Родіонова І.Г.

Родіонова Інна Григорівна

ORСID ID: 0000-0002-3020-8764

Google Scholar: Родіонова Інна Григорівна

E-mail: rodiof2015@gmail.com

Посада: доцент кафедри української мови і літератури МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Учене звання: доцент кафедри української мови і літератури.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Базова освіта: вища за спеціальністю «Українська мова та  література». Миколаївський державний педагогічний інститут (рік закінчення 1992),кваліфікація: вчитель української мови і літератури. Диплом: РВ № 826625

Інформація про  захист  дисертації:  Поезія Михайла Драй-Хмара у колі київської «неокласики» 20-х років ХХ століття», 10.01.01, 25.10.2004р. і Інститут літератури ім. Т. Г.Шевченка НАН України

Навчальні дисципліни, які викладає: Історія української літератури, Історія світової літератури, Сучасний український роман, Літературознавчий аналіз художнього твору.

Досвід виконання  грантових  програм,  наукових  досліджень  і  розробок  за  рахунок  коштів  державного  бюджету  України, госпдоговірних тем:

Співавтор грантового проєкту «Науково-довідкове видання «Коронація слова» на відзначення 20‑річчя Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» в межах конкурсної програми Українського культурного фонду «Знакові події для української культури» (№ 263095; 13.03.2019–31.10.2019 рр.). Організація-виконавець проєкту – ТОВ «Світ Успіху»).

Підвищення кваліфікації:

11–04.12. 2019р. Тема: Ефективність засвоєння студентами дисциплін літературознавчого характеру, Херсонський державний університет (№16/136).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукові  публікації:

У періодичних  виданнях  країн  ОЄСР:

 1. Родіонова І. Варіант «неокласики» Михайла Драй-Хмари. Zbior raportow naukowych. Literatura, socjiologia i kulturoznawstwo. Problemy, osiagniecia, innowacyjnosc, praktyki, teoria Warszawa: Wydawca: Sp. Z o.o. «Diamond trading tour», 2015. С.31–35. (зарубіжне наукове видання країни ОЄСР, міжнародна наукометрична база даних РИНЦ).
 2. Рускуліс Л., Родіонова І., Гурдуз А. Упровадження веб-квестів у процесі підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (на матеріалах сучасної української літератури).Innovativescientific researchesEuropean development trends and regional aspect. Collective monograph. ed. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2020. 494 р., St. 295-315. (зарубіжне наукове видання країни ОЄСР).
 3. Родіонова І. Джерела виникнення й поетичного оформлення домінанти «вода» у ліриці Михайла Драй-Хмари.Monografia pokonferencyjna science, research, development #29PhilologySociology andCulturology. Gdańsk: Wydawca: Sp. Z o.o. «Diamond trading tour», 2020  С. 52–58. (зарубіжне наукове видання країни ОЄСР, наукометрична база: РИНЦ).
 4. Рускуліс Л. В., Родіонова І. Г. Засоби реалізації концептів «чоловік/жінка» в романі Павла Загребельного «Роксолана». «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» № 7(51).  С. 19-28.
 5. Рускуліс Л. В., Родіонова І. Г. Системні зв’язки у сфері фраземіки на основі вивчення біблеїзмів. «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» № 2(54), 2023.
 6. Рускуліс Л. В., Родіонова І. Г. Функціональні особливості топонімікону в романі Павла Загребельного «Диво» «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» № 6(50), 2022.

Фахові  видання  України  категорій А та Б:

 1. Родіонова І. Стилетворчі домінанти поезії М. Драй-Хмари. Історична ретроспектива в українській літературі: зб. наук. пр. Київ : ВПЦ Київський університет, 2003. С. 114–119. (Фахове видання)
 2. Родіонова І. Символіка барви та звуку у поетиці М. Драй-Хмари. Українська література в загальноосвітній школі. 2004. № 1. С. 42–45. (Фахове видання)
 3. Родіонова І. Числовий символічний код у поетичному просторі М. Драй-Хмари. Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2004. № 3. С. 186–191. (Фахове видання)
 4. Родіонова І. Мовно-версифікаційні особливості поезії Михайла Драй-Хмари. Вісник Київського міжнародного університету: Літературознавчі студії. К., 2004. Вип. 6. С. 187–193. (Фахове видання)
 5. Родіонова І. Елементи позараціональної поетичної мови підсвідомості та інтуїції у поетичній творчості М. Драй-Хмари. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Київ : Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2005. Вип. 9. С. 92–95. (Фахове видання)
 6. Родіонова І. Митець і антиномія «свобода – неволя» у поезії М. Драй-Хмари. Українська література в загальноосвітній школі. 2007. № 2. С. 11–14. (Фахове видання)
 7. Родіонова І. Філософська система Григорія Сковороди як естетичне підґрунтя поезії Михайла Драй-Хмари. Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. пр. [Ред. кол.: А. В. Козлов (відп. ред.) та ін.] Київ : Акцент, 2007.  Вип. 27. Ч. 2. С. 207–216. (Фахове видання)
 8. Родіонова І. Місто в поезії Михайла Драй-Хмари як інваріант неокласичної моделі світу. Українська література в загальноосвітній школі. 2008. № 7–8. С. 8–10. (Фахове видання)
 9. Родіонова І. Еволюція інтимних почуттів ліричного героя Дмитра Павличка. Наукові праці : Науково-методичний журнал. Філологія. Літературознавство. Миколаїв : Видавництво МДГУ імені Петра Могили, 2008. Т. 101. Вип. 88. С. 53–56.
 10. Родіонова І. Гуманістичний пафос лірики Павла Филиповича-Зорева. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : зб. наук. пр. ; [за ред. М. І. Майстренко]. Миколаїв: МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 2009. Вип. 22. С.155–159. (Фахове видання)
 11. Родіонова І. Жанрово-метрична організація творів Михайла Драй-Хмари. Дивослово. 2009. №  4. С. 47–50. (Фахове видання)
 12. Родіонова І. Духовний світ української людини в новітній рецепції Михайла Драй-Хмари. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): зб. наук. пр.; [за ред. М. І. Майстренко]. Миколаїв : МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 2010. Вип. 6. С. 82–86. (Фахове видання)
 13. Родіонова І. Сакралізація онтологічних цінностей у повісті М.Костомарова «Сорок лет». Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): зб. наук. пр.; [за ред. М. І. Майстренко]. Миколаїв : МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 2011. Вип. 4.7. С. 86–88. (Фахове видання)      
 14. Родіонова І. Історія міста Миколаєва на сторінках роману Івана Григурка «Ватерлінія». Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): зб. наук. пр.; [за ред. В. Д. Будака,  М. І. Майстренко]. Випуск 4.9. Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2012. С.151–154. (Фахове видання)
 15. Родіонова І. Стилістичні особливості поетичного мовлення Михайла Драй-Хмари. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: зб. наук. пр. Херсон : ХДУ, 2012.  Випуск ХVІ. С. 147–150. (Фахове видання)
 16. Родіонова І. Хотинська битва в архітектоніці повісті Осипа Маковея «Ярошенко». Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : зб. наук. пр. ; [за ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко]. Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2013. Вип. 4. 11 (90). С.215–219. (Фахове видання)
 17. Родіонова І. Особливості характеротворення у «кримінальних оповіданнях» Дмитра Марковича. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : зб. наук. пр. ; [за ред. В.Д. Будака, М. І. Майстренко, гол. ред. сер. О.С. Філатова]. Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. Вип. 4.13 (104). С. 216–220. (Фахове видання)
 18. Родіонова І. Образ Мазепи в трагедії Л. Старицької-Черняхівської «Іван Мазепа». Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. пр. ; [за ред. В.Д. Будака, М. І. Майстренко, гол. ред. сер. О.  С. Філатова]. Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. Вип. 4.4 (111). С.141–145. (Фахове видання)
 19. Родіонова І., Пономаренко Ю. Функціональні особливості мовлення персонажів повісті Ольги Кобилянської «У неділю рано зілля копала». Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : зб. наук. пр. ; [за ред. О. С. Філатової]. № 1 (15) . квітень.  Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015.  С. 135–139. (Фахове видання).
 20. Родіонова І. Жанрові модифікації роману Надії Гуменюк «Енна». Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : зб. наук. пр. ; [за ред. О. С. Філатової]. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015.  №2 (16) .  жовтень.  С. 234–237. (Фахове видання).
 21. Родіонова І. Вітаїстичні мотиви лірики Павла Филиповича. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки: (літературознавство) : зб. наук. пр.; [за ред. О. С. Філатової].  Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. Травень. Вип. 1 (17). С. 214–218. (Фахове видання)
 22. Родіонова І. Риси українського менталітету в романі Миколи Вінграновського «Северин Наливайко». Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер.: Філологічні науки: (літературознавство) : зб. наук. пр. ; [за ред. О. С. Філатової]. Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016.  Листопад.  Вип. 2 (18). С. 203–206. (Фахове видання)
 23. Родіонова І., ШапіренкоО. Інтермедіальність «України в огні» Олександра Довженка. Текст. Контекст. Інтертекст: наук. ел. журнал / за ред. О. Філатової. 2017. № 1. URL: http://www.text-intertext.in.ua/pdf/n012017/shapirenko_rodionova_01_2017.pdf
 24. Родіонова І. Мікрокосм роману Володимира Дрозда «Листя землі». Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки : (літературознавство): зб. наук. пр. / за ред. О. С. Філатової. Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2017. Квітень. Вип. 1 (19). С. 185–188. (Фахове видання)
 25. Родіонова І. Архетипна семантика топосу села в романі Надії Гуменюк «Танець білої тополі». Текст. Контекст. Інтертекст: наук. ел. журнал / за ред. О. Філатової. Миколаїв : МНУ імені В. О.Сухомлинського, 2017. № 2. URL: http://www.text-intertext.in.ua/pdf/n022017/rodionova_inna_02_2017.pdf (Фахове видання)
 26. Родіонова І., Шапіренко О. Топос міста як універсальний мотив і просторова категорія в романі Наталії Гурницької «Мелодія кави у тональності кардамону» Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : зб. наук. пр. ; [за ред. О. С. Філатової]. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2018. Вип. 1 (21).  С. 117-121. (Фахове видання)
 27. Родіонова І., Графіна А. Міфологічно-ритуальна структура як архітектонічний ключ до роману Володимира Лиса «Діва Млинища». Текст. Контекст. Інтертекст : наук. ел. журнал / за ред. О. Філатової. Миколаїв : МНУ імені В. О.Сухомлинського, 2018. №3. URL: http://www.text-intertext.in.ua/pdf/n032018/rodionova_inna_03_2018.pdf (Фахове видання)
 28. Родіонова І. Архетип землі в поезіях Михайла Драй-Хмари. Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience» Сучасний рух науки: тези доп. V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 7-8 лютого 2019 р. Дніпро, 2019. С. 608-613. (Фахове видання)
 29. Родіонова І. Роман Надії Гуменюк «Вересові меди» як художня реалізація ментальної матриці». Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна діяльність: зб наук. праць. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2019 р. С. 214-216. (Фахове видання)
 30. Родіонова І. Естетична платформа «неокласиків» у шкільній рецепції.Проблеми підготовки сучасного вчителя. Збірник наукових праць.Умань: УДПУ, 2020. Вип. 1(21). Ч.3.  (фахове наукове видання України категорії Б).
 31. Ruskulis L., Rodionova I., Maiboroda R.The symbol of «heart» in the linguophilosophical concept of H. Skovoroda. Вісник Маріупольського державного університету. Серія :  Філологія/ гол. ред. О. Г. Павленко. Маріуполь : МДУ, 2020. Вип. 23. С. 213-219. (фахове наукове видання України категорії Б).

Монографії

 1. Родіонова І. Г. Мовностилістична й жанрово-версифікаційна специфіка поезії Михайла Драй-Хмари. Ідіостиль автора-творця: мовно-літературна парадигма: монографія / за ред. О.С. Філатової. Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2018. С. 238-267.
 2.  Родіонова І. Стилетвірні домінанти поезії Михайла Драй-Хмари. Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2021. 201 с. http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/804  
 3. Рускуліс Л. В., Гурдуз А. І.,Каленюк С. О.,Корнієнко І.А., Родіонова І. Г., Ситченко А. Л., Мхитарян О. Д., Шеремета Н. П., Механцева В.М. Формування предметних компетентностей учнів на концептуальних засадах Нової української школи (засобами уроків української мови і літератури). Миколаїв: СПД Румянцева, 2022. 140 с.

Навчально-методичні праці

 1. Родіонова І. Г. Філологічні  дослідження: методологія,  інструментарій, організація,  апробація : навч.-метод. посіб. МНУ імені В. О. Сухомлинського ; С.В.Підопригора, О.Д. Мхитарян,   А.І.Гурдуз, Л.В.Старовойт ; заг. ред. О. С. Філатової.  Миколаїв : Іліон, 2015. 108 с.
 2. Родіонова І.Г., Романюк Л.М. Художній дискурс в українській літературі: від Котляревського до Шевченка: навч. метод. посіб. Миколаїв : Іліон, 2017 р. 208 с.
 3. Родіонова І. Г. Мовностилістична й жанрово-версифікаційна специфіка поезій М. Драй-Хмари. Ідіостиль автора-творця: мовно-літературна парадигма : монографія. Миколаїв : ФОП Швець В.М., 2018. С. 238-266.
 4. Родіонова І.  Літературне краєзнавство : навч.-метод. рекомендації та вказівки до самостійної роботи студентів до курсу. Миколаїв : Іліон, 2019, 80 с.
 5. Ситченко А., Родіонова І., Гурдуз А. Корпус типових навчальних програм літературознавчого циклу. Миколаїв: Іліон, 2020. 123 с.
 6. Ситченко А., Родіонова І., Мхитарян О. Корпус навчально-методичних матеріалів до дисциплін  літературознавчого циклу. Навчально-методичний посібник. Миколаїв: Іліон, 2020. 355 с.
 7. Родіонова І. Історія української літератури ХХ століття: навчально-методичний посібник. Миколаїв, 2020. 280 с.
 8. Родіонова І. Г. Сучасний український роман: навч.-метод. посібник Миколаїв: СПД Румянцева, 2023.102 с.

Керівництво студентами-переможцями наукових  конкурсів  та  змагань,  прирівнених  до  них:

переможці  Міжнародногомовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка:

 • 2015 рік, Чуліба В., І місце, VМіжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (фінальний);
 • 2016 рік, Романів Ю., І місце, VІМіжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (фінальний);
 • 2019 рік, Олійник О., І місце, ІХ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (фінальний);
 • 2020 рік, Чижик А., ІІІ місце, Х Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (фінальний).

Додаткова інформація

Протягом трудової діяльності отримала подяки від керівництва МНУ імені В.О. Сухомлинського за плідні наукові та навчально-методичні досягнення, успіхи у підготовці кваліфікованих педагогічних кадрів, грамоти управління освіти і науки обласної державної адміністрації.