Освітньо-професійні програми

ОПП 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) перша – англійська) БАКАЛАВР 

ОПП 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) БАКАЛАВР

ОПП 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) МАГІСТР

ОПП 014.02 Середня освіта (Мова і література (російська/англійська)) БАКАЛАВР

ОКХ Бакалавр

ОКХ Магістр

Тимчасовий стандарт вищої освіти 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) БАКАЛАВР

Тимчасовий стандарт вищої освіти 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) МАГІСТР

Тимчасовий стандарт вищої освіти 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) перша – англійська) БАКАЛАВР