Інформація про надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам закладів вищої освіти

Шановні випускники!

Під час працевлаштування Ви маєте можливість отримати адресно-грошову допомогу.

Допомога надається випускникам вищих навчальних закладів (ОР «бакалавр», «магістр»), які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на термін не менше як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою, надається одноразова адреснагрошовадопомога у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Випускники закладів вищої освіти денної форми навчання, які навчались за державним замовленням у державних та комунальних закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування, здобули ступінь магістра за спеціальностями галузі знань “01 Освіта/Педагогіка” або іншою спеціальністю і галуззю знань за освітньою програмою зі строком навчання 1 рік 4 місяці і завершили навчання у листопаді – грудні поточного календарного року, уклали відповідно до пункту 1 цього Порядку договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою, включаються до списків одержувачів одноразової адресної грошової допомоги наступного календарного року.

Документи подаються випускниками до 10 жовтня.

Для отримання одноразової адресної грошової допомоги необхідно подати такі документи:

– заяву;

–договір про працевлаштування випускника вищого навчального закладу, який навчався за напрямом/спеціальністю педагогічного профілю за державним замовленням (у трьох примірниках за підписом та печаткою органу управління освітою (департаменту, управління, відділу, школи) та за підписом випускника);

– копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку, довідку (наказ)  про прийняття на роботу;

– довідку з цього закладу освіти, яка підтверджує інформацію про те, що вони працюють на посаді педагогічного працівника, який забезпечує здобуття загальної середньої освіти;

–  копію паспорта;

–  копію ідентифікаційного коду;

–  копію документа про вищу освіту.

Нарахування допомоги здійснюється в університеті на підставі наказу.

Адресна грошова допомога надається один раз, в рік закінчення університету за ОР «бакалавр»  чи «магістр».

Документи подаються до відділу кадрів університету (каб. № 01.102).

Термін подання документів (відповідно до наказу МОН України).

Контактний телефон: (0512) 37-88-35.


Нормативні документи:

– Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 року № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів»;

– Наказ Міністерства освіти і науки України  від 19.12.2019 року № 1588 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти».