План роботи деканату

Тематичний план засідань деканату

Тематичний план засідань деканату

на 2020-2021 н.р.

серпень 2020р.

 1. Підведення підсумків вступної компанії 2020 року.
 2. Обговорення та затвердження структури факультету на 2020-2021 н.р.
 3. Про організацію заходів для першокурсників на День Знань.
 4. Про регламент роботи факультету та кафедр у 2020-2021н.р.

 

вересень 2020 р.

 1. Затвердження планів проведення науково-практичних конференцій на 2021 рік.
 2. Про внесення змін до контрактів та складання додаткових угод до контрактів професорсько-викладацького складу факультету.
 3. Затвердження плану заходів національно-патріотичного спрямування, присвячених дню захисника України.
 4. Про організацію та проведення посвяти у першокурсники.
 5. Про організацію навчального процесу іноземних студентів у 2020-2021н.р.

 

жовтень 2020р.

 1. Про роботу внутрішньої агенції з забезпечення якості вищої освіти у 2020-2021 н.р.
 2. Про організацію змішаного навчання у I семестрі 2020-2021н.р.
 3. Про організацію контролю за самостійною роботою студентів.
 4. Про підготовку до проведення Дня відкритих дверей факультету іноземної філології (ProfiFest).
 5. Затвердження заходів до Тижня факультету.

 

листопад 2020р.

 1. Інформація щодо проведення ProfiFest.
 2. Обговорення проекту Правил прийому до ЗВО у 2021 році.
 3. Обговорення та затвердження складу приймальної, відбіркової комісій факультету на 2021 рік.
 4. Про результати міжнародної роботи у 2020р.

 

грудень 2020р.

 1. Про підготовку до підсумкової атестації студентів VI курсу ДФН, V курсу ЗФН.
 2. Аналіз змісту форм та ефективності підвищення кваліфікації викладачів факультету за 2017-2020рр.
 3. Графік роботи професорсько-викладацького складу у січні 2021р.

 

січень 2021р.

 1. Про участь студентів у конкурсах студентських наукових робіт за спеціальностями факультету.
 2. Обговорення Проєкту функціонування структурного підрозділу в 2021-2022 н.р.
 3. Про участь студентів у науково-дослідних проектах факультету.
 4. Про організацію навчального процесу у II семестрі 2020-2021н.р.

 

лютий 2021р.

 1. Підготовка до підсумкової атестації студентів випускних курсів.
 2. Про результати роботи Ради молодих вчених факультету.
 3. Про підготовку робіт на обласний конкурс робіт молодих вчених Миколаївської області.

 

березень 2021р.

 1. Про підготовку до XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір».
 2. Про ефективність та результативність профорієнтаційної роботи викладачів факультету у 2020-2021н.р.
 3. Про проведення науково-методичного семінару для вчителів іноземних мов ЗСО м. Миколаєва та області.

 

квітень 2021р.

 1. Про організаційно-виховну роботу кураторів академічних груп у 2020-2021н.р.
 2. Аналіз міжнародної роботи кафедр факультету. Перспективи на 2021-2022н.р.
 3. Про результати XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір».

 

травень 2021р.

 1. Проект структури факультету на 2021-2022н.р.
 2. Про підготовку кафедр до звітування. Затвердження рейтингу викладачів.
 3. Про готовність до проведення ПА за освітнім рівнем “бакалавр”.