Навчально-методичне забезпечення дисциплін секції англійської мови і літератури

Аналітичне читання

Загальне мовознавство

Інтерпретація тексту

Історія мови

Комунікативні стратегії ІІ іноземної мови

Комунікативні стратегії

Латинська мова

Лексикологія

Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО

Методологія, методи, логіка наукових досліджень

Переклад технічної літератури

Переклад юридичної літератури

Порівняльна граматика

Практика перекладу

Практика письмового та усного перекладу

Практична граматика

Практичнй курс друго мови 4 курс

Практичний курс другої мови 2 курс

Практичний курс другої мови 5 курс

Практичний куср другої іноземної мови (німецька) 3 курс

Практичний курс німецької мови 2 курс

Практичний курс основної мови 4 курс

Стилістика

Теоретична граматика

Теоретичний курс другої іноземної мови

Техніка перекладу другої іноземної мови