Робочі програми

Iнтерпретацiя тексту – РП

Iсторiя_основноi_мови._Фiлологiя – РП

Акад._писемне_мовлення_РП

Аналітичне читання 3 курс – РП

Аналітичне читання 4 курс – РП

Германське мовознавство – РП

Друга іноземна мова (німецька) 211 – РП

Друга іноземна мова (німецька) 311 – РП

ЗАГАЛЬНЕ_МОВОЗНАВСТВО_РП

когнітивна та комунікативна лінгвістика – РП

Комун. стратегії – 6 курс – РП

Комунікативні стратегії 5 курс – РП

Комунікативні стратегії ІІ ін.мови – РП

Лiнгвокраiнознавство_РП

Лiнгвостилiстичний_аналiз_тексту – РП

Латинська мова РП

Лексикологія – РП

Лексикологія другої іноземної мови (німецька) – РП

МВФД у ВНЗ РП

Методика викладання ІМ – РП

Німецька мова (у т.ч. Латинська мова) 356- РП

Переклад юридичної літератури – РП

Переклад_технiчноi_лiтератури – РП

ПКДМ 3 курс – РП

ПКДМ_4_курс – РП

ПКНМ_126н_РП

ПКОМ 3 курс – РП

ПКОМ_436_РП

Порівн.граматика – РП

Практика письмового та усного перекладу _ РП

практична граматика – РП

Практична фонетика_РП

ПРАКТИЧНИЙ КУРС ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НІМЕЦЬКА) 3 курс – РП

Практичний курс другої іноземної мови (у т.ч. Латинська мова) – 456 – РП

Практичний курс другої іноземної мови (фонетика) – РП

Практичний курс другої іноземної мови 156 – РП

Практичний курс другої мови (німецька) 4 курс – РП

Риторика РП

РОБ_ПР_збiрна_1курс_2018

РОБ_ПР_збiрна_2курс_2018

Світова література РП – 1 курс

Світова література РП – 2 курс

Світова література у ВНЗ та методика її викладання РП

Стилістика РП

теорія перекладу РП

Технiка_перекладу_другоi_iноземноi_мови – РП

ТКДМ 4 курс – РП

ТКДМ 6 курс – РП

5 к переклад основи теорії і пркт ккв переделана2018-2019

5 курс Комунікативні стратегії ПІМ Робоча програма +2018-2019..

5 курс Двосторонній переклад робоча програма +2018-2019

5 курс ПУПМ (робоча програма) 18-19 +..

5 курс робоча прогр. теорія і практ інтерпрет. тексту+2018-2019..

5 курс робоча.переклад англомов.+2018-2019

5 курс. жанрові теорії перекладу. робоча прогр.+2018-2019..

5курс метотол.таорг.перекл.досл.робоча+2018-2019

6к Роб пр Соціолінгв та прагм проблеми перекл +2018-2019..

6техніка перекладу робоча прог.2018-2019..

ПКПІМ 1 курс (робоча програма) 2018-2019

Р.п. Переклад економічних текстів основної іноз.мови2018-2019..

Робоча програма Використ.ІКТ у професійній діяльності2018-2019..

Робоча програма нова Лінгвокраїнознавство2018-2019..

Робоча програма нова ПКПЗОІМ (ППЗОМ) ефименко2018-2019..

Робоча програма Переклад юр. текстів 2018-2019..

робоча програма.порівняльна стилістика 2018-2019+..

робоча програма.пор-істор. мов 2018-2019+..

робоча.переклад англомов.док+2018-2019..

робоча.переклад громадсько-пол.літ-ри (2)2018-2019

(робоча програма)ПКОІМ 1 курс 18

(робоча програма)ПКОІМ 3 курс 2018-19..

(робоча програма)ПКПЗОІМ 2018+..

1 Робоча програма вступ до пер-ва+2018-2019

1 курс теорія мовн ком.робоча прог+2018-2019..

1 курс.робоча.практ.грам. +2018-2019..

1урс Практична фонетика (робоча програма) 2018+..

2 курс ПКОІМ робоча+2018-2019..

2 курс ПКПЗОІМ робоча програма+2018-2019..

2 курс Послідовний переклад робоча програма +2018-2019

2курс робоча.практ.грам. 18-19+

3 курс порівн.лекс. робоча+2018-2019..

3 курс Порівняльна граматика (робоча програма) 18-19+..

3 курс Послідовний переклад робоча програма +2018-2019

4 к робоча програма особл.перекл.зукр.на англ++

4 курс Переклад спец текстів робоча програма+2018-2019

4 курс ПКОІМ (робоча програма) 18-19 +..

4 курсППЗОІМ (робоча прог.)2018-2019+..

4 курсробоча програма.термінологія і переклад 2018-2019 +..

4курс теорія перекл.робоча+2018-2019..

РП Практичний курс англ.мови 18-19

РП Загальний курс граматики 18-19 (1)+

Робоча програма ТПП 3к. 18-19н.р.

5кРобоча програма прагм.пробл.перекл. 5к. – 18-19н.р.

5к прикл лінгвробочі прогр ін мова за наук-проф-спрям2018-2019

5.к роб прогр новітні методики прикл лінгв2018-2019

3к Робоча програма ТПП 18-19н.р.

3 к Іноз мова прикл лінгв раб прогр+++2018-2019

2к лексикологія першої ін мови роб прогр2018-2019

2к лексикологія першої ін мови роб прогр (1)2018-2019

2 курс ПКПІМ (фонетика) – робоча програма2018-2019

1к ПКПІМ роб прогр+(прикладники)2018-2019

1 к Заг курс грам роб прогр2018-2019

1 курс ПРАКТ КУРС ПЕр ІН.МОВИ +2018-2019

5 к робоча прогр філологія основи теорії і пркт ккв

5к філологія робочі прогр ін мова за проф-спрям

6 к філологія роб прогр інтепр тексту +