Мироненко Т.П.

 

Тетяна Платонівна Мироненко

ORCID ID: Мироненко Т.П.

Google Scholar: Мироненко Т.П.

Email: tetmir@gmail.com

Посада: завідувач кафедри англійської мови і літератури

Науковий ступінь, дата та місце захисту, шифр спеціальності, тема дисертації, науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 27 квітня 2001 року, м. Одеса Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського,13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, “Формування громадянської зрілості у майбутніх вчителів”, науковий керівник – д.п.н., проф. Линенко Алла Францівна

Вчене звання, дата отримання, № атестату – доцент кафедри англійської філології 02 ДЦ № 014147 від 21 квітня 2005 року

Освіта: вища, Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 1977 р..спеціальність: Англійська мова; кваліфікація: вчитель англійської мови. Диплом Г – ІІ № 080710, виданий 22 червня 1977р., реєстраційний № 3781 спеціальність «Англійська мова» відповідно до постанови КМУ від 19.08.2015 № 656).

Диплом кандидата наук – ДК №012213 від Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.. К.Д.Ушинського

Наявність  сертифікату  В2 ( вихідні  дані) – фахова освіта відповідає рівню С1

Навчальні  дисципліни, які викладає:

1.Література країни, мова якої вивчається
2.Стилістика
3.Комунікативні стратегії
4.Теорія та критика сучасної літератури та кіно
5.Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО
6. Іноземна мова за науково-професійним спрямуванням (усі спеціальності)

Досвід  виконання  грантових  програм,  наукових  досліджень  і  розробок  за  рахунок  коштів  державного  бюджету  України, госпдоговірних тем  (  терміни  виконання,   назва, зароблені кошти)

 • Tempus IV 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes («Вдосконалення викладання європейських мов на основі впровадження онлайн-технологій у підготовку вчителя») (Наказ № 17 від 23.02.2014 р.) (з 2014 – 2017р.р.). Адміністратор проєкту. 
 • Erasmus + Structuring cooperation in doctoral research, transferable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’sregions/ Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма  на регіональному рівні України (DocHub) (Наказ МНУ № 325 від 04.10.2017) (з 2017-2021р.р.). Адміністратор проєкту.
 • Темпус) Еразмус + Inter-institutional agreement 2018/19-2019/20 MNU Erasmus  code – 933514712 Мобільність для викладачів та студентів (з 2018-2019р.р.). Адміністратор проєкту.
 • Еразмус + 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration/ Підготовка вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та євроінтеграції України» (MultiEd(Наказ № 82 від 24.02. 2020р.). Адміністратор проєкту.

Підвищення  кваліфікації:  рік, тема, місце, вихідні  дані  сертифіката/посвідчення

2014 – Стажування в університеті (м.Кан, Франція) у рамках проекту Tempus IV 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European Languages: Modernizing Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes  – червень 2014 року (сертифікат).

 • Стажування в Астонському університеті (м.Бірмінгем, Великобританія) у рамках проекту Tempus IV 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European Languages: Modernizing Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes  – листопад  2014 року (сертифікат).

2015 – Стажування у Педагогічному університеті Фрайбурга (м.Фрайбург, Німеччина) у рамках проекту Tempus IV 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes  – січень 2015 року  (сертифікат) 

 • Стажування у Узбекському державному університеті (м.Ташкент, Узбекистан) та Самаркандському державному університеті іноземних мов (м.Самарканд, Узбекистан) у рамках проекту Tempus IV 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes  – травень 2015 року  (сертифікат) 
 • Стажування в університеті (м.Кан, Франція) у рамках проекту Tempus IV 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European Languages: Modernizing Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes  – жовтень 2014 року (сертифікат).

2016- Стажування у Педагогічному університеті Фрайбурга (м.Фрайбург, Німеччина) у рамках проекту Tempus IV 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes з 27.06 -08.07.2016р. (сертифікат)

2017 – .Стажування в університеті Тампере (м.Тампере, Фінляндія) у рамках проекту
Erasmus + Structuring cooperation in doctoral research, transferable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions з 5.02 – 10.02 2017р. (сертифікат)
Стажування в Астонському університеті (м.Бірмінгем, Велика Британія) у рамках підписаного договору Еразмус + Inter-institutional agreement 2017/18-2018/19 листопад– грудень 2017 року (сертифікат)

2018 – 1. Стажування в Астонському університеті (м.Бірмінгем, Велика Британія) у рамках індивідуального гранту
Еразмус + Inter-institutional agreement 2018/19-2019/20 MNU Erasmus code – 933514712 Мобільність для викладачів та студентів. Січень – лютий 2018р. (сертифікат)
2. Стажування в Лімерецькому технологічному інституті (м.Лімерік, Ірландія) у рамках проекту Erasmus + Structuring cooperation in doctoral research, transferable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions. вересень 2018року
(сертифікат)

2019 – 1. Стажуванняв Астонському університеті (м.Бірмінгем, Велика Британія) у рамках індивідуального гранту Еразмус + Inter-institutional agreement 2018/19-2019/20 MNU Erasmus  code – 933514712 Мобільність для викладачів та березень- квітень 2019 року (з сертифікат )2019

2. Стажування вуніверситеті Люм’єр Ліон 2 (м.Ліон,  Франція)у рамках проекту Erasmus + Structuring cooperation in doctoral research, transferable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regionsз 30.05.-07.06.2019р (сертифікат)

2020 – Стажування в університеті Тарту (Естонія) Курс на мудл “Content and Language Integrated Learning for Tertiary Education” (5 модулів) (https://moodle.ut.ee/my/) у рамках проекту Еразмус+ 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP Foreign language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration
Сертифікат №14926-20

2021 – 

 1. Стажування в університеті Тарту (Естонія) Курс на мудл «CLIL E-Course» з 12 травня 2021 – 31 грудня 2021 з отриманням сертифікату № 16326-21
 2. Стажування в університеті Тарту (Естонія) Курс на мудл «Academic Writing Essentials» з березня 2021 по грудня 2021 з отриманням сертифікату
 3. Стажування в університеті Тарту (Естонія) Курс на мудл «CLIL Methodology in the Context of Educational Technologies» з березня 2021 по грудня 2021 з отриманням сертифікату

Наукові  публікації:

 • Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. «Підготовка вчителів іноземних мов в Україні в умовах європейського контексту: імплементація форм змішаного навчання» International scientific and practical congress “Global scientific unity 2015” (20 February 2015 Vienna (Austria)) “Science & Genesis”. Електронний доступ: http://science-genesis.com
 • Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. Розділ у монографії з теми “Training Foreign and Second Language Teachers: European Challenges, Successes and Perspectives”/ Foreign Language Teacher Training in Ukraine. Dobrovolska L., Myronenko T. Cambridge Scholars Publishing (ISSN). Chapter 4. 2017.  р.57-75 https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-4438-9099-1

У періодичних  виданнях  країн  ОЄСР ( вихідні  дані та посилання DOI)

 • Мироненко Т.П., Добровольська Л.С., “Blended Learning in the Process of Foreign Language Teachers’ Training at Mykolayiv National University” // За результатами міжнародноїконференції “Developing New Approaches to Foreign Language Teacher Training at the Master’s Level”. (ISSN). –  Ташкент.  – 2016. – C. 9- 12.
 • Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. “Self identity in the context of cross cultural relations in contemporary American literature” // Науко-практична конференція «International and national values along the Great Silk Way: language, education and culture». – № 2 (59). – 2016. – Ст. 25-29.
 •  Мироненко Т.П., Добровольська Л.С.,  «Переваги імплементації моделі «Blending Learning» у професійній підготовці майбутніх вчителів іноземних мов // Науковий журнал Virtus» – № 18. –  November 2017.  – С 101.-106. (Scientific Indexing Services (USA)), Cite factor (USA), International Innovative Journal Impact Factor.
 • Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. «Український контекст в сучасній американській літературі на прикладі творів А.Мельничука» // Науковий журнал «Research and Science»  – № 3. –  Словакія. – 2019.  – С 20.-23.

Фахові  видання  України  категорій А та Б ( вихідні  дані та посилання DOI)

 • Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. «До питання синхронії та діахронії лексико-семантичної групи слів та шляхи її вивчення» Наукові записки. – Випуск 115. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2013.- С. 66-72.
 •  Мироненко Т.П., Добровольская Л.С. «До питання контексту у сучасній американській прозі» Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І.В. Ковальчук, С.В. Новоселецька. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 48.-328 с.
 • Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. «Теоретичні аспекти адаптації художнього тексту в кінотекст» // Молодий вчений (ISSN, Scholar Google, Copernicus). –  № 4.1. (44.1) квітень – 2017. – C. 105- 109.
 • Добровольська Л.С., Мироненко Т.П., Рудичик О.М.  «Методика предметно-мовного інтегрованого навчання як засіб підготовки майбутніх фахівців» // Науковий журнал «Молодий вчений»  – № 4.4 (56.4). – квітень 2018. – С 5.-8.
 • Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. «Поєднання змішанного та предметно-мовного інтегрованого навчання у професійній підготовці студентів” // Молодий вчений (ISSN, Scholar Google, Copernicus). –  № 4.3. (68.3) квітень – 2019. – C. 19- 23.

Монографії

 • Добровольська Л.С., МироненкоТ.П. Розділ у монографії з теми “Training Foreign and Second Language Teachers: European Challenges, Successes and Perspectives”/ Foreign Language Teacher Training in Ukraine. Dobrovolska L., Myronenko T. Cambridge Scholars Publishing (ISSN). Chapter 4. p. – 2017. – 57-75.
 • Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. «Імплементація змішаної форми навчання на заняттях з іноземної мови» – Монографія. – Німеччина. –  LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 70с.
 • Добровольська Л.С., Мироненко Т.П., Баркасі В.В. та інш. «Теоретичні та практичні аспекти імплементації змішаного навчання у процесі підготовки фахівців із іноземних мов» – Колективна монографія. – Миколаїв. –  «Іліон», 2018. – 228с.
 • Баркасі В.В., Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. та інші. «Предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL) в процесі професійно орієнтованої підготовки студентів  в Україні та закордоном» – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2020. – с.219.

Навчально-методичні праці ( вихідні  дані,  посилання,  зокрема  у  репозитарії    університету)

 • Добровольська Л.С., Мартинова Р.Ю., Мироненко Т.П. «Інтегрований курс навчання Історія стародавніх цивілізацій засобами предмета «Іноземна (англійська) мова» Частина перша та друга». Інтегрований курс навчання. Частина 1 та ІІ. Видання третє, перероблене та доповнене – Миколаїв: «Дизайн і поліграфія», 2009. – 212 с.
 • Мироненко Т.П., Добровольська Л.С Навчальний посібник «Стилістика сучасного англомовного публіцистичного тексту». – Миколаїв: МНУ ім..В.О.Сухомлинського, 2011. – 190с.
  • Мироненко Т.П. Добровольська Л.С. Навчальний посібник «Стилістика. Аналіз англомовного публіцистичного тексту»/ Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. – Миколаїв. – ФОП Швець В.Д., 2016. – 200с. (гриф МОН)
  • Мироненко Т.П. Добровольська Л.С. Навчальний посібник «Стилістика. Аналіз англомовного художнього тексту»/ Добровольська Л.С., Мироненко Т.П.  – Миколаїв. – МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017. – 184с.
 • Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. «Tempus Project Modules for Master Degree Students – Future Teachers Of the English Language» Навчальний підручник. –2017. – 435 c. 
 • Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. «Академічне писемне мовлення англійською мовою» – Навчальний посібник. – Миколаїв. –  «Іліон», 2018. – 220с.
 • Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. «Інформаційно-комунікативні технології. Стратегія викладання іноземних мов за різними галузями знянь» – Навчальний посібник. – Миколаїв. –  «Іліон», 2020. – 209с.
 • Мироненко Т.П., Добровольська Л.С., «Формування медіа компетентності і критичного мислення студентів у процесі вивчення англомовного дискурсу»,  – Навчальний посібник. – Миколаїв,2021, – 150 с. (подано на затвердження на Вчену раду МНУ ім. В.О. Сухомлинського)

Керівництво  студентами-переможцями   наукових  конкурсів  та  змагань,  прирівнених  до  них  (рік, ПІБ   студента,  місце, назва  конкурсу/змагання) :  

 • переможці  міжнародних та  всеукраїнських  олімпіад,  ІІ   туру  Всеукраїнського  конкурсу  наукових  студентських  робіт,  інших  науково-освітніх  конкурсів,  які  проводяться  або  визнані  МОН; – –  міжнародних  культурно-митсецьких  проектів , які проводяться або визнані Мінкультури;
 • Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубків світу та Європи, чемпіонату України з видів спорту, які проводяться або визнані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2007-  завідуюча кафедри англійської філології, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

2003 – 2007     декан факультету іноземної філології, Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського

1998 – 2003     доцент, завідуюча кафедри англійської філології, Миколаївський державний   університет імені В.О.Сухомлинського

2018 – завідуюча кафедри англійської мови і літератури, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

Державні нагороди:

1) Відмінник освіти України  №56 803 (Міністерство освіти  і науки України, наказ №4021- від 21.12.2001р.)

2) Грамота обласного управління освіти і науки України (Міністерство освіти  і науки України, 2003р.)

3) Почесна грамота Кабінету Міністрів України (Кабінет Міністрів України, наказ № 6 від 22.03.2011р.)

4) Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення»

НАГОРОДИ

2011            Почесна нагорода Кабінету Міністрів України

2005-2006   Фіналіст програми Фулбрайт (Єльський університет, США)

2001            Відмінник освіти України  (Міністерство освіти і науки України)

2001            Грамота за багаторічну працю в системі освіти, високий професіоналізм, вагомий  внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, виховання  студентської молоді (Міністерство освіти і науки України)

1998             Сертифікат за відмінну співпрацю з Малою Академією наук для обдарованих дітей

1996             Навчання в Кембриджському університеті (Велика Британія)

1995             Стажування за міжнародною програмою обмінів, США

ПРОФЕСІЙНА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

2013 – теперішній час – менеджер трьох міжнародних проєктів Erasmus+

2014- член організації TESOL

2008-  регіональний представник IREX

2006 – член центру Американських літературних студій в Україні

1996-2007 – член регіонального і Київського комітетів по висуванню кандидатур на отримання нагород в галузі освіти

1999-2003 – Голова комітету по висуванню кандидатур в ТЕА програмі, АССЕLS, Одеса

1998-2001 – АСТR/ACCELS незалежний науковий консультант

1996 –           Член Міжнародної Асоціації Вчителів англійської мови як іноземної

ГРОМАДСЬКА РОБОТА

1999  –              керівник студентської волонтерської організації

1994-1996   –   координатор представника Корпусу миру (США)