Майборода Р. В.

Майборода Римма Вадимівна

Google  Scholar: Майборода Римма Вадимівна

E-mail: rimma.mayboroda@gmail.com

Посада: викладач кафедри загальної та прикладної лінгвістики

Базова освіта: 1994 рік – Миколаївський державний педагогічний інститут. Повна вища освіта. Диплом з відзнакою КД № 902178. Спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання». Кваліфікація «Учитель початкових класів». 2001 рік – Миколаївський державний педагогічний університет. Повна вища освіта..Диплом з відзнакою МК № 16906285. Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)». Кваліфікація «Вчитель англійської мови і зарубіжної літератури»

Навчальні  дисципліни, які викладає: Іноземна мова, Іноземна мова за професійним спрямуванням

Підвищення  кваліфікації:

 1. Стажування у Киргизькому технічному університеті імені І. Раззакова. Тема стажування: Розвиток культурного інтелекту студентів у процесі крос-культурної взаємодії в умовах глобалізації вищої освіти. (10.04.2017 – 20.04.2017) Сертифікат № 1018 від 20.04.2017.
 2. Стажування в іноземних ЗВО не менше 3-х місяців (ISMAUniversity, Riga, Latvia). The subject is: New technologies and innovation in higher education. Active teaching and learning. 03/06/2019 – 04/09/2019. Сертифікат № 01-22/22-19 від 04.09.2019.
 3. Стажування в іноземних ЗВО не менше 3-х місяців (ISMAUniversity, Riga, Latvia). The subject is: New technologies and innovation in higher education. Active teaching and learning. 01/07/2020 – 01/10/2020. Сертифікат № 01-22/11-20  від 01.10.2020.

Наукові  публікації:

 • Scopus
 1. Rymma Mayboroda, Oksana Bodnar, Nataliia Ababilova, Maryna Morozova , Tetiana Burlaienko. (2020). THE ROLE OF A FOREIGN LANGUAGE IN THE CONTEXT OF THE INTERNATIONAL STANDARDIZATION OF LOGISTICS TERMINOLOGY. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology17(6), 6858-6868. Retrieved from https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/1963
 • Фахові  видання  України  категорій А та Б:
 1. Ruskulis L., Rodionova I., Maiboroda R. THE SYMBOL OF «HEART» IN THE LINGUOPHILOSOPHICAL CONCEPT OF H. SKOVORODA/ Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. – Маріуполь, 2020. Випуск 23. – С. 211 – 223.  DOI 10.34079/2226-3055-2020-13-23-211-217 (фахове видання категорії Б)
 • Монографії:
 1. Кроскультурна взаємодія: теорія, методологія, практика: монографія / за заг. ред. А. К. Солодкої. — Миколаїв : Іліон, 2014. — 204 с.
 2. Л.О.Кравченко, І. Т. Кіщак, А. В. Богословська, Н. В. Філипчук, Р. В. Майборода. Логістика: теорія і практика. Навчальний посібник. / Л. О. Кравченко І. Т. Кіщак, А. В. Богославська, Н. В. Філипчук, Р. В. Майборода. – Миколаїв: Вид-во Іліон, 2016. – 224 с.
 3.  Солодка А. К., Пустовойченко Д. В., Майборода Р. В., Єфименко Т. М., Майстренко Л. В., Раковська М. А., Демʼяненко О. Є., Шиян Т. В,, Айзікова Л. В., Ружевич Я. І., Заскалєта С. Г. Стратегії розвитку культурного інтелекту: колективна монографія / за наук. ред. А. К. Солодкої. – Миколаїв : ФОП Швець В. М., 2017. – 229 с.
 4.  Кравченко Л.О., Порудєєва Т.В., Філіпчук Н.В., Штепа О.В., Майборода Р.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств через інноваційно-логістичне бізнес-моделювання: теорія і практика : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. – 274 с.
 5. Міжкультурна професійна комунікація: комунікативна мобільність та проблеми перекладу.Монографія / за наук. ред. А. К. Солодкої. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2020. –   158 с.
 6. Навчально-методичні праці:
 1. Мовленнєвий практикум для проведення самостійної роботи з практики усного та писемного мовлення для 1 курсу» разом з викладачем кафедри англійської       філології Рень І. Ю. – Миколаїв: Іліон, 2011. – 180 с.
 2. Ділова іноземна мова. Завдання для самостійної роботи // Навчальний посібник для проведення самостійної роботи з ділової іноземної мови для студентів факультету економіки спеціальності : Менеджмент (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 1/11-11474 від 12.07.2013)). – Миколаїв: ФОП Швець В. Д., 2015. – 200 с.
 3. 3. Майборода Р.В. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Завдання для самостійної роботи. Навчальний посібник. – Миколаїв, 2017. – 128 с.
 4. Майборода Р.В. Іноземна мова. Завдання для самостійної роботи. Навчальний посібник. – Миколаїв, 2018. – 226 с.
 5. Майборода Р. В. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Завдання для самостійної роботи. Методичні рекомендації. – Миколаїв, 2020. – 99 с.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
2011 – 2017         викладач кафедри іноземних мов, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

2003 – 2011          викладач кафедри англійської філології, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

НАУКОВО – ДОСЛІДНА РОБОТА

2015 – 2018       Розвиток культурного інтелекту студентів у процесі крос-культурної взаємодії в контексті глобалізації вищої освіти.

2012 – 2014       Формування крос-культурної компетентності студентів у процесі професійної підготовки.

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ  ПРОГРАМАХ

2017         – Складання міжнародного Кембріджського екзамену для викладачів англійської

мови (ТКТ) – тест на знання методики викладання англійської мови;

The On-line Course “Teach English Now! Second Language Reading, Writing and

Grammar” (Університет штата Арізона)

– Стажування у Киргизькому технічному університеті імені І. Раззакова

Науково-методичний online-семинар “Предметная и методическая

компетентность как важнейшая составляющая профессионального

мастерства преподавателя иностранных языков”, Белоруський

державний педагогічний університет імені М. Танка

2016            The On-line Course “Teach English Now! Foundational Principles” (Університет

штата Арізона)

2015            – Участь у міжнародній зимовій школі від Британської Ради

«Teacher Development Winter School», м. Чернівці.

–  The On-line Course “Shaping the Way We Teach English,1: The

Landscape of English Language Teaching” (University of Oregon)

–  The On-line Course “Learning How to Learn: Powerful Mental Tools

to Help You Master Tough Subjects” (Каліфорнійський університет, Сан-Дієго)

2011 –2015   Участь у семінарах та вебінарах Professional Development

Webinars (Oxford University Press) та Cambridge English

(Cambridge University Press)

2012               Участь у міжнародній літній школі від Британської Ради

«Teacher Development Summer School», м. Ковель.