Робочі програми

Жанрові теорії перекладу V курс РП 2019-2020

III курс Порівняльна лексикологія РП 2019-2020

IV курс Теорія перекладу РП 2019-2020

Граматичны категорії та практична граматика 2 курс 2019-20 РП

Практичний курс другої мови 4 курс 2019-20 РП

Лiтература країни, мова якої вивчається 2019-20 РП

Латинська мова 2019-20 РП

Порiвняльна граматика 2019-20 РП

Практичний курс другої мови 3 курс 2019-20 РП

Практичний курс другої мови 5 курс 2019-20 РП

Свiтова лiтература у ЗВО та методика її викладання 2019-20 РП

Лiнгвокраiнознавство 2019-20 РП

Переклад економічних текстiв 2019-20 РП

Переклад юридичних текстiв 2019-20 РП

Послiдовний переклад 2019-20 РП

Пр. курс перекладу з осн. ін. мови 3 курс 2019-20 РП

Термiнологiя та переклад 2019-20 РП

Практична граматика англійської мови РП (ПЛ) с курс 2019-20

Двостороннiй послідовний переклад 5 курс РП 2019-20

Комунiкативнi стратегii англійської мови 5 курс РП 2019-20

Переклад спеціальних текстiв 4 курс 2019-20 РП

Практичний курс основної мови 3 курс 2019-20 РП

Соцiолiнгвістичні та прагматичні проблеми перекладу 5 курс РП 2019-20

Соцiолiнгвістичні та прагматичні проблеми перекладу 6 курс РП 2019-20

теорiя i практика iнтерпретації тексту 5 курс РП 2019-20

Теорія і праткика коскультурної взаємодії 5 курс 2019-20 РП

Практичний курс перекладу 2 курс 2019-20 РП

Комунікативні стратегii 6 курс 2019-20 РП

Комунiкативнi стратегii німецької мови 5 курс (переклад) 2019-20 РП

Комунiкативнi стратегii 5 курс 2019-20 РП

Германське мовознавство 2019-20 РП

Загальне мовознавство 2019-20 РП

Інтерпретація тексту 2019-20 РП

Історія мови 2019-20 РП

Лексикологія 2019-20 РП

Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО 2019-20 РП

Методологія, методи, логіка наукових досліджень 2019-20 РП

Переклад технічної літератури 2019-20 РП

Переклад юридичної літератури другої іноземної мови 2019-20 РП

Практика письмового та усного перекладу 2019-20 РП

Практична граматика 2019-20 РП

Практичний курс другої іноземної мови (німецька) 3 курс 2019-20 РП

Практичний курс другої іноземної мови 4 курс 2019-20 РП

Практичний курс основної мови 4 курс 2019-20 РП

Стилістика 2019-20 РП

Теоретичний курс другої іноземної мови 4 курс 2019-20 РП

Теоретичний курс другої іноземної мови 6 курс 2019-20 РП

Теорія перекладу 2019-20 РП

Техніка перекладу другої іноземної мови 2019-20 РП