Навчально-методичні комплекси дисциплін

PR-технологiї в системі комунікації

Лiнгвiстична_типологiя та мовні ареали

Мовнi_технологii_громадс_ких_вiдносин_та_реклами

Основи теле та радіожурналістики.docx

Основи теле та радіожурналістики

Прикладна_графiка дешифрування та палеонтологія

Прикладна_лiнгвiстика_4_курс

Стилістика української мови

Загальна та прикладна семантика

Прикладна лінгвістика 4 курс

ОСНОВИ СТИЛІСТИЧНОГО РЕДАГУВАННЯ

NMK-IKK5

NMK-IKT-pdf.io_

NMK-Komparativna-lingvistika

Lingvistichna-tipologiya

NMK-IKT

NMK-KT4

NMK-Movlennieviy-praktikum

NMK-NLP-ta-patopsikholingvistika

NMK-Sociolinvistika

NMK-SULM

NMK-Teoriya-i-praktika-komunikacii

тести Загальна та прикладна семантика