Дисципліни вільного вибору студентів

Анотація_вибіркова_дисципліна_Комп’ютерна лінгвістика

Анотація_вибіркова_дисципліна_Культура мовлення та профайлінг

Анотація_вибіркова_дисципліна_Редагування

Анотація_вибіркова_дисципліна_Версифікація.Теорія і практика віршування

Анотація_вибіркова_дисципліна_Українська ономастика

Анотація_вибіркова_дисципліна_Риторика

Анотація_вибіркової_дисципліни_”Діагностика писемного мовлення”

Анотація_вибіркова_дисципліна_Компаративне мовознавство