Навчальні програми

III курс Порівняльна граматика основної іноземної та української мов НП 2019-2020

III курс Порівняльна лексикологія НП 2019-2020

IV курс Порівняльна стилістика іноземної та української мов НП 2019-2020

IV курс Теорія перекладу НП 2019-2020

V курс Жанрові теорії перекладу НП 2019-2020

V курс Техніка перекладу англійської мови НП 2019-2020

VI курс Техніка перекладу англійської мови НП 2019-2020

Практичний курс другої мови 4 курс 2019-20 НП

Лiтература країни, мова якої вивчається 2019-20 НП

Латинська мова 2019-20 НП

Порiвняльна граматика 2019-20 НП

Практичний курс другої мови 3 курс 2019-20 НП

Практичний курс другої мови 5 курс 2019-20 НП

Свiтова лiтература у ЗВО та методика її викладання 2019-20 НП

Лiнгвокраiнознавство 2019-20 НП

Переклад економiчних текстiв 2019-20 НП

Переклад юридичних текстiв 2019-20 НП

Послiдовний переклад 2019-20 НП

Практика перекладу з основної мови 2019-20 НП

Термiнологiя та переклад 2019-20 НП

Практична граматика англійської мови 2 курс (ПЛ) НП 2019-20

Двосторонній послідовний переклад 5 курс ПН 2019-20

Комунiкативнi стратегii англійської мови 5 курс НП 2019-20

Переклад спеціальних текстiв 4 курс 2019-20 НП

Практичний курс основної мови 3 курс НП 2019-20

Соцiолiнгвістичні та прагматичні проблеми перекладу 5 курс НП 2019-20

Соцiолiнгвістичні та прагматичні проблеми перекладу 6 курс НП 2019-20

Теорiя i практика iнтерпретації тексту НП 2019-20

Теорія і праткика коскультурної взаємодії 5 курс 2019-20 НП

Аналітичне читання 4 курс 2019-20 НП

Практичний курс перекладу 2 курс 2019-20 НП

Комунiкативнi стратегii 5 курс 2019-20 НП

Комунiкативнi стратегii німецької мови 5 курс (переклад) 2019-20 НП

Комунікативні стратегії 6 курс 2019-20 НП

Германське мовознавство 2019-20 НП

Загальне мовознавство 2019-20 НП

Інтерпретація тексту 2019-20 НП

Історія мови 2019-20 НП

Лексикологія 2019-20 НП

Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО 2019-20 НП

Методологія, методи, логіка наукових досліджень 2019-20 НП

Переклад технічної літератури 2019-20 НП

Переклад юридичної літератури другої іноземної мови 2019-20 НП

Практична граматика 2019-20 НП

Практичний курс другої іноземної мови (німецька) – 3 курс 2019-20 НП

Практичний курс другої іноземної мови 4 курс 2019-20 НП

Практичний курс основної мови 4 курс 2019-20 НП

Стилістика 2019-20 НП

Теоретичний курс другої іноземної мови 4 курс 2019-20 НП

Теоретичний курс другої іноземної мови 6 курс 2019-20 НП

Теорія перекладу 2019-20 НП

Техніка перекладу другої іноземної мови 2019-20 НП