Навчальні програми

СЕКЦІЯ НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

І курс Загальне мовознавство НП

І курс Латинська мова НП

ІІ курс ПКДМ НП

ІІ курс Практична граматика німецької мови НП

ІІ курс Практичний курс німецької мови НП

ІІ курс Практичний курс перекладу НП

ІІІ курс (переклад) Практичний курс другої мови НП

ІІІ курс Практичний курс другої ін.мови (німецька) НП

ІІІ курс Практичний курс другої мови НП

IV курс Теоретичний граматика НП

IV курс Аналітичне читання НП

IV курс Лексикологія НП

IV курс Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови НП

IV курс ПКДМ НП

IV курс ПКОМ НП

IV курс Теоретичний граматика НП

ІV курс Інтерпретація тексту НП

ІV курс Історія мови НП

ІV курс Стилістика НП

ІV курс Теор і критика сучасної німецькомовної літератури НП

IV курс (пер) Порівняльна граматика НП

IV курс (пер) Практичний курс другої ін.мови НП

V курс МВФД у ЗВО НП

V курс ПКДМ НП

V курс Практика письмового та усного перекладу НП

V курс Теорія перекладу НП

V курс (пер) Комунікативні стратегії нім.мови НП

V курс Іноземна мова за науково-професійним спрямуванням НП

V курс Комунікативні стратегії німецької мови НП

V курс Методологія, методи, логіка наукових досліджень НП

V курс Переклад технічної літератури НП

VI курс Переклад юридичної літератури другої ін.мови НП

VI курс Германське мовознавство НП

VI курс Комп’ютерна лексикографія та переклад НП

VI курс Комунікативні стратегії німецької мови НП

VI курс Переклад ділового мовлення та кореспонденції НП

VI курс Світова література у ЗВО НП

VI курс Теоретичний курс другої іноземної мови НП

VI курс Техніка перекладу ІІ ін.мови НП

 

СЕКЦІЯ ПЕРЕКЛАДУ

І курс Вступ до перекладознавства НП

І курс Граматичні категорії та практична граматика англійської мови НП

І курс Практичний курс англійської мови НП

ІІ курс Граматичні категорії та практична граматика англійської мови НП

ІІ курс Практична граматика першої іноземної мови НП

ІІ курс Практичний курс перекладу з першої іноземної мови НП

ІІІ курс Порівняльна граматика НП

ІІІ курс Порівняльна лексикологія НП

ІІІ курс Практичний курс першої іноземної мови НП

ІІІ курс Теорія і практика перекладу НП

II-IV курс Практичний курс перекладу з першої іноземної мови НП

IV курс Переклад спеціальних текстів НП

IV курс Порівняльна стилістика НП

IV курс Практичний курс оснвної іноземної мови НП

IV курс Теорія перекладу НП

V курс Використання ІКТ у проф.діяльності НП

V курс Двосторонній послідовний переклад НП

V курс Жанрові теорії перекладу НП

V курс Іноземна мова за науково-професійним спрямуванням НП

V курс Комунікативні стратегії англійської мови НП (пр.лінгв.)

V курс Комунікативні стратегії англійської мови НП

V курс Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу НП

V курс Теорія і практика інтерпретації тексту НП

V курс Теорія і практика кроскультурної взаємодії НП

V курс Техніка перекладу англійської мови НП

VI курс Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу НП

VІ курс Англійська лінгвокультурологія НП

VІ курс Техніка перекладу першої іноземної мови НП