План роботи деканату

Тематичний план засідань деканату

Тематичний план засідань деканату

на 2023-2024н.р.

серпень 2023р.

 1. Підведення підсумків вступної компанії 2023 року.
 2. Обговорення та затвердження структури факультету на 2023-2024 н.р.
 3. Про організацію освітнього процесу в умовах воєнного стану у I семестрі 2023-2024н.р.
 4. Про регламент роботи факультету та кафедр у 2023-2024н.р.
 5. Про затвердження показників діяльності кафедр, факультету на 2023-2024н.р.

 

вересень 2023 р.

 1. Затвердження планів проведення науково-практичних конференцій на 2024 рік.
 2. Про внесення змін до контрактів та складання додаткових угод до контрактів професорсько-викладацького складу факультету.
 3. Затвердження плану заходів національно-патріотичного спрямування на 2023-2024н.р.
 4. Про організацію та проведення посвяти у першокурсники в дистанційному форматі.

 

жовтень 2023р.

 1. Про роботу внутрішньої агенції з забезпечення якості вищої освіти у 2023-2024 н.р.
 2. Про організацію освітнього процесу у I семестрі 2023-2024н.р. із використанням дистанційних технологій навчання.
 3. Про організацію контролю за самостійною роботою студентів на платформі Moodle.
 4. Про підготовку до проведення Дня відкритих дверей факультету (ProfiFest) в дистанційному форматі.
 5. Затвердження заходів до Тижня факультету.

 

листопад 2023р.

 1. Інформація щодо проведення ProfiFest.
 2. Обговорення проекту Правил прийому до ЗВО у 2024 році.
 3. Обговорення та затвердження складу приймальної, відбіркової комісій факультету на 2024 рік.
 4. Про результати міжнародної роботи у 2023р.

 

грудень 2023р.

 1. Про підготовку до підсумкової атестації студентів ОС “магістр”.
 2. Аналіз змісту форм та ефективності підвищення кваліфікації викладачів факультету за 2020-2023рр.
 3. Графік роботи професорсько-викладацького складу у січні 2024р.

 

січень 2024р.

 1. Про участь студентів у конкурсах студентських наукових робіт за спеціальностями факультету.
 2. Обговорення Проєкту функціонування структурного підрозділу в 2024-2025 н.р.
 3. Про участь студентів у науково-дослідних проектах факультету.
 4. Про організацію навчального процесу у II семестрі 2023-2024н.р.

 

лютий 2024р.

 1. Підготовка до підсумкової атестації студентів випускних курсів.
 2. Про результати роботи Студради факультету.
 3. Про підготовку робіт на обласний конкурс робіт молодих вчених Миколаївської області.

 

березень 2024р.

 1. Про підготовку до XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір».
 2. Про ефективність та результативність профорієнтаційної роботи викладачів факультету у 2023-2024н.р.
 3. Про проведення науково-методичного семінару для вчителів іноземних мов ЗЗСО м. Миколаєва та області.

 

квітень 2024р.

 1. Про організаційно-виховну роботу кураторів академічних груп у 2023-2024н.р.
 2. Аналіз міжнародної роботи кафедр факультету. Перспективи на 2024-2025н.р.
 3. Про результати XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір».

 

травень 2024р.

 1. Проект структури факультету на 2024-2025н.р.
 2. Про підготовку кафедр до звітування. Затвердження рейтингу викладачів.
 3. Про готовність до проведення ПА за освітнім рівнем “бакалавр”.