Тематика кваліфікаційних робіт

Наказ 323 Про затвердження нової редакції Положення про кваліфікаційні роботи у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського

Тематика дипломних робіт за освітнім ступенем “магістр” денної форми навчання спеціальності 014  Середня освіта 014.01 Українська мова і література 2022-2023 н.р.

Тематика дипломних робіт за освітнім рівнем «магістр» денної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта. 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Тематика дипломних робіт за освітнім рівнем «магістр» заочної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта. 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)