Навчальні програми

СЕКЦІЯ НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Германське мовознавство

Загальне мовознавство

Комп’ютерна лексикографія та переклад

Комунікативні стратегії німецької мови (переклад)

Комунікативні стратегії німецької мови 5к.

Комунікативні стратегії німецької мови 6к.

Латинська мова

Лексикологія німецької мови

Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови

Лінгвокраїнознавство Німеччини

Література країни, мова якої вивчається

Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО

Методика, методологія, логіка наукових досліджень

Особливості перекладу з української мови на німецьку

Переклад ділового мовлення та кореспонденції

Переклад технічної літератури

Порівняльна граматика другої іноземної та української мов

Порівняльно-історичне мовознавство

Практика перекладу з німецької мови

Практика письмового та усного перекладу

Практичний курс другої іноземної мови (німецька) 426

Практичний курс другої іноземної мови 5 курс

Практичний курс другої іноземної мови 436-446

Практичний курс другої мови 2 курс

Практичний курс другої мови 3 курс

Практичний курс німецької мови

Теоретична фонетика

Теоретичний курс другої іноземної мови 4 курс

Теоретичний курс другої іноземної мови 6 курс

Теорія перекладу 506

Технiка перекладу другої iноземної мови

 

СЕКЦІЯ ПЕРЕКЛАДУ

1 к. Граматичні категорії та практична граматика англійської мови

1_к. Практичний курс англійської мови

2 к. Граматичні категорії та практична граматика англійської мови

2 к. Практичний курс англійської мови

2 курс Практичний курс перекладу з першої іноземної мови

2_курс_Загально-політичний дискурс англійської мови

3 курс Практичний курс перекладу з першої іноземної мови

3_курс_Практичний курс першої іноземної мови

4 курс Практичний курс перекладу з першої іноземної мови

4_к. Переклад спеціальних текстів

4_курс Порівняльна стилістика основної та української мов

4_курс Практичний курс основної іноземної мови (англійська)

5 курс Двосторонній послідовний переклад

5_к_Теорія та практика кроскультурної взаємодії (у перекладацькому аспекті)

5_курс__Комунікативні стратегії англійської мови

5_курс_Теорія та практика інтерпретації тексту

5к_Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу

6_курс_Переклад громадсько-політичної літератури англійської мови

6_курс_Переклад науково-технічної документації

Англійська лінгвокультурологія

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності

Вступ до перекладознавства

Лінгвокраїнознавство Великобританії та США

Переклад юридичних та економічних текстів англійської мови

Порівняльна граматика основної іноземної та української мов

Порівняльна лексикологія першої іноземної та української мов

Послідовний переклад та техніки нотування

Прагматичні проблеми перекладу та інтерпретації текстів англійською мовою

Теорія і практика перекладу

Теорія перекладу

Термінологія і переклад

Техніка перекладу англійської мови