Нікіфорчук С.С.

Світлана Сергіївна Нікіфорчук

Google Scholar: Світлана Сергіївна Нікіфорчук

Emailnikiforchuksvetlana@gmail.com

Посада на кафедрі: викладач кафедри англійської мови і літератури

Базова освіта: вища за спеціальністю «Мова і література (англійська, німецька)», кваліфікація: вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури

Сертифікат В2: фахова освіта відповідає рівню С1 (Диплом МК №28124224, виданий 30 червня 2005 р., спеціальность «Мова і література (англійська, німецька)) відповідно до постанови КМУ від 19.08.2015 № 656

 

 

 

Навчальні дисципліни, які викладає:

1) Теоретичний курс іноземної мови (Теоретична граматика)

2) Теоретичний курс іноземної мови (Лексикологія)

3) Аналітичне читання

4) Практичний курс англійської мови

5) Практичний курс другої іноземної мови

Підвищення кваліфікації:

1)Підвищення кваліфікації в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, кафедра англійської філології з 1.03.2019р. по 31.03.2019р. Наказ №12/кв від 28.02.2019р.

2) Стажування в університеті Тарту (Естонія): “Content and Language Integrated Learning for Tertiary Education” (3 кредити) (2020р.); “Media literacy” (3 кредити) (2021р.) (https://moodle.ut.ee/my/)

Наукові  публікації:

  • У періодичних  виданнях  країн  ОЄСР ( вихідні  дані та посилання DOI)

1) Nikiforchuk S.S., Shcherbakova O.L. «CLIL as a significant component of educational process organization» Science and education a new Dimension, Humanities and social sciences, VIII(38), Issue 230, 2020 June, Budapest, p.63-68 DOI:https://doi.org/10.31174/SEND-HS2020-230VIII38-15

2) Nikiforchuk S.S. «Implementation of blended learning as a model of informational educative resource for learning foreign languages» DOI:https://doi.org/10.30525/978-9934-588-38-9-23 Міжнародна колективна монографія «Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect» Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia, 2020 p. 468-485

  • Монографії
  1. Колективна монографія «Теоретичні та практичні аспекти імплементації змішаного навчання у процесі підготовки фахівців з іноземних мов» Видавництво «Іліон», м.Миколаїв, 2018, С.90-112.
  2. Міжнародна колективна монографія “Innovative Scientific Researches: European Development Trends and Regional Aspect” Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia, 2020 p. 468-485.

Навчально-методичні посібники:

1) Нікіфорчук С.С. Навчальний посібник з курсу «Практична граматика. Неособові форми дієслова», Миколаїв, ФОП Швець В.Д., 121 с.

2) Нікіфорчук С.С., Баркасі В.В. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з курсу «Лексикологія англійської мови», Миколаїв, ФОП Швець В.Д., 262 с.

3) Нікіфорчук С.С., Баркасі В.В. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з курсу «Теоретична граматика англійської мови», Миколаїв, ФОП Швець В.М., 204 с.

4) Нікіфорчук С.С., Щербакова О.Л. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з курсу «Аналітичне читання» за книгою Діани Сеттерфілд «Тринадцята казка», Миколаїв, ФОП Швець В.М., 255 с.

Методичні рекомендації:

Методичні рекомендації з курсу «Комунікативні стратегії англійської мови» для студентів-іноземців спеціальності 014 Середня освіта (Російська мова та друга іноземна (англійська))

Авторські свідоцтва: 

1) Авторське свідоцтво на навчальний посібник з курсу «Практична граматика. Неособові форми дієслова» №8452 Дата реєстрації 18.01.2019р.

2) Авторське свідоцтво на навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з курсу «Теоретична граматика англійської мови» №84742 Дата реєстрації 23.01.2019р.

3) Авторське свідоцтво на навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з курсу «Лексикологія англійської мови» №84743 Дата реєстрації 23.01.2019р.

4) Авторське свідоцтво на навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з курсу «Аналітичне читання» за книгою Діани Сеттерфілд «Тринадцята казка» №96145 Дата реєстрації 18.02.2020р.

Додаткова інформація

Участь в міжнародних проєктах:

Еразмус+ 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP Foreign language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration: стажування в університеті Тарту (Естонія): “Content and Language Integrated Learning for Tertiary Education”; “Media literacy” (https://moodle.ut.ee/my/).