Пустовойченко Д. В.

Пустовойченко Дарія Вікторівна

ORCID ID:  Дарія Вікторівна Пустовойченко

Google Scholar: Дарія Вікторівна Пустовойченко

Email: bacchante 3@gmail.com

Посада на кафедрі: викладач кафедри загальної та прикладної лінгвістики

Базова освіта:

    1998 – 2003            факультет іноземної філології Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили, спеціальність «Мова і література (англійська, французька)», кваліфікація: викладач англійської і французької мови та зарубіжної літератури                 

 

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Теоретичний та практичний курс англійської мови

Наукові та професійні інтереси: Сферою наукових інтересів є культурний інтелект, міжкультурна комунікація, кроскультурна взаємодія.

Підвищення кваліфікації:

В 2016 р.  Стажування у Миколаївському державному аграрному університеті, кафедра іноземних мов. Свідоцтво про підвищення кваліфікації  СПС №15040 від 23.06.2016р.

 •  Основні публікації:

Монографії (розділ):

 1. Пустовойченко Д.В. «Кроскультурна взаємодія: теорія, методологія, практика».// «Дослідницькі парадигми цінностей індивідуалізму/колективізму: монографія / за заг.ред. А.К.Солодкої. Миколаїв: Іліон, 2014.  С.34-73.
 2. Пустовойченко Д.В. Успіх у глобальному лідерстві та культурний інтелект // Культурний інтелект: монографія / за наук. ред. А.К. Солодкої. Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2016.  С. 79 – 93.
 3. Пустовойченко Д.В. Вивчення культур // Стратегії розвитку культурного інтелекту: монографія / за наук. ред. А. К. Солодкої. Миколаїв: ФОП Швець В.М. 2017. С.6-31.
 4. Rakovs’ka M.A., Pustovoichenko D.V., Soiko I.M. Relevant aspects of successful modernization of Polish education in the new value system of democratic society. Education pedagogy: problems and prospects for development in the context of
  reform. Editors: Sławomir Śliwa, Olga Tsybulko. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-05-4; illus., tabs., bibl., pp. 146-158.
 5. Міжкультурна професійна комунікація: комунікативна мобільність та проблеми перекладу. Монографія / за наук. ред. А. К. Солодкої. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2020. С.119-133.

Навчально-методичні праці:

 1. Методичні рекомендації для самостійної роботи з  дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів 1 курсу спеціальності «Історія».Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017. 128 с.

2.Методичні рекомендації для самостійної роботи з  дисципліни «Друга іноземна мова (французька)» для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини. Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2018. 140 с.

3.Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» для студентів 1-2 курсу спеціальності «Соціальна робота. Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2019. 150 с.

4.Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» для студентів 2 курсу спеціальності «Спеціальна освіта. Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2020. 110 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Пустовойченко Д.В. Полікультурність як чинник розвитку мотивацій та ціннісних орієнтацій /Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць. – Випуск 1.39 / За ред. В.Д.Будака, О.М.Пєхоти. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2012. С. 241-244.
 2. Пустовойченко Д.В. Ефективність комунікативного підходу до викладання іноземних мов.Молода Наука України. Перспективи та пріоритети розвитку» / Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова Освіта» – Київ:2013. – С. 107-110.
 3.  Пустовойченко Д.В. Культура мовлення в аспекті міжкультурної комунікації (на матеріалі англійської, німецької та французької мов / Zbior raportów naukowych « Tendencje, practykawnauce»  – Warzawa: Wydawca: Sp.z.o.o. « Diamond trading tour», 2014. –  С.81- 87.
 4. Пустовойченко Д.В.Мовна картина світу в аспекті міжкультурної комунікації / Zbior raportów naukowych «Pytania. Odpowiedzi. Hipotezy: nauka XXI stulecie» – Warzawa: Wydawca: Sp.z.o.o. « Diamond trading tour», 2014. С.59 – 64.
 5. Пустовойченко Д.В.Міжкультурний діалог як інструмент комунікації / Zbiór raportównaukowych. «Literatura i kulturoznawstwo». – Warzawa: Wydawca: Sp.z.o.o. « Diamond trading tour», 2015. Том 2. С. 20-24.
 6. Пустовойченко Д.В., Коваленко О.В.Міжкультурний діалог як інструмент комунікації. культур як основа формування міжкультурної компетенції / Zbiór raportównaukowych. «Literatura i kulturoznawstwo». – Warzawa: Wydawca: Sp.z.o.o. « Diamond trading tour», 2015. Том 2. С. 59-64.
 7. Пустовойченко Д.В.Міжкультурні відмінності в діловій комунікації / Zbiór raportównaukowych. Filologia, socjologia I kulturoznawstwo.Wspótezesne problem i perspektywy rozwoju. – Warzawa: Wydawca: Sp.z.o.o. « Diamond trading tour», 2016. С. 37-42.
 8. Пустовойченко Д.В. Особливості формування полікультурної компетентності майбутніх політологів у процесі вивчення іноземної мови // Сб. научных трудов – Переяслав – Хмельницкий, 2017. – Вып. 4(24), ч. 1. С.92-97. (IndexCopernicusGoogleScholar)
 9. Пустовойченко Д.В. Розвиток кроскультурної комунікативної компетентності майбутніх психологів в процесі вивчення іноземної мови // Молодий вчений. 2017. №4.1 (44.1). С.41-44.(IndexCopernicus, ScholarGoogle, Cite Factor, Research Bible)
 10. Пустовойченко Д.В. Формування міжкультурної комунікативної компетенції майбутніх психологів засобами іноземної мови як один з пріоритетних напрямків професійної підготовки // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр. /за ред. проф. Степанової. ‒ №4 (63), грудень 2018. ‒ Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського. ‒ С.102-107.
 11. Пустовойченко Д.В. Інтерактивні методи формування професійної мобільності майбутніх фахівців у процесі вивчення  іноземних мов / Молодий вчений.  2019. №4.3 (68.3) – С.27-31. (Index Copernicus, Scholar Google, Cite Factor, Research Bible)
 12. Професійна мобільність як складова полікультурної компетентності майбутніх психологів під час вивчення іноземної мови // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр. /за ред. проф. Степанової. ‒ №4 (67), грудень 2019. ‒ Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського. С. 154-158.
 13. Пустовойченко Д.В. Раковська М.А.Професійна мобільність як чинник формування міжкультурної компетенції майбутнього фахівця в контексті міжкультурної комунікації // VirtusScientificJournal. 2020. April, №43. С.154-157. (Google Scholar Google, Scientific Indexing Services (USA), Cite Factor (USA), Research Bible, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)), Directory of Research Journal Indexing (DRJI), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)

14.Пустовойченко Д.В. Раковська М.А. Міжкультурна комунікація як складова професійної комунікативної мобільності майбутніх фахівців // Virtus Scientific Journal. – 2020. – May, №44. С.138-141. (Google Scholar Google, Scientific Indexing Services (USA), Cite Factor (USA), Research Bible, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)), Directory of Research Journal Indexing (DRJI), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)

15.Пустовойченко Д.В. Раковська М.А. Розвиток соціальної компетенції в процесі підготовки професійно мобільного фахівця // Virtus Scientific Journal.  2020. – December, №49. С.186-190. (Google Scholar Google, Scientific Indexing Services (USA), Cite Factor (USA), Research Bible, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)), Directory of Research Journal Indexing (DRJI), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2007 2017          викладач кафедри іноземних мов, Миколаївський національний університет  імені В.О.Сухомлинського

2003 – 2007          перекладач, ПП «Сяйво»

 НАУКОВО – ДОСЛІДНА РОБОТА

2015 – 2018        Розвиток культурного інтелекту студентів у процесі крос-культурної взаємодії в контексті  глобалізації вищої освіти.

2012 – 2014        Формування крос-культурної компетентності студентіву процесі професійної підготовки.