НМК секції німецької філології

Методичні рекомендації до курсвих робіт

Критерії оцінювання знань студентів загальні

НМК Аналітичне. читання 3 курс

НМК методика та методологія наукових досліджень

НМК Техніка перекладу другої іноземної мови

НМК Історія основної мови. Переклад

НМК Історія основної мови. Філологія

НМК Лінгвостилістичний аналіз тексту

НМК Особливості перекладу з української мови на німецьку

НМК Практичний курс другої мови 3 курс

НМК Практичний курс другої мови 4 курс

НМК Методика

НМК Аналіт. читання 2 курс

НМК Теоретичний курс другої мови 706a

НМК АКАДЕМІЧНЕ ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ

НМК ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА

НМК ПРАКТИЧНИЙ КУРС ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (У Т.Ч. ЛАТИНСЬКА МОВА)

НМК ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)

НМК ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)

НМК НІМЕЦЬКА МОВА (У Т.Ч. ЛАТИНСЬКА МОВА)1 к

НМК ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФСПРЯМУВАННЯМ)

НМК НІМЕЦЬКА МОВА (У Т.Ч. ЛАТИНСЬКА МОВА) 2 к.