035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Сертифікати


Протягом 20.03.2023р. – 25.03.2023р. тривали обговорення принципів академічної доброчесності як фундаментальної цінності освітнього процесу, що покликані популяризувати культуру академічної етики серед студентів і викладачів.

Студенти магістри і бакалаври, майбутні перекладачі та викладачі кафедри германської філології (доц. Мороз Т.О., ст. викл. Баркарь У.Я.) провели дискусію щодо етичних принципів, яких мають дотримуватись науково-педагогічні працівники і студенти. Проаналізували випадки порушення академічної доброчесності, а саме не використовувати в своїх працях наукові доробки без посилання на автора, самоплагіат, списування, хабарництво, а також обговорили види різної академічної відповідальності.