Навчально-методичні комплекси дисциплін

НМК Аналітичне. читання 3 курс

НМК методика та методологія наукових досліджень

НМК Техніка перекладу другої іноземної мови

НМК Історія основної мови. Переклад

НМК Історія основної мови. Філологія

НМК Лінгвостилістичний аналіз тексту

НМК Особливості перекладу з української мови на німецьку

НМК ПКДМ 3 курс

НМК ПКДМ 4 курс

НМК Методика

НМК Аналіт. читання 2 курс

НМК ТКДМ 706a

НМК АКАДЕМІЧНЕ ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ

НМК ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА

НМК ПРАКТИЧНИЙ КУРС ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (У Т.Ч. ЛАТИНСЬКА МОВА)

НМК ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)

НМК ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)

НМК НІМЕЦЬКА МОВА (У Т.Ч. ЛАТИНСЬКА МОВА)1 к

НМК ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФСПРЯМУВАННЯМ)

НМК НІМЕЦЬКА МОВА (У Т.Ч. ЛАТИНСЬКА МОВА) 2 к.