035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Сертифікати


Протягом 20.03.2023р. – 25.03.2023р. тривали обговорення принципів академічної доброчесності як фундаментальної цінності освітнього процесу, що покликані популяризувати культуру академічної етики серед студентів і викладачів.

Студенти магістри і бакалаври, майбутні перекладачі та викладачі кафедри германської філології (доц. Мороз Т.О., ст. викл. Баркарь У.Я.) провели дискусію щодо етичних принципів, яких мають дотримуватись науково-педагогічні працівники і студенти. Проаналізували випадки порушення академічної доброчесності, а саме не використовувати в своїх працях наукові доробки без посилання на автора, самоплагіат, списування, хабарництво, а також обговорили види різної академічної відповідальності.


Важливою умовою успішного розвитку української вищої освіти є впровадження принципів академічної доброчесності в навчання, викладання та наукову діяльність. Академічна доброчесність є важливим аспектом студентського життя, оскільки сприяє підвищенню якості освіти й розвитку професійних навичок майбутніх фахівців. З метою поширення практичних знань і навичок у впровадженні основних принципів академічної доброчесності 9 листопада професор кафедри германської філології А.К. Солодка провела семінар “Академічна доброчесність: нова академічна культура”. Під час заходу студенти магістри спеціальності “Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)” проаналізували основні форми прояву академічної недоброчесності, а саме академічний плагіат, фабрикація, списування та обговорили види академічної відповідальності. Майбутні перекладачі дізнались  про те, у чому полягає «перевірка на плагіат» кваліфікаційних робіт, як правильно використовувати джерела інформації, писати текст роботи,  як правильно обрати програмні сервіси для перевірки тексту на унікальність.