Навчально-методичні комплекси дисциплін

Англійська мова. Прикладна лінгвістика (1 курс)

Англійська мова. Прикладна лінгвістика (2 курс)

Практичний курс англійської мови. Прикладна лінгвістика (3 курс)

Використання_ІКТ_у_професійній_діяльності

Вступ до перекладознавства

Двосторонній послідовний переклад (6 курс)

Дипломатичний_протокол_та_діловий_етикет

Історія основної іноземної мови

Комунікативні стратегії основної іноземної мови (6 курс)

Лінгвокраїнознавство

Переклад англомовної технічної документації

Переклад_економічних_текстів_основної_іноземної_мови

Порівняльна_граматика (3_курс)

Порівняльна лексикологія

Порівняльна_стилістика

Порівняльно-історичне_мовознавство

Послідовний переклад (3 курс)

Практична граматика (1 курс)

Практична фонетика

Практичний курс основної іноземної мови (1 курс)

Практичний курс основної іноземної мови (2 курс)

Практичний курс основної іноземної мови (3 курс)

Практичний курс перекладу з основної іноземної мови (2 курс)

Практичний курс перекладу з основної іноземної мови (3 курс)

Практичний курс перекладу з основної іноземної мови (4 курс)

Техніка перекладу осн.мови

Теорія перекладу

Українська мова у перекладознавчому аспекті