Робочі програми

I_Вступ до перекладознавства

I_Граматичні категорії та практична граматика англійської мови

I_Загальне мовознавство

I_Латинська мова

I_Практичний курс англійської мови

II_Граматичні категорії та практична граматика англійської мови

II_Загально-політичний дискурс англійської мови

II_Практичний курс англійської мови

II_Практичний курс другої мови

II_Практичний курс перекладу з першої іноземної мови

III_Лексикологія німецької мови

III_Лінгвокраїнознавство Великобританії та США

III_Лінгвокраїнознавство Німеччини

III_Література країни, мова якої вивчається

III_Особливості перекладу з української мови на німецьку

III_Порівняльна граматика основної іноземної мови та української мов

III_Порівняльна лексикологія першої іноземної та української мов

III_Послідовний переклад та техніки нотування

III_Практичний курс другої мови

III_Практичний курс німецької мови

III_Практичний курс перекладу з німецької мови

III_Практичний курс перекладу з першої іноземної мови

III_Теоретична фонетика німецької мови

III_Теорія і практика перекладу

IV_Лiнгвокраiнознавство країн другої іноземної мови

IV_Переклад спеціальних текстів

IV_Порівняльна граматика другої іноземної та української мов (переклад)

IV_Порівняльна стилістика основної іноземної та української мов

IV_Практичний курс другої мови (переклад)

IV_Практичний курс другої мови

IV_Практичний курс основної іноземної мови (англійська)

IV_Практичний курс перекладу з першої іноземної мови

IV_Теоретичний курс другої іноземної мови

IV_Теорія перекладу

IV_Термінологія і переклад

V_Двосторонній послідовний переклад

V_Комунiкативнi стратегii німецької мови (переклад)

V_Комунікативні стратегегії німецької мови

V_Комунікативні стратегії англійської мови

V_Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО

V_Методологія, методи, логіка наукових досліджень

V_Переклад технiчної лiтератури

V_Прагматичні проблеми перекладу та інтерпретації текстів

V_Практика письмового та усного перекладу

V_Практичний курс другої мови

V_Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу

V_Теорія перекладу (нім.філол)

V_Теорія та практика інтерпретації тексту

V_Теорія та практика кроскультурної взаємодії (у перекладацькому аспекті)

V_Техніка перекладу англійської мови

VI_Англійська лінгвокультурологія

VI_Германське мовознавство

VI_Комунікативні стратегії німецької мови

VI_Комп’ютерна лексикографія та переклад

VI_Переклад громадсько-політичної літератури англійської мови

VI_Переклад ділового мовлення та кореспонденції

VI_Переклад науково-технічної документації

VI_Переклад юридичних та економічних текстів англійської мови

VI_Порівняльно-історичне мовознавство

VI_Теоретичний курс другої іноземної мови

VI_Техніка перекладу німецької мови (переклад)