вип. 4.10. С. 59–62. (Фахове видання)
 53. Гурдуз А. І. Історія, міф і гра в романі Ярослави Бакалець і Ярослава Яріша „Із сьомого дна”. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: зб. наук. праць. Луганськ: Вид-во Держ. закл. „Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка”, 2013. № 2 (261). Ч. І. Філологічні науки. С. 101–107. (Фахове видання)
 54. Гурдуз А.І. Літературно-мистецька вампіріада другої половини ХХ – першого десятиліття ХХІ століть: інтрига переосмислення. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. праць. Серія: Філологічні науки / за ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2013. Вип. 4.12 (96). С. 64–72. (Фахове видання)
 55. Гурдуз А. І. Мешап-проза: історія гри з історією. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. праць. Серія: Філологічні науки / за ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко. Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2013. Вип. 4.11 (90). С. 44–48. (Фахове видання)
 56. Гурдуз А. І. Комбінаторна міфопоетика роману Вікторії Гранецької „Мантра-омана”. Studia methodologica / Тернопіл. нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. Тернопіль: РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. Вип. 38. С. 138–144. (Фахове видання, „Index Copernicus”)
 57. Гурдуз А. І. Міжкультурний діалог як проблема українського фентезі ХХІ століття. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. праць. Сер.: Філологічні науки (літературознавство) / гол. ред. В. Д. Будак, гол. ред. сер. О. С. Філатова. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. Вип. 4.14 (111).
  С. 63–69. (Фахове видання)
 58. Гурдуз А. І. Міфопоетика „жіночого” містичного любовного роману першого десятиліття ХХІ століття в Україні. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. праць. Сер.: Філологічні науки (літературознавство) / гол. ред. В. Д. Будак, гол. ред. сер. О. С. Філатова. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. Вип. 4.13 (104). С. 61–68. (Фахове видання)
 59. Гурдуз А. І. Мова літератури і живопису: „Дівчинка на кулі” Ольги Слоньовської і Пабло Пікассо. Studia methodologica / Тернопіл. нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. Тернопіль: РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. Вип. 39. С. 88–92. (Фахове видання, „Index Copernicus”)
 60. Гурдуз А. І., Альбещенко І. С. Міфопоетична парадигма в трилогії Сьюзен Коллінз „Голодні ігри”. Studia methodologica / Терноп. нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. Тернопіль: РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. Вип. 37. Narrative pragmatics. С. 212–217. (Фахове видання, „Index Copernicus”)
 61. Гурдуз А. І., Барковська К. Б. Мотив сходження в романі Олени Печорної „Грішниця”. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. Вип. 36. С. 50–53. (Фахове видання, „Index Copernicus”)
 62. Гурдуз А., Кулай Н. Колір як смисл в організації роману Ліни Костенко „Берестечко”. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. Київ: Університет „Україна”, 2014. Вип. 30. С. 145–156. (Фахове видання)
 63. Гурдуз А. І., Цуканова І. Г. Людина і гріх у „Хроніках Нарнії” Клайва Стейплза Льюїса: аспекти переосмислення біблійного матеріалу. Новітня філологія. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. № 49. С. 116–123. (Фахове видання)
 64. ГурдузА. І. Концепт води в романі Олени Печорної „Кола на воді”. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. Вип.  С. 72–75. (Фахове видання, „Index Copernicus”)
 65. Гурдуз А. І. „Крила кольору хмар” Дари Корній і Тали Владмирової: проблеми традиції й новаторства в романі. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: зб. наук. праць; гол. ред. С. І. Ковпік. Кривий Ріг: Держ. вищий навч. заклад „Криворізький національний університет”, 2015. Вип. 6. С. 19–28. (Фахове видання)
 66. Гурдуз А. І. „Лісова пісня” Лесі Українки як образно-сюжетна матриця українсько-російської „жіночої прози” початку ХХІ століття. Наукові праці: наук.-метод. журнал. Сер.: Філологія. Літературознавство. Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. Вип. 247. Т. 259. С. 29–34. (Фахове видання, „Ulrichsweb” („Ulrich’s Periodical Directory”))
 67. Гурдуз А. І. Метагероїня романів Дари Корній. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки: (літературознавство): зб. наук. пр. / за ред. О. С. Філатової. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015. Жовтень. Вип. 2 (16). С. 61–67. (Фахове видання)
 68. ГурдузА. І. Міфопоетика роману Дари Корній „Щоденник Мавки”. Studia methodologica: зб. наук. праць пам’яті д-ра філол. наук, проф., акад. Академії вищої школи України Романа Гром’яка (1937–2014) / Тернопіл. нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. Тернопіль: Наук.-вид. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. Вип. 40. С. 307–312. (Фахове видання, „Index Copernicus”)
 69. ГурдузА. І., Кедик В. В. Логіка кольору в романах Дари Корній „Гонихмарник” і Марії Ряполової „Бурецвіт”. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. праць. Сер.: Філологічні науки (літературознавство) / за ред. О. С. Філатової. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015. Вип. 1 (15). Квітень. С. 52–57. (Фахове видання)
 70. Гурдуз А. І., Кузьменко Н. П. Трансформация дракулиани: тенденции и закономерности. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. Одеса, 2015. Вип. 19. Т. 1. С. 176–180. (Фахове видання, „Index Copernicus”)
 71. Гурдуз А. І., Хохлова А. М. Фактор кольору в „жіночому” містичному любовному романі України початку ХХІ століття. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: зб. наук. пр.; гол. ред. С. І. Ковпік. Кривий Ріг: Держ. вищий навч. заклад „Криворізький національний університет”, 2015. Вип. 5. С. 31–41. (Фахове видання)
 72. Гурдуз А. Повість Олексія Грякалова „Смерть єдинорога” в контексті інтерпретацій легендарно-міфологічного образу. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер.: Філологічні науки: (літературознавство): зб. наук. пр.; [за ред. О.С. Філатової]. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. Травень. Вип. 1 (17). С. 86–91. (Фахове видання).
 73. Гурдуз А.І. Велика перспектива малої прози Дари Корній: міфопоетичний аспект. Наукові праці [Чорноморського національного університету ім. Петра Могили]: наук.-метод. журнал. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2016. Вип. 259. Т. 271. Сер.: Філологія. Літературознавство. С. 75–79. (Фахове видання; Ulrichsweb” („Ulrich’s Periodical Directory”))
 74. ГурдузА.І., Бережанська Х. Р. Інтенсифікація міфопоетичних досліджень як проблема. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: наук. зб. Сер.: Філологія / гол. ред. сер. І. В. Ступак. Одеса: Вид. дім „Гельветика”, 2016. Вип. 22. С. 12–14. (Фахове видання; „Index Copernicus”)
 75. Гурдуз А.І., Бугайова А.С. Колір у творчому переосмисленні Дарою Корній „Лісової пісні” Лесі Українки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : наук. зб. Сер. : Філологія / гол. ред. сер. І. В. Ступак. Одеса: Вид. дім „Гельветика”, 2016. Вип. 21. Т. 1. С. 40–42. (Фахове видання; „Index Copernicus”)
 76. Гурдуз А. Структурна домінанта міфопоетики роману Алли Рогашко „Осіннє Рондо місячної ночі”. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер.: Філологічні науки: (літературознавство): зб. наук. пр.; [за ред. О. С. Філатової]. Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. Листопад. Вип. 2 (18). С. 96–101 (Фахове видання)
 77. Гурдуз А. І. Трансформації франкенштейніани початку ХХІ століття: фентезійний акцент. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: зб. наук. пр.; гол. ред. С. І. Ковпік. Кривий Ріг: ДВНЗ „Криворізький національний університет”, 2016. Вип. 7. С. 42–51 (Фахове видання).
 78. Гурдуз А. І., Шитік М. О. Цикл романів Дари Корній про Мальву в компаративному висвітленні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: наук. зб. Сер. : Філологія / гол. ред. сер. І.В. Ступак. Одеса: Вид. дім „Гельветика”, 2016. Вип. 20. Т. 1. С. 82–84. (Фахове видання; „Index Copernicus”)
 79. ГурдузА.І. Міфопоетичне моделювання в прозі Олени Печорної й Алли Рогашко. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: зб. наук. пр.; гол. ред. С. І. Ковпік. Кривий Ріг : Криворізький держ. пед. ун-т, 2017. Вип. 8. С. 15–23. (Фахове видання)
 80. Гурдуз А. Принципи міфопоетики трилогії Ренсома Риггза про дивних дітей. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер.: Філологічні науки : (літературознавство : зб. наук. пр. / за ред. О. С. Філатової. Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2017. Квітень. Вип. 1 (19). С. 80–84. (Фахове видання)
 81. Гурдуз А.І., Кирилова Д. В. Романи Олени Печорної: логіка зв’язку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: наук. зб. Сер.: Філологія / гол. ред. сер. І. В. Ступак. Одеса : Вид. дім „Гельветика”, 2016. Вип. 25. Т. 1. С. 22–22. (Фахове видання; „Index Copernicus”)
 82. ГурдузА. Роман Хелен Уекер „Голем і джин” і криза міфотворчості перших десятиліть ХХІ століття. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер.: Філологічні науки : (літературознавство): зб. наук. пр. / за ред. О. С. Філатової. Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2017. Жовтень. Вип. 2 (20). С. 74–77. (Фахове видання)
 83. Гурдуз А.І. Трилогія Ренсома Риггза про дивних дітей і криза міфотворчості початку ХХІ століття. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: зб. наук. пр.; гол. ред. С. І. Ковпік. Кривий Ріг: Держ. вищий навч. заклад „Криворізький держ. пед. ун-т”, 2017. Вип. 9. С. 52–61. (Фахове видання)
 84. Гурдуз А. І., Малюта К. І. Типологія міфопоетики романів Томаса Гарді і Джойс Керол Оутс. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: наук. зб. Серія: Філологія / гол. ред. серії І. В. Ступак. Одеса; Херсон : Вид. дім „Гельветика”, 2017. Вип. 28. С. 152–154. (Фахове видання; „Index Copernicus”)
 85. Гурдуз А. І., Жарюк О. Ю. Час і простір у системі фентезійної логіки роману Дари Корній „Гонихмарник”. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: наук. зб. Серія: Філологія / гол. ред. серії І. В. Ступак. Одеса ; Херсон : Вид. дім „Гельветика”, 2017. Вип. 26. Т. 1. С. 13–15. (Фахове видання; даних „Index Copernicus”)
 86. Гурдуз А. Вектори фентезійного осмислення давнини в українській літературі початку ХХІ століття. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер.: Філологічні науки: (літературознавство): зб. наук. пр. / за ред. О. С. Філатової. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2018. Квітень. Вип. 1 (21). С. 41–46. (Фахове видання)
 87. Гурдуз А. Мінотавр в українській літературі ХХІ століття: версія Генрі Лайона Олді. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер.: Філологічні науки: (літературознавство): зб. наук. пр. / за ред. О. С. Філатової. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2018. Листопад. Вип. 2 (22). С. 32–36. (Фахове видання)
 88. Гурдуз А.І. Художня полівалентність легендарно-міфологічного образу: фактори аналізу. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: зб. наук. пр.; редкол.: С. І. Ковпік (відп. ред.) та ін. Кривий Ріг: Криворізький держ. пед. ун-т, 2018. Вип. 12. С. 96–103. (Фахове видання)
 89. Гурдуз А. І., Невестюк О. С. Фанфікшн: парадокси статусу в художньому просторі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: наук. зб. Сер.: Філологія / гол. ред. серії І. В. Ступак. Одеса; Херсон: Вид. дім „Гельветика”, 2018. Вип. 34. С. 89–91. (Фахове видання; „Index Copernicus”)
 90. Гурдуз А. І., Олійник О. І. Метагерой романів Люко Дашвар. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: наук. зб. Сер.: Філологія / гол. ред. серії В. Я. Мізецька. Одеса; Херсон: Вид. дім „Гельветика”, 2018. Вип. 36. Т. 1. С. 21–23. (Фахове видання; „Index Copernicus”)
 91. Гурдуз А. Кристалізація концептів метапрози Дари Корній у романі «Сузір’я Дів». Проблеми сучасного літературознавства: зб. наук. пр. / Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Одеса: Астропринт, 2019, № 28. С. 117–125. (Фахове видання, «Index Copernicus»; «Slavic Humanities Index»; «Ulrich’s periodicals»)
 92. Гурдуз А.І. Концепт води в романі Олени Печорної «Химерниця». Філологічні трактати. Суми: Сум. держ. ун-т, 2020. Т. 12. № 1. С. 42–48. (Фахове видання категорії Б)
 93. Гурдуз А. І. Комбінаторність міфопоетики роману Сюзанни Кларк «Джонатан Стрендж і містер Норрелл». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. пр. Серія: Філологія / голов. ред. серії М. В. Мамич. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2020. Вип. 46. Т. 3. С. 48–52. (Фахове видання категорії Б, «Index Copernicus»)
 94. Гурдуз А. І. Відлуння національних реалій початку ХХІ ст. у романах «Дім, у котрому заблукав час» В. Гранецької, А. Нікуліної й М. Однорог та «Сім каменів» О. Шеїна. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. пр. Серія: Філологія / голов. ред. серії В. Я. Мізецька, М. В. Мамич. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2021. Вип. 49. Т. 2. С. 67–71. (Фахове видання категорії Б, «Index Copernicus»)
 95. Гурдуз А. І. «Дім, в якому…» Маріам Петросян у фентезійному полі кінця ХХ – перших десятиліть ХХІ ст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. пр. Серія: Філологія / голов. ред. серії М. В. Мамич. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2021. Вип. 47. Т. 2. С. 203–206. (Фахове видання категорії Б, «Index Copernicus»)
 96. Гурдуз А. І. Духовно-етичні домінанти в романних циклах Анджея Сапковського «Відьмак» і Марії Семенової «Вовкодав». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. пр. Серія: Філологія / голов. ред. серії В. Я. Мізецька, М. В. Мамич. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2021. Вип. 52. Т. 2. С. 44–48. DOI: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.52-2.11. (Фахове видання категорії Б, «Index Copernicus»)
 97. Гурдуз А. І. Концептуалізм роману «Темний світ. Рівновага» Марини і Сергія Дяченків у сучасному фентезійному полі. Закарпатські філологічні студії / Ужгород. нац. ун-т; голов. ред. І. М. Зимомря. Ужгород: Вид. дім «Гельветика», 2021. № 16. С. 214–219. (Фахове видання категорії Б, «Index Copernicus»)
 98. Гурдуз А. І. «Напівжиття» Саллі Ґрін у фентезійному полі кінця ХХ – перших десятиліть ХХІ ст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. пр. Серія: Філологія / голов. ред. серії М. В. Мамич. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2021. Вип. 48. Т. 2. С. 119–122. (Фахове видання категорії Б, «Index Copernicus»)
 99. Гурдуз А. Національне питання в гексалогії Ренсома Ріґґза «Дім дивних дітей». Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упоряд. М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Вид. дім. «Гельветика», 2021. Вип. 46. Т. 1. С. 137–142. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/46-1-21. (Фахове видання категорії Б, «Index Copernicus»)
 100. Гурдуз А. І. «Не люди, люди, нелюди» Наталки Ліщинської в контексті сучасної фентезійної рецепції національних суспільно-політичних реалій. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика / голов. ред. Казарін В. П. Київ: Вид. дім «Гельветика», 2021. Т. 32 (71). № 4. Ч. 3. С. 104–109. (Фахове видання категорії Б, «Index Copernicus»)
 101. Гурдуз А. Фентезійна рецепція соціального зла в «Домі дивних дітей» Ренсома Ріггза і «Лабіринті Фавна» Ґільєрмо дель Торо і Корнелії Функе. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упоряд. М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Вид. дім. «Гельветика», 2021. Вип. 39. Т. 1. С. 184–190. (Фахове видання категорії Б, «Index Copernicus»)
 102. Гурдуз А. І. Фентезійне структурування в романах Алли Рогашко і Марини Смагіної. Закарпатські філологічні студії / Ужгород. нац. ун-т; голов. ред. І. М. Зимомря. Ужгород: Вид. дім «Гельветика», 2021. № 17. Т. 2. С. 172–176. (Фахове видання категорії Б, «Index Copernicus»)
 103. Гурдуз А. Концепти свободи і пам’яті в романах Ярини Каторож. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упоряд. М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич: Вид. дім. «Гельветика», 2022. Вип. 47. Т. 2. С. 190–196. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/47-2-30. (Фахове видання категорії Б, «Index Copernicus»)
 104. Гурдуз А. Концептуалізм роману Стивена Шеррила «Мінотавр вийшов покурити». Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упоряд. М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич: Вид. дім. «Гельветика», 2022. Вип. 51. С. 266–271. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/51-41. (Фахове видання категорії Б, «Index Copernicus»)
 105. Гурдуз А. І. Стратегії Сета Ґрема-Сміта і Бена Вінтерса в мешап-трансформуванні романів Джейн Остін і Льва Толстого. Закарпатські філологічні студії / Ужгород. нац. ун-т; голов. ред. І. М. Зимомря. Ужгород: Вид. дім «Гельветика», 2022. № 21. Т. 1. С. 32–38. DOI: https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.21.1.5. (Фахове видання категорії Б, «Index Copernicus»)
 106. Гурдуз А. І. Парадигмальний зсув у фентезійній романістиці перших десятиліть ХХІ ст.: етичний аспект. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упоряд. М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич: Вид. дім «Гельветика», 2022. Вип. 53. Т. 1. С. 187–193. (Фахове видання категорії Б)
 107. Гурдуз А. Роман Сюзанни Кларк «Піранезі» в контексті мінотавріани перших десятиліть ХХІ ст. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упоряд. М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич: Вид. дім. «Гельветика», 2022. Вип. 58. Т. 1. С. 182–187. DOI:https://doi.org/10.24919/2308-4863/58-1-29. (Фахове видання категорії Б, «Index Copernicus»)
 108. Гурдуз А. Геопоетичні вектори українського фентезі перших десятиліть ХХІ ст. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упоряд. М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич: Вид. дім «Гельветика», 2023. Вип. 67. Т. 1. С. 234–239. DOI:https://doi.org/10.24919/2308-4863/67-1-32. (Фахове видання категорії Б,  «Index Copernicus»)
 109. Гурдуз А. Образи «дивних дітей» у романних циклах Ренсома Ріггза і Артура Закордонця: своєрідність і роль. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упоряд. М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич: Вид. дім «Гельветика», 2023. Вип. 60. Т. 2. С. 116–121. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/60-2-17. (Фахове видання категорії Б, «Index Copernicus»)

Монографії:

 1. Гурдуз А. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській „прозі про землю” кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.: моногр. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. 216 с.
 2. Гурдуз А. Роман Дари Корній „Гонихмарник”: місце в мистецькому контексті з погляду традиції й новаторства. Сучасна українська белетристика: координати „Коронації слова”: моногр. / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського; за заг. ред. С.В.Підопригори. Миколаїв: Іліон, 2014. С. 81–97.
 3. Гурдуз А. Роман Ярослави Бакалець і Ярослава Яріша „Із сьомого дна” як українська модифікація мешап-прози. Сучасна українська белетристика: координати „Коронації слова” : моногр. / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського; за заг. ред. С. В. Підопригори. Миколаїв: Іліон, 2014. С. 98–112.
 4. Гурдуз А. І. Міфопоетична парадигма в ідіостилі Олени Печорної: традиція і новаторство. Ідіостиль автора-творця: мовно-літературна парадигма: моногр. / за ред. О. С. Філатової. Миколаїв : ФОП Швець В. М., 2018. С. 145–168.
 5. Рускуліс Л. В., Гурдуз А. І.,Каленюк С. О.,Корнієнко І.А., Родіонова І. Г., Ситченко А. Л., Мхитарян О. Д., Шеремета Н. П., Механцева В.М. Формування предметних компетентностей учнів на концептуальних засадах Нової української школи (засобами уроків української мови і літератури). Миколаїв: СПД Румянцева, 2022. 140 с.
 6. Гурдуз А. І. Український фентезійний роман 2000–2020 рр. у слов’янському, англійському й американському контекстах: особливості національного міфотворчого коду: монографія. Миколаїв: Іліон, 2023. 528 с. ISBN 978-617-534-708-9.

Науково-довідкові видання:

 1. Гурдуз А. Комбінаторна міфопоетика роману Вікторії Гранецької «Мантра-омана». Коронація слова: науково-довідкове видання. Київ: Світ успіху, 2019. С. 426-433.
 2. Гурдуз А. Метагероїня романів Дари Корній та питання жанрової еволюції прози письменниці. Коронація слова: науково-довідкове видання. Київ: Світ успіху, 2019. С. 434-447.
 3. Гурдуз А. Мова літератури і живопису: «Дівчинка на кулі» Ольги Слоньовської. Коронація слова: науково-довідкове видання. Київ: Світ успіху, 2019. С. 452-455.

Навчально-методичні праці:

 1. ГурдузА. І., Ружевич Т. М. Зарубіжна література ХVІІ–ХVІІІ ст.: навч.-метод. посіб. Миколаїв: Іліон, 2007. 88 с.
 2. Гурдуз А. Літературна компаративістика: навч.-метод. посіб. для студентів вищих навч. закладів. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. 72 с.
 3. Гурдуз А. Традиційні структури в літературі: навч.-метод. рекомендації до вивчення курсу „Літературна компаративістика”. Миколаїв : вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. 68 с.
 4. Гурдуз А. Українська література в контексті світового літературного процесу: наук.-метод. рекомендації до вивчення курсу „Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.”. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. 60 с.
 5. Гурдуз А. І. Філологічні дослідження: методологія, інструментарій, організація, апробація: навч.-метод. посібник / МНУ імені В. О. Сухомлинського; С. В. Підопригора, О.Д. Мхитарян, А. І. Гурдуз, І. Г. Родіонова, Л. В. Старовойт; заг. ред. О. С. Філатової. Миколаїв: Іліон, 2015.
 6. Гурдуз А. Сучасна літературна компаративістика: теорія і практика: навч.-метод. посіб. для студ. вищих навч. закладів. Миколаїв: Вид-во МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2017. 154 с.
 7. Гурдуз А. Компаративістика і літературний процес: навч.-метод. посіб. для студ. вищих навч. закладів. Миколаїв: Вид-во МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2017. 244 с.
 8. Гурдуз А. І. Історія української літератури (Сучасний літературний процес): навч.-метод. посіб. для студ. закладів вищої освіти. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. 265 с.
 9. Гурдуз А. І. Історія світової літератури (ХІХ – початок ХХ ст.): навч.-метод. посіб. для студ. закладів вищої освіти. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. 233 с.
 10. Ситченко А.Л., Родіонова І.Г., Гурдуз А. І. Корпус типових навчальних програм. Ч. 2. Дисципліни літературознавчого циклу: метод. посіб. для студ. закладів вищої освіти. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019, 123 с.
 11. Гурдуз А. І. «Сучасний літературний процес»: навчально-методичний посібник (ОР «магістр»). Миколаїв: СПД Румянцева, 2023.174 с.
 12. Гурдуз А. І. Питання розвитку й функціювання міжлітературних і міжмистецьких зв’язків: методичні рекомендації для змішаної форми навчання (з курсу «Компаративне літературознавство»). Миколаїв: Іліон, 2023. 190 с. ISBN 978-617-534-716-4.

Керівництво студентами-переможцями наукових конкурсів:

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із напряму «Українська мова і література (у т. ч. методика їх викладання)» (українська література):

 1. 2008 р., І місце: А. Гетманцева, ІV курс,, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини.
 2. 2013 р., ІІ місце: М. Сорокіна, VI курс, Кам’янець-Подільський національний університет ім. І.Огієнка.
 3. 2017 р., ІІІ місце: М. Шитік, ІІІ курс, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Додаткова інформація:

Переможець Миколаївського обласного конкурсу робіт молодих учених у номінації “Гуманітарні науки” (2009).

Стипендіат Кабінету Міністрів України як молодий учений (2009–2010).

Офіційний опонент на захистах 8 кандидатських дисертацій (2009–2021).

Протягом трудової діяльності отримав грамоти від керівництва МНУ імені В. О. Сухомлинського, управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України за плідні наукові і науково-методичні досягнення, успіхи в підготовці кваліфікованих педагогічних кадрів.