Тематика кваліфікаційних робіт

Тематика дипломних робіт за освітнім рівнем «магістр» денної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта. 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Тематика дипломних робіт за освітнім рівнем «магістр» заочної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта. 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)