Викладачів

Завдяки роботі викладачів кафедри англійської філології (Мироненко Т.П., Добровольській Л.С., Савюк Г.М.) Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського здобув перемогу у 6-му конкурсі програми Tempus IV та став учасником проекту 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European Languages: Modernizing Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes («Вдосконалення викладання європейських мов на основі впровадження онлайн-технологій у підготовку вчителя»). У рамках даного проекту викладачі кафедри англійської філології Мироненко Т.П. та Добровольська Л.С. відвідали ряд семінарів у Великій Британії, Німечинні, Казахстані. 25 та 26 травня 2015 року до нашого університету прибула доктор С’ю Гартон, директор аспірантських програм університету Астон (Великобританія), координатор проекту Темпус, яка провела ряд зустрічей зі студентами та викладачами факультету, університету.


Доцент Козак Н.І., пройшла стажування за темами «Deutsche Vornamen und Familiennamen im Süden der Ukraine: etymologische Forschung» (Берлінський вільний університет, Університет м. Лейпциг(Німеччина, 20.11.13 – 10.12.13); «Розвиток викладання європейських мов: модернізація викладання мов шляхом розвитку змішаних програм викладачів» (м. Кан, Нижня Нормандія (Франція, 19.10.2014-02.11.2014)).


Отримано два гранти від Шведського Інституту, м. Стокгольм, Швеція, на проведення науково-практичного семінару «Дотримання прав людини у вищих навчальних закладах» (вересень 2015 р.) Лист на отримання гранту від Si Alumni Team Call 1 – SI Alumni Event applications dnr 00026/2015 (координатор – к.п.н., доцент Шапочка К.А.); наукового семінару “Cultural Intelligence as a Key Competence for Leadership in Global Community” (координатор к.п.н, доц.Шиян Т.В.).


За ініціативою викладачів кафедри іноземних мов к.п.н. доц. Мороз Т.О. та к.п.н. доц. Шиян Т.В. було організовано онлайн семінар «Twenty first century skills: theoretical concepts at field observation», в якому брала участь Жаклін Хаімов, доктор Відкритого Університету та Академічного педагогічного коледжу Оранім (Ізраїль).


Протягом року викладачі кафедри німецької філології Козак Н.І, Баркарь У.Я., Похітун Т.А., співпрацювали з лекторами організації DAAD Якобом Волощиком, Аннет Гайтер та Райком Ольхофтом та проводили семінари та презентації DAAD-стипендій для студентів та викладачів ВУЗу; тестування студентів з німецької мови  OnDaF під егідою DAAD. Саме завдяки такій плідній співпраці наші студенти Айвазян А.Н., Венедиктова Н., Хапров  П.Д., Цема Г.С. отримали гранти на проходження цьогорічних літніх мовних курсів у німецьких університетах.


У 2014-2015 навчальному році активізувалася співпраця факультету з Миколаївським обласним центром німецької культури завдяки чому були проведені вечори поезії, зустрічі з видатними українськими діячами культкури, студенти брали участь у проекті “Майстерня регіональних проектів” для етнічних німців та поціновувачів німецької мови та культури (Вереєвська К., Трипольська Г.), отримали грант на виконання проекту «Молодіжний форум «Німці Причорномор’я»» (викладач Гнат Т.В., Вереєвська К., Трипольська Г.).


У липні 2015 року доценти кафедри німецької філології та перекладу, Абабілова Н.М. та Шапочка К.А., отримали сертифікати, що засвідчують їх участь у програмі підвищення кваліфікації «Освітня система: сучасна методологія викладання англійської мови як іноземної – письмовий та усний переклад» (Карлов університет, м. Прага, Чехія).


06 – 12 лютого 2017 року викладачі кафедри англійської мови і літератури доцент Мироненко Т.П., доцент Добровольська Л.С. відвідали університет Тампере (Фінляндія) у рамках проекту Ерасмус+ “Structuring Cooperation in Doctoral Research, Transferrable Skills Training, and Academic Writing instruction in Ukraine’s regions”. Метою візиту було вивчення Європейського досвіду щодо підвищення рівня знань і компетенції докторантів в Академічному писемному мовленні, з тим, щоб сприяти їх участі в міжнародних конференціях, семінарах і академічної мобільності. Протягом візиту викладачі ознайомились з практикою фінських експертів в області підготовки докторів наук, вивчили принципи процесу розвитку докторської освіти в Фінляндії, брали участь у роботі сесій, присвячених Academic Writing. Одним із напрямів реалізації проекту Ерасмус+ є створення сучасної програми з Академічного писемного мовлення (англійська мова) для підготовки докторів наук Європейського рівня в університетах України.


12-16 червня 2017 делегація Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського на чолі з ректором академіком НАПН України В. Д. Будаком відвідала Лімерікський технологічний інститут (Ірландія) в рамках програми Erasmus +. До складу делегації увійшли декан факультету іноземної філології Мороз Т.О. та завідувач кафедри перекладу Солодка А.К.
Основна мета візиту – участь у тренінгу з інформаційної грамотності та дослідницьких навичок з метою подальшого структурування співробітництва з міжнародними партнерами в галузі докторських досліджень, навчання професійним навичкам та навчання академічному письму в регіонах України.
Під час тренінгу обговорювалися питання міжнародних стандартів інформаційної грамотності SCONUL, ACRL, ALA, ANZIL, використання модулів онлайн-грамотності для навчання інформаційної грамотності, використання LibGuides для бібліотечного дослідження та інформаційної грамотності тощо.


З 3 по 7 липня 2017 викладачі кафедри перекладу Шапочка К. А. та Абабілова Н. М. взяли участь у літній школі Балтійської міжнародної академії (м. Рига, Латвія) щодо підготовки усних і письмових перекладачів.У роботі школи взяли участь представники різних країн, зокрема Латвії, Литви, України, США. Різнопланова робота (доповіді, семінари, майстер класи) була спрямована на вдосконалення навичок перекладу художніх текстів, аудіовізуального перекладу, скоропису та синхронного перекладу науково-технічного, судового перекладу та етикету перекладача; обговорювалися питання волонтерського перекладу, локалізації, особливостей субтитрування тощо.


Доцент кафедри германської філології та перекладу Єфименко Тетяна Миколаївна проходила наукове стажування ( 1.05.17-7.05.17, м. Гуйттінен, Фінляндія) для опанування проектного підходу в організації навчального процесу у закладах освіти Фінляндії у поєднанні з перевіркою власного володіння іноземною мовою, за що отримала сертифікат (рівень С2). Стажування відбувалося на базі Західно-Фінлянського Коледжу (Lansi-Suomen Opisto) у міжнаціональному мультикультурному середовищі з використанням активних комунікаційних методик та пізнанням культури Фінляндії з викладачами носіями мови з США, Великої Британії, Австралії, які спеціалізуються на викладанні англійської мови як іноземної.


On the 27th–28th September 2018 Ababilova N.N., an associate professor of the Translation Department of MNU, took part in the first International Translaton I conference at the University of Wroclaw, Poland. The conference was devoted to translation and interpreting studies covering a vast variety of research topics (Translation Studies – the present state and perspectives; Empirical research on translation/interpreting; Translation and interpreting – different paradigms and points of view; Audiovisual translation; Intersemiotic and intermedial aspects of translation/interpreting; Plain language as an example of intralingual translation; Didactics of translation/interpreting; Quality of translation/interpreting; praxeology of translation/interpreting; New translation/interpreting technologies; Translation/interpreting industry and practice; Literary translation vs. specialized translation; Neurobiological and psychological aspects of translation/interpreting processes) and created a forum which integrated different but complementary research points of view. N. Ababilova’s speech was dedicated to the analysis of the Ukrainian scientists’ present-day tendencies to the process of future translators’ professional training and the way future competitive translators could be trained.


Rimma Maiboroda, Lecturer of the Foreign Languages Department, participated in Summer School “Linguistic Theory in Second and Foreign Language Teaching” which was held in Braunschweig (Germany) on September, 31-September, 4 2018. It was an intellectual union in search of proper methods applicable to a multi-level phenomenon of foreign/second language acquisition. The program of the school embraced two sides of the definition of “method” understanding 1) as research methods of the mechanisms of language acquisition and 2) as methods of language teaching informed by research results and applied in the classroom. Thus, the School brought together the most successful practices in languages teaching and the findings from experimental linguistics.


В рамках міжнародного проекту «Освітній візит до Європи» ст. викладач кафедри іноземних мов  Раковська М. А. брала участь у міжнародному стажуванні у Вищій школі управління та адміністрування у Польщі, м.Ополе. Метою стажування було набуття досвіду з виконання професійних завдань та обов’язків, удосконалення професійних компетенцій та педагогічної майстерності, вивчення та засвоєння нових технологій у підготовці сучасних фахівців з іноземної мови.


З 29 січня по 10 лютого 2018 року координатор проекту Еразмус+ від МНУ імені В.О.Сухомлинського Мироненко Т.П. та доцент кафедри англійської мови і літератури Добровольська Л.С. проходять стажування у рамках проектів Темпус та Еразмус+ в Астонському університеті (Великобританія). Протягом візиту викладачі факультету іноземної філології взяли участь у серії семінарів “Content and Language Integrated Learning”(CLIL).Продуктивне навчання та обмін досвідом у рамках міжнародного проекту об’єднали викладачів вищих навчальних закладів Великобританії та України, провідних фахівців європейського рівня.


Erasmus + Programme for staff Mobility between Aston University and V.O. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv Head of English Language and Literature Department, prof. Myronenko Tetyana and associate professor Dobrovolska Lesya had an internship at Aston University in terms of Erasmus + Programme. They participated in seminars devoted to CLIL “CLIL in Spain: Key Findings and Policy Implications” and “CLIL as a Catalyst for Language learning in Education” conducted by prof. Yolanda Ruiz de Zarobe (University of the Bascue Country) and attended lessons and meetings for TESOL Programme.


On February 23 – March 16, 2019, Lidia Aizikova, a teacher of the Department of Foreign Languages, participated in the Program of the United States Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs Office of English Language Programs implemented in cooperation with FHI 360.
This teacher exchange program was intended for international university level English language educators and teacher trainers to exchange perspectives and experiences on English language instruction, curricula, trends, and developments. This is a program for educators from partner institutions for the English Language (EL) Fellow Program, and V.O. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv is a part of this noble community as a host institution for an EL Fellow during 2017-2019. 24 participants from 23 countries from all over the world attended a two-week professional development program at Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, and then traveled to Atlanta, Georgia to attend a week-long program organized in conjunction with the 2019 International TESOL Convention.

The two-week academic exchange program was designed around the theme of Developing 21st Century Skills for Globalizing English as a Foreign Language (EFL) Classrooms with an emphasis on incorporating culture as a core element of language learning; using technology to connect classrooms; and teaching EFL with a focus on service learning, democracy and tolerance. Activities during the program included: experiential learning and interactive workshop sessions; site visits and active participation in local high school, community college and university classroom settings; meetings with students, teachers and educators focusing on the development of English language programs; cultural excursions designed to enhance the participants’ understanding of U.S. culture and values; and a culminating project that showcased the participants acquired knowledge.

During the program organized in cooperation with the 2019 International TESOL Convention, the participants had the opportunity to take part in various events: roundtable discussion with educators, administrators, and English Language Fellow alumni; American English E-Teacher Alumni Event, site visits to local secondary schools; visit to the Martin Luther King, Jr. Center for Nonviolent Social Change; 2019 TESOL International Convention keynote and invited speakers’ talks, panels, workshops and presentations, Electronic Village and Technology Showcase Events, teaching tips presentations, poster sessions, etc.


Доценти кафедри загальної та прикладної лінгвістики  Каленюк С.О. та Желязкова В.В. з 29.09.2020р. до 02.10.2020р. взяли участь у програмі “Науково-педагогічне стажування для викладачів українських ЗВО” на базі Вищої Лінгвістичної школи у м. Ченстохов, Республіка Польща. Протягом стажування  викладачі долучилися до роботи ІХ  Міжнародної наукової конференції “Ефективне управління проектами Еразмус +:Обмін передовими практиками” організованою Інститутом досліджень та інновацій в освіті. Під час конференції Каленюк С.О. та Желязкова В.В. презентували результати наукових досліджень у наукових доповідях з актуальних проблем сучасної лінгвістики. Продуктивне навчання та обмін досвідом у рамках міжнародної наукової конференції об’єднали викладачів вищих навчальних закладів, провідних фахівців європейського рівня.


Протягом 25-29 жовтня 2021 р. тривав навчальний візит старших викладачів кафедри англійської мови і літератури Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського О. Щербакової та І. Шевченко в Нарвському коледжі Тартуського університету, Естонія. Захід відбувався під егідою проєкту Erasmus+ KA2 «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції/MultiEd» й мав на меті ознайомлення з упровадженням методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) в закладах початкової, середньої та вищої освіти Естонії.

Навчальний візит організовано в трьох містах Естонії – Таллінні, Тарту та Нарві. У ході зустрічі з естонськими колегами закладів початкової та середньої освіти ст. викладачі О. Щербакова й І. Шевченко ознайомилися з підходами в CLIL, а саме: мовне занурення й багатомовна освіта, що усебічно використовуються в Естонії; взяли участь у семінарі з обміну досвідом «Навчальна програма підготовки вчителів у Нарвському коледжі та безперервна підготовка вчителів без відриву від роботи в Естонії» в Нарвському коледжі Тартуського університету.
Репрезентація теоретико-практичного досвіду викладачів під час Міжнародної конференції з ELT«Тенденції та проблеми CLIL та ELT” уможливила ознайомлення з сучасними дослідженнями щодо використання методики CLIL у країнах світу.
Доповіді закордонних учених із тем «Мовна освіта в умовах пандемії: отримані уроки, виклики та можливості», «CLIL та компетенції: щасливе подружжя», «CLIL у Великобританії: вивчення мов від початкової до вищої освіти», «Цифрові технології у підготовці майбутніх учителів англійської мови», «До інклюзивної педагогіки в ELT: чому? як?» «FUNology: як зробити цікавим навчання промовляння під час вивчення англійської мови», «Налаштування вчителів на успіх за допомогою десяти чудових, відкритих та безкоштовних засобів навчання» стали свідченням ефективного застосування методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) під час навчання англійської мови у світі. Магістральним також стало висвітлення проблеми застосування методики (CLIL) в умовах змішаної та дистанційної форм навчання.
19. У межах проєкту Erasmus+ KA2 «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції/ MultiEd» в Гейдельберзькому університеті освіти відбулась планова міжнародна зустріч (2022р.), спрямована на модернізацію вищої освіти України, а саме впровадження нових інтегрованих дисциплін в процес підготовки майбутніх вчителів іноземної мови бакалаврського та магістерського освітніх рівнів. Від університету Тарту (Естонія) взяли участь координатори проєкту Крістіан Клаукс та Олександра Головко. Від Астонського університету (Велика Британія) – Джим Чен. Україну представляли  державні експерти Директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН України Віталій Носок та Олександра Лактіонова, а також учасники проєкту від семи університетів нашої держави.

Доценти кафедри германської філології Т. П. Мироненко та Л. С. Добровольська Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського теж долучились до зустрічі. Професори та викладачі Гейдельберзького університету освіти  ознайомили учасників міжнародного заходу з системою середньою та вищої освіти в Німеччині.  Особливу увагу приділили сучасному питанню щодо значення сталого розвитку освіти та наступності в процесі навчання. Ключовими питаннями зустрічі визначено забезпечення системи навчання за допомогою інформаційних електронних технологій – е-навчання (e-learning) та впровадження стратегії багатомовної освіти, а також процесу інтернаціоналізації університетів партнерів.


З 2 по 6 жовтня 2023 року представники команди проєкту Еразмус+ MultiEd від  МНУ імені В.О. Сухомлинського взяли участь у роботі завершального етапу, який відбувся у форматі навчального візиту до  Астонського університету (м. Бірмінгем, Велика Британія). Організатор – професор Астонського університету, почесний професор МНУ Сью Гартон. 

Протягом візиту менеджер проєкту, завідувач кафедри германської філології Тетяна Мироненко, доценти кафедри Леся Добровольська і Вікторія Баркасі брали участь в обговоренні питань, відображених в темі навчального візиту «Мультилінгвізм, запровадження предметно-мовного інтегрованого навчання, сучасні підходи на різних етапах навчання іноземних мов, досвід Великої Британії у підготовці вчителів іноземних мов».

Лекції і семінари були присвячені питанням педагогічної взаємодії між учасниками освітнього процесу, застосуванню сучасних форм оцінювання, ефективному використанню ресурсів штучного інтелекту в навчальному процесі. 

Учасники проєкту мали можливість обговорити актуальні питання сучасної освіти з професорами Астонського університету Нур Гутон, Гаятрі Пател та Кріс Умфревіль. Запрошені професори Мічиганського університету Дональд Фріман та Кетлін Грейвс під час семінарів поділилися своїми науковими висновками та практичним досвідом. В рамках візиту  відбулась зустріч українських учасників проекту з  співробітниками мерії Бірмінгема присвячена проблемам мультилінгвізму.