Результати роботи за проєктом

Оновлені силабуси до навчальних дисциплін


Рецензії на оновлені програми навчальних дисциплін


Оновлені освітньо-професійні програми


Силабуси до нових навчальних дисциплін


Multilingual Survey Analysis. MNU


Публікації за результатами імплементації проєкту MultiEd

P 6 MNU Academic Publications


Центр предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) англійської мови на різних етапах навчання і за різним фахом

CLIL Centre MNU