Айзікова Л. В.

Айзікова Лідія Володимирівна

ORСID  ID: Айзікова Лідія Володимирівна

Google  Scholar: Айзікова Лідія

E-mail: laizikova@gmail.com

Посада: викладач кафедри загальної та прикладної лінгвістики

Базова освіта:

1) Миколаївський державний педагогічний університет, 1997 р.,  

Спеціальність: українська мова і література та мова і література (англійська)

Кваліфікація: вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури.

Диплом КД№901931

2) Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського, 2007 р.,

Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)

Кваліфікація: вчитель англійської мови і зарубіжної літератури.

Диплом МК№32865476

Навчальні  дисципліни, які викладає:

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
 • Технічний переклад за професійним спрямуванням  (англійська)
 • Граматичні категорії та практична граматика англійської мови
 • Теоретичний та практичний курс англійської мови
 • Академічне писемне мовлення англійської мови

Підвищення кваліфікації: 

 • Департамент іноземних мов та професійної підготовки, Габровський технічний університет (Болгарія), стажування з методики викладання англійської мови для спеціальних цілей, посвідчення № 1009 від 07.08.2015
 • Софійський Університет «Св. Климент Охридський» (м. Софія, Болгарія) (Відділ інформації та післядипломної освіти вчителів) Свідоцтво № 1279  від 13.08.2018 р. з оцінкою: А (відмінно).
 • Програма обміну для викладачів: Розвиток навичок XXI століття для глобалізації навчального простору англійської мови як іноземної, Програмі Відділу з програм англійської мови Бюро з питань освіти та культури Державного Департаменту США, Університеті Темпл (Філадельфія, Пенсильванія, США), Свідоцтво від 08.03.2019

Наукові  публікації:

У періодичних  виданнях  країн  ОЄСР

 • Aizikova L. Neoliberal tendencies in modern education / ‘Problems of Modern Philology, Pedagogics and Psychology’ Materials digest of the International Scientific and Practical Conference and the II stage of Research Analytics Championship in pedagogical sciences, psychological sciences (London, May 16-May 21,  2012) / International Academy of Science and Higher Education. – London: IASHE, 2012. – 212 p. – Р. 48-50.
 • Айзікова Л.В. Проблема автономності учителя в теорії та практиці освіти / Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. Випуск №3 / За заг. ред. П. Гількеса, О. Новікової. – Мюнхен: Інституту слов’янської філології  Університету Людвіга Максиміліана, 2013. – 956 с. – С. 766-770.
 • Айзікова Л.В. Формування культурної грамотності студентів немовних спеціальностей засобами дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» / Молодий вчений : науковий журнал. – Видавничий дім «Гельветика, 2017. –  № 4.1 (44.1). – 152 с. – С.65-69. (ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 • José Luis Perea-Hernández, Aizikova L. Literature circles method as a tool for formation of students’ communicative mobility in crosscultural interaction / Молодий вчений : науковий журнал. – Видавничий дім «Гельветика», 2018. –  № 4.4 (56.4). – 128 с. – С.8-13. (ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.)
 • Айзікова Л.В. Базові принципи  взірцевого навчання англійської мови для носіїв інших мов: американський досвід / Молодий вчений : науковий журнал. – Видавничий дім «Гельветика», – 2019.  – № 4.3 (68.3).– С. 1-7. (ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.)
 • Міжкультурний комунікативний підхід як провідний принцип підготовки до адаптації до нової культури в іншомовній комунікації // Slovak international scientific journal. – Братислава, Словацька Республіка, 2020. – Вип. 41, Vol.3. – 59 c. – C. 14-17.

Фахові  видання  України  категорій А та Б

 • Айзікова Л.В. Neoliberalism and its effect on education / Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць. Серія “Педагогічні науки”/ За ред. В. Д .Будака, О. М. Пєхоти. – Випуск 1.32. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2011. – 154 с. – С. 96-99.
 • Айзікова Л.В. Концепція навчання протягом життя у міжнародних документах і дослідженнях / Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 187. Т. 199. Педагогіка. – 152 с. – С. 62-65.
 • Айзікова Л.В. Цінності в контексті кроскультурної взаємодії / Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. О. Я. Савченко, О. В. Сухомлинської. – Випуск 1.47 (114). – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. – 346 с. – С. 15-18.
 • Айзікова Л.В. Формування крос-культурної компетентності в монолінгвальному навчальному середовищі / Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. –Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017. – Вип. 2 (57). – С. 513-518.
 • Айзікова Л.В. Підготовка студентів до професійної комунікативної мобільності в мультикультурному середовищі / Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. – Вип 4 (63).– 206 с.

Монографії

 • Айзікова Л.В. Цінності в контексті кроскультурної взаємодії / Крос-культурна взаємодія: теорія, методологія, практика : монографія / за заг.ред. Солодкої А.К. – Миколаїв : Іліон , 2014. – 204 с. – С. 166-192.
 • Айзікова Л.В. Фактори адаптації до нової культури // Міжкультурна професійна комунікація: комунікативна мобільність та проблеми перекладу. Монографія / за наук. ред. А. К. Солодкої. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2020. –   158 с.- С.133-146.

Навчально-методичні праці

 • Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” для студентів І-ІІ курсу механіко-математичного факультету. – Миколаїв, МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017. – 117 с.

http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/215

 • Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни “Науково-технічний переклад” для студентів механіко-математичного факультету. – Миколаїв, МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. – 170 с.

http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/217

 • Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності «Середня освіта (Біологія), Середня освіта (Хімія)»  / Л.В. Айзікова. – Миколаїв, МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2019. – 204 с.

http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/216

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1998 – 2017        викладач,  кафедра іноземних мов, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

1996 – 1997        учитель англійської мови, Миколаївська загальноосвітня школа № 11

НАУКОВО–ДОСЛІДНА РОБОТА

2015 – 2018      Розвиток культурного інтелекту студентів у процесі кроскультурної взаємодії в контексті глобалізації вищої освіти

2012 – 2014      Формування крос-культурної компетентності студентів  у процесі професійної підготовки

ЧЛЕНСТВО В МІЖНАРОДНИХ АСОЦІАЦІЯХ

з 2015    Асоціація випускників обмінних та дистанційних навчальних програм Американської Ради

з 2014    IATEFL Ukraine, Українське відділення Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної, за підтримки Британської Ради

з 2012        TESOL-Ukraine, Українське відділення Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної, за підтримки Американської Ради (Обласний лідер в Миколаївській області)

з 2010              Асоціація випускників Шведського Інституту

з 2016          UERA, Українська асоціація дослідників освіти (Українське відділення EERA, Європейської асоціації дослідників освіти)

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ  ПРОГРАМАХ

2016 – 2018     English Access Microscholarship Program (Access) Регіональний відділ методики викладання англійської мови Посольства США в Україні, Держдепартамент США

2016 – 2017            Серія міжнародних дистанційних курсів професійного розвитку “American English. Webinar Courses 1-6″

2012 – 2017         Методичні вебінари Oxford Professional Development, Cambridge Professional Development, Британська Рада, The Macmillan Education, National Geographic Learning

2016          Грант від Шведського Інституту для проведення Освітнього форуму «Стратегічне лідерство для академічної доброчесності»

2015 – 2016      Освітній проект «Ділова англійська мова для вимушених переселенців» Регіональний відділ методики викладання англійської мови Посольства США в Україні, Держдепартамент США

2015 – 2016        Зимові та літні школи професійного розвитку Teacher Development Winter School «Розвиток професійних та особистісних навичок», «Англійська мова як ключова компетентність у ХХІ столітті» «Особистісно орієнтоване навчання англійської мови», Британська Рада та IATEFL Ukraine

2015            Інноваційна програма «The E-Teacher Scholarship Program» для іноземних вчителів англійської мови «English for Specific Purposes, Aligning Context with Practices and Materials (ESP)», Орегонський Університет, США

2015                VI З’їзд викладачів англійської мови Південно-Кавказького регіону «Reaching Out for Success», Посольства США в Україні, Грузії, Вірменії, Азербайджані, Білорусі та Молдові, Держдепартамент США, м. Цхалтубо, Грузія

2014           Літня школа професійного розвитку ELT Professional Development Summer Institute «Building on What We Have Learned and Moving Forward», Regional English Language Office, Посольство США в Україні, Держдепартамент США

2014               Дистанційний університетський курс «Globalizing Higher Education and Research for the Knowledge Economy», Університет Вісконсіна (США), Бристольський Університет (Велика Британія)