035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

ОС “Бакалавр”

РП Переклад спеціальних текстів 4 курс

РП Практичний курс англійської мови 2 курс

РП Порівняльна граматика англійської та української мов 3 курс

РП Теорія перекладу 4 курс

РП Практичний курс німецької мови 2 курс

РП Практичний курс німецької мови 3 курс

РП Практичний курс німецької мови 4 курс

РП Практичний курс другої іноземної мови 3 курс

РП Практичний курс другої іноземної мови 4 курс

РП Загально-політичний дискурс англійської мови 2 курс

РП Практичний курс англійської мови 3 курс

РП Вступ до перекладознавства 1 курс

РП Практичний курс перекладу з англійської мови 2 курс

РП Практичний курс перекладу з англійської мови 3 курс

РП Практичний курс перекладу з англійської мови 4 курс

РП Послідовний переклад та техніки нотування 3 курс

РП Практичний курс англійської мови 4 курс

РП Граматичні категорії та практична граматика англійської мови 2 курс

РП Іноземна мова 1 курс – усі спеціальності

РП Іноземна мова 2 курс – усі спеціальності

РП Іноземна мова за професійним спрямуванням 3 курс – усі спеціальності

РП Іноземна мова за професійним спрямуванням 4 курс

РП Практичний курс англійської мови 2 курс

РП Практичний курс англійської мови 3 курс

РП Теоретичний і практичний курс англійської мови 4 курс

РП Професійно-орієнтована перекладацька практика з англійської мови

РП Навчальна перекладацька практика з англійської мови

РП Виробнича перекладацька практика

РП Навчально-педагогічна практика в школі з другої мови (німецька) 4 курс

РП Англійська мова для інфомедійної грамотності

ОС “Магістр”

РП Германське мовознавство

РП Комунiкативнi стратегii німецької мови

РП Переклад фахових текстів німецької мови

РП Техніка перекладу другої іноземної мови

РП Комунiкативнi стратегiї англійської мови

РП Теорiя i практика iнтерпретації тексту

РП Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу

РП Переклад науково-технічної документації

РП Двосторонній послідовний переклад

РП Виробнича перекладацька практика з англійської мови

РП Виробнича практика з німецької мови

РП Виробнича практика з англійської мови