Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма “Середня освіта (Українська мова і література)” – 5 курс (2021-2022)

Освітньо-професійна програма “Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (англійська)) – І курс (2021-2022)

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Освітньо-професійна програма підготовки магістра спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Тимчасовий стандарт вищої освіти за І (бакалаврським) рівнем за освітньою програмою спеціальністі 014 Середня освіта (Українська мова та література)

Тимчасовий стандарт вищої освіти за ІІ (магістерським) рівнем за освітньою програмою спеціальністі 014 Середня освіта (Українська мова та література)