Результати роботи за проєктом

Оновлені навчальні дисципліни за проєктом MultiEd


>Аналітичне читання – Analytical Reading

>Граматичні категорії та практична граматика англійської мови 1 курс – Grammatical Categories and Practical Grammar of the English Language I year

>Граматичні категорії та практична граматика англійської мови 2 курс – Grammatical Categories and Practical Grammar of the English Language II year

>Загально-політичний дискурс англійської мови – Linguistic Strategies of English Political Discourse

>Інноваційні технології навчання іноземних мов – Innovative Technologies of Teaching Foreign Languages

>Історія англійської мови – History of the English Language

>Лексикологія – Lexicology of the English language

>Лінгвокраїнознавство – Linguo Country Study of the English  Language

>Методика викладання іноземних мов – Methodology of Teaching Foreign Languages

>Практичний курс англійської мови 1 курс – Practical Course of the English Language I year 

>Практичний курс англійської мови 2 курс – Practical Course of the English Language II year

>Практичний курс англійської мови 3 курс – Practical Course of the English Language ІІІ year

>Практичний курс англійської мови 4 курс – Practical Course of the English Language IV year

>Практичний курс англійської мови 4 курс (для спеціальності 035 Філологія) – Practical Course of the English Language IV year (035 Philology)

>Стилістика – Stylistics of the English Language

>Теорія і критика сучасної англомовної літератури – Theory and Critics of Contemporary English Language  Literature