035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

ОС “Бакалавр”


РП Вступ до перекладознавства

РП Загально-політичний дискурс англійської мови 2 курс

РП Зарубіжна література 2 курс

РП Практичний курс англійської мови 1 курс

РП Практичний курс англійської мови 2 курс

РП Навчальна перекладацька практика 3 курс

РП Практичний курс англійської мови 3 курс

РП Практичний курс англійської мови 4 курс

РП Практичний курс перекладу з англійської мови 3 курс

РП Практичний курс перекладу з англійської мови 4 курс

РП Послідовний переклад та техніки нотування 3 курс

РП Порівняльна граматика англійської та українських мов 3 курс

РП Теорія перекладу 4 курс

РП Переклад спеціальних текстів 4 курс

РП Термінологія та переклад 4 курс

РП Медіаграмотність 4 курс

РП Порівняльна стилістика англійської та української мов 4 курс

РП Виробнича перекладацька практика з англійської мови 4 курс

РП Практичний курс німецької мови 2 курс

РП Практичний курс німецької мови 3 курс

РП Практичний курс німецької мови 4 курс

РП Професійно-орієнтоване перекладацька практика 2 курс

РП Базовий курс латинської мови


РП Практичний курс англійської мови (014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 1 курс)

РП Практичний курс англійської мови (014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 2 курс)

РП Практичний курс англійської мови (014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 3 курс)

РП Практичний курс англійської мови (014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 4 курс)

РП Граматичі категорії та практична граматика англійської мови 1 курс (014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 1 курс)

РП Граматичні категорії та практична граматика англійської мови (014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 2 курс)

РП Іноземна мова 1 курс (усі спеціальності)

РП Іноземна мова 2 курс (усі спеціальності)

РП Іноземна мова за професійним спрямуванням 3 курс (усі спеціальності)

РП Методика навчання англійської мови (014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 4 курс)

РП Виробнича практика з англійської мови (014.01 Середня освіта (Українська мова і література, 4 курс)

 

ОС “Магістр”


РП Виробнича практика з англійської мови 5 курс

РП Комунікативні стратегії англійської мови 5 курс

РП Комунiкативнi стратегii німецької мови 5 курс

РП Теорія та практика інтерпретації тексту 5 курс

РП Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу 5 курс

РП Переклад фахових текстів англійської мови 6 курс

РП Переклад фахових текстів німецької мови 6 курс

РП Германське мовознавство 6 курс

РП Двосторонній послідовний переклад 6 курс

РП Техніка перекладу німецької мови 6 курс

РП Виробнича практика з німецької мови