Викладачів

Завдяки роботі викладачів кафедри англійської філології (Мироненко Т.П., Добровольській Л.С., Савюк Г.М.) Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського здобув перемогу у 6-му конкурсі програми Tempus IV та став учасником проекту 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European Languages: Modernizing Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes («Вдосконалення викладання європейських мов на основі впровадження онлайн-технологій у підготовку вчителя»). У рамках даного проекту викладачі кафедри англійської філології Мироненко Т.П. та Добровольська Л.С. відвідали ряд семінарів у Великій Британії, Німечинні, Казахстані. 25 та 26 травня 2015 року до нашого університету прибула доктор С’ю Гартон, директор аспірантських програм університету Астон (Великобританія), координатор проекту Темпус, яка провела ряд зустрічей зі студентами та викладачами не лише нашого факультету.

  1. Доцент факультету іноземної філології, Козак Н.І., пройшла стажування за темами «Deutsche Vornamen und Familiennamen im Süden der Ukraine: etymologische Forschung» (Берлінський вільний університет, Університет м. Лейпциг(Німеччина, 20.11.13 – 10.12.13); «Розвиток викладання європейських мов: модернізація викладання мов шляхом розвитку змішаних програм викладачів» (м. Кан, Нижня Нормандія (Франція, 19.10.2014-02.11.2014)).
  2. Отримано два гранти від Шведського Інституту, м. Стокгольм, Швеція, на проведення науково-практичного семінару «Дотримання прав людини у вищих навчальних закладах» (вересень 2015 р.) Лист на отримання гранту від Si Alumni Team Call 1 – SI Alumni Event applications dnr 00026/2015 (координатор – к.п.н., доцент Шапочка К.А.); наукового семінару “Cultural Intelligence as a Key Competence for Leadership in Global Community” (координатор к.п.н, доц.Шиян Т.В.).
  3. За ініціативою викладачів кафедри іноземних мов к.п.н. доц. Мороз Т.О. та к.п.н. доц. Шиян Т.В. було організовано онлайн семінар «Twenty first century skills: theoretical concepts at field observation», в якому брала участь Жаклін Хаімов, доктор Відкритого Університету та Академічного педагогічного коледжу Оранім (Ізраїль).
  4. Протягом року викладачі кафедри німецької філології Козак Н.І, Баркарь У.Я., Похітун Т.А., співпрацювали з лекторами організації DAAD Якобом Волощиком, Аннет Гайтер та Райком Ольхофтом та проводили семінари та презентації DAAD-стипендій для студентів та викладачів ВУЗу; тестування студентів з німецької мови  OnDaF під егідою DAAD. Саме завдяки такій плідній співпраці наші студенти Айвазян А.Н., Венедиктова Н., Хапров  П.Д., Цема Г.С. отримали гранти на проходження цьогорічних літніх мовних курсів у німецьких університетах.
  5. У 2014-2015 навчальному році активізувалася співпраця факультету з Миколаївським обласним центром німецької культури завдяки чому були проведені вечори поезії, зустрічі з видатними українськими діячами культкури, студенти брали участь у проекті “Майстерня регіональних проектів” для етнічних німців та поціновувачів німецької мови та культури (Вереєвська К., Трипольська Г.), отримали грант на виконання проекту «Молодіжний форум «Німці Причорномор’я»» (викладач Гнат Т.В., Вереєвська К., Трипольська Г.).
  6. У липні 2015 року доценти кафедри німецької філології та перекладу, Абабілова Н.М. та Шапочка К.А., отримали сертифікати, що засвідчують їх участь у програмі підвищення кваліфікації «Освітня система: сучасна методологія викладання англійської мови як іноземної – письмовий та усний переклад» (Карлов університет, м. Прага, Чехія).
  7. 06 – 12 лютого 2017 року викладачі кафедри англійської мови і літератури доцент Мироненко Т.П., доцент Добровольська Л.С. відвідали університет Тампере (Фінляндія) у рамках проекту Ерасмус+ “Structuring Cooperation in Doctoral Research, Transferrable Skills Training, and Academic Writing instruction in Ukraine’s regions”. Метою візиту було вивчення Європейського досвіду щодо підвищення рівня знань і компетенції докторантів в Академічному писемному мовленні, з тим, щоб сприяти їх участі в міжнародних конференціях, семінарах і академічної мобільності. Протягом візиту викладачі ознайомились з практикою фінських експертів в області підготовки докторів наук, вивчили принципи процесу розвитку докторської освіти в Фінляндії, брали участь у роботі сесій, присвячених Academic Writing. Одним із напрямів реалізації проекту Ерасмус+ є створення сучасної програми з Академічного писемного мовлення (англійська мова) для підготовки докторів наук Європейського рівня в університетах України.
  8. 12-16 червня 2017 делегація Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського на чолі з ректором академіком НАПН України В. Д. Будаком відвідала Лімерікський технологічний інститут (Ірландія) в рамках програми Erasmus +. До складу делегації увійшли декан факультету іноземної філології Мороз Т.О. та завідувач кафедри перекладу Солодка А.К.
   Основна мета візиту – участь у тренінгу з інформаційної грамотності та дослідницьких навичок з метою подальшого структурування співробітництва з міжнародними партнерами в галузі докторських досліджень, навчання професійним навичкам та навчання академічному письму в регіонах України.
   Під час тренінгу обговорювалися питання міжнародних стандартів інформаційної грамотності SCONUL, ACRL, ALA, ANZIL, використання модулів онлайн-грамотності для навчання інформаційної грамотності, використання LibGuides для бібліотечного дослідження та інформаційної грамотності тощо.
   З 3 по 7 липня 2017 викладачі кафедри перекладу Шапочка К. А. та Абабілова Н. М. взяли участь у літній школі Балтійської міжнародної академії (м. Рига, Латвія) щодо підготовки усних і письмових перекладачів.У роботі школи взяли участь представники різних країн, зокрема Латвії, Литви, Росії, України, США. Різнопланова робота (доповіді, семінари, майстер класи) була спрямована на вдосконалення навичок перекладу художніх текстів, аудіовізуального перекладу, скоропису та синхронного перекладу науково-технічного, судового перекладу та етикету перекладача; обговорювалися питання волонтерського перекладу, локалізації, особливостей субтитрування тощо.

10. Доцент кафедри германської філології та перекладу Єфименко Тетяна Миколаївна проходила наукове стажування ( 1.05.17-7.05.17, м. Гуйттінен, Фінляндія) для опанування проектного підходу в організації навчального процесу у закладах освіти Фінляндії у поєднанні з перевіркою власного володіння іноземною мовою, за що отримала сертифікат (рівень С2). Стажування відбувалося на базі Західно-Фінлянського Коледжу (Lansi-Suomen Opisto) у міжнаціональному мультикультурному середовищі з використанням активних комунікаційних методик та пізнанням культури Фінляндії з викладачами носіями мови з США, Великої Британії, Австралії, які спеціалізуються на викладанні англійської мови як іноземної.

 

11.On the 27th–28th September 2018 Ababilova N.N., an associate professor of the Translation Department of MNU, took part in the first International Translaton I conference at the University of Wroclaw, Poland. The conference was devoted to translation and interpreting studies covering a vast variety of research topics (Translation Studies – the present state and perspectives; Empirical research on translation/interpreting; Translation and interpreting – different paradigms and points of view; Audiovisual translation; Intersemiotic and intermedial aspects of translation/interpreting; Plain language as an example of intralingual translation; Didactics of translation/interpreting; Quality of translation/interpreting; praxeology of translation/interpreting; New translation/interpreting technologies; Translation/interpreting industry and practice; Literary translation vs. specialized translation; Neurobiological and psychological aspects of translation/interpreting processes) and created a forum which integrated different but complementary research points of view. N. Ababilova’s speech was dedicated to the analysis of the Ukrainian scientists’ present-day tendencies to the process of future translators’ professional training and the way future competitive translators could be trained.

12.Rimma Maiboroda, Lecturer of the Foreign Languages Department, participated in Summer School “Linguistic Theory in Second and Foreign Language Teaching” which was held in Braunschweig (Germany) on September, 31-September, 4 2018.
It was an intellectual union in search of proper methods applicable to a multi-level phenomenon of foreign/second language acquisition. The program of the school embraced two sides of the definition of “method” understanding 1) as research methods of the mechanisms of language acquisition and 2) as methods of language teaching informed by research results and applied in the classroom. Thus, the School brought together the most successful practices in languages teaching and the findings from experimental linguistics.

 

 

 

 

 

 

13.В рамках міжнародного проекту «Освітній візит до Європи» ст. викладач кафедри іноземних мов  Раковська М. А. брала участь у міжнародному стажуванні у Вищій школі управління та адміністрування у Польщі, м.Ополе. Метою стажування було набуття досвіду з виконання професійних завдань та обов’язків, удосконалення професійних компетенцій та педагогічної майстерності, вивчення та засвоєння нових технологій у підготовці сучасних фахівців з іноземної мови.