Освітньо-професійні програми

Тимчасовий стандарт вищої освіти за І (бакалаврським) рівнем за освітньою програмою спеціальністі 014 Середня освіта (Українська мова та література)

Тимчасовий стандарт вищої освіти за ІІ (магістерським) рівнем за освітньою програмою спеціальністі 014 Середня освіта (Українська мова та література)

Освітньо-професійна програма підготовки магістра спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова та література)

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова та література)