035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Академічна мобільність студентів

Програма подвійних дипломів

У лютому 2020р. стартувала Програма подвійних дипломів для студентів спеціальності 035 Філологія у межах Договору про співробітництво між Миколайвськським національним університетом імені В.О. Сухомлинського та Вищою Школою Лінгвістичною (м. Ченстохова, Польща) від 20.02.2020р.

З 01 лютого 2021 року студентки філологічного факультету спеціальності 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) ОП “Переклад” Аліна Ольшевська та Олександра Тутік розпочали навчання у Вищій Школі Лінгвістичній (м. Ченстохова, Польща) за Програмою подвійних дипломів, що відкриває можливості паралельного навчання й отримання одночасно з дипломом Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського диплому Республіки Польща за обраним напрямом.

PODWÓJNY DYPLOM – Умови навчальної програми Подвійний диплом

REGULAMIN STUDIÓW

 

 

 

 

 

 

Зарахування результатів неформальної освіти

Сертифікати