Кордюк О.М.

Кордюк Олена Миколаївна 

Google Scholar: Кордюк Олена Миколаївна

Email: elena.kordyuk78@gmail.com

Посада: викладач кафедри англійської мови і літератури

Наявність  сертифікату  В2 ( вихідні  дані) – фахова освіта відповідає рівню С1 Диплом

Дисципліни, які викладає: 

 • Граматичні категорії  та практична граматика англійської мови.
 • Практичний курс англійської мови
 • Аналітичне читання.
 • Країнознавство  Великобританії та США

Підвищення кваліфікації:

 У рамках проекту MultiED університет Тарту (м.Тарту, Естонія) Курс на мудл “Contentand Language Integrated Learning for Tertiary Education” (5 Модулів) (https://moodle.ut.ee/my/) з 18.05 – 26.06. 2020 (з отриманням сертифікату )

Наукові праці (з педагогіки, методики викладання):

 1. The main advantages of blending learning in future English teachers’ training in Ukrainе. Global International Scientific Analytical Project: Educational Sciences: periodical scientific journal. Great Britain, London June 23-30. 1916. Gisup.
  Р. 35–36.
 2. The use of blended learning in the process of training contemporary specialists in foreign languages in higher education establishments of Ukraine. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psycology, Budapest. 2016. IV (49), Issue: 103, P. 46–48.
 3. Independent work of the first year students of foreign departments of Ukrainian universities with the aim of forming their grammatical skills while learning the course “Practice of oral and written speech” in the conditions of blended learning. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psycology. Budapest, 2017. V. (55), Issue: 127, P. 41–43.  
 4. Independent work of the first year students of foreign departments of Ukrainian universities while learning the topic «Sequence of Tenses. The Inderect speech” in the conditions of blended learning. International journal of innovative technologies in Social Science. Dubai, UAE. 2017, May 31. № 6 (22), Vol. 4, June. Р. 5–8. Multidisciplinary scientific edition Indexed by: Index Copernicus International, Научная библиотека Library.ru
 5. The methodology of content and language integrated learning (CLIL) in modern methodical and scientific literature of native and foreign scholars. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest, 2018. VI (67), Issue: 163, May. Р. 51–52.
 6. Advantages of using CLIL methodology in the process of future English language teachers’ study in contemporary higher educational establishments of Ukraine. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Budapest, 2018. VI (70), Issue: 170. Р. 52–54
 7. Implementation of content and language integrated learning (clil) in the process of teaching «Practical grammar of the English language» for the 1st year students of higher educational establishments of Ukraine. Science and Education a New Dimension. Pedagogy a Psychology. Hungary, 2019. VII (78), Isuue: 196, May. P. 38–41.

Навчально-методичні праці:

 1. В.В. Баркасі, І.В.Шевченко І.В., О.М.Кордюк «Методичні рекомендації з домашнього читання для розвитку усного та писемного мовлення за книгою Джейн Остін «Гордість та упередження» для студентів I курсу відділення «Іноземні мови». Миколаїв: МДУ імені В.О.Сухомлинського, 2008. – 82 с.
 2. Шевченко І.В., Кордюк О.М. Практичний курс основної мови (англійська). Для самостійної роботи студентів 1 курсів. Миколаїв, 2019. Ч. 2. – 202с. 
 3. Шевченко І.В., Кордюк О.М. «Практичний курс основної мови» для студентів 3 курсу. Лексико-граматичні завдання для самостійної роботи і самоконтролю». Миколаїв, 2020. – 160с. 

Монографії:

Колективна монографія 

Баркасі В.В., Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. Кордюк О.М., та інші «Предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL) в процесі професійно орієнтованої підготовки студентів  в Україні та закордоном» – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2020. – с.219