НМК секції німецької філології

Методичні рекомендації до курсвих робіт

Критерії оцінювання знань студентів загальні

НМК Аналітичне. читання 3 курс

НМК методика та методологія наукових досліджень

НМК Техніка перекладу другої іноземної мови

НМК Історія основної мови. Переклад

НМК Історія основної мови. Філологія

НМК Лінгвостилістичний аналіз тексту

НМК Особливості перекладу з української мови на німецьку

НМК Практичний курс другої мови 3 курс

НМК Практичний курс другої мови 4 курс

НМК Методика

НМК Аналіт. читання 2 курс

НМК Теоретичний курс другої мови 706a

НМК АКАДЕМІЧНЕ ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ

НМК ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА