Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма “Середня освіта (Українська мова і література)” – 5 курс (2021-2022)

Освітньо-професійна програма “Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (англійська)) – І курс (2021-2022)

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Освітньо-професійна програма підготовки магістра спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Тимчасовий стандарт вищої освіти за І (бакалаврським) рівнем за освітньою програмою спеціальністі 014 Середня освіта (Українська мова та література)

Тимчасовий стандарт вищої освіти за ІІ (магістерським) рівнем за освітньою програмою спеціальністі 014 Середня освіта (Українська мова та література)

Професійний стандарт за професіями “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)”

Професійний стандарт “Викладачі закладів вищої освіти


Перелік компетентностей та програмних результатів навчання за освітньою програмою спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Перелік компетентностей та програмних результатів навчання за освітньою програмою спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)другого (магістерського) рівня вищої освіти