Заскалєта С.Г.

 

 Заскалєта Світлана Григорівна 

ORCID iD: Заскалєта С.Г.

Google  Scholar: Заскалєта С.Г.mail: zaskaletas1@gmail.com

Посада: Професор кафедри англійської мови і літератури

Наукове звання: Доцент кафедри англійської мови і літератури

Учене звання: Доктор педагогічних наук

Базова освіта: Миколаївський державний педагогічний інститут ім..В.Г. Бєлінського, 1991 рік Спеціальність: історія з додатковою спеціальністю іноземна мова. Кваліфікація: вчитель історії, суспільствознавства та іноземної мови

Докторська дисертація “Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу”

Кандидатська дисертація “Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів сільськогосподарського інституту (за матеріалами вивчення англійської мови”

Навчальні  дисципліни, які викладає “Практичний курс англійської мови”, “Практичний курс другої мови”, “Університетські студії”, “Теорія педагогічного експерименту”, “Педагогіка”

Член-кореспондент Української академії акмеології.

Підвищення  кваліфікації: 

– 2015 рік. Тема: «Професійна компетентність завідувача кафедри в сучасному ВНЗ». Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти НАПН України.

Свідоцтво про підвищеннякваліфікації № 12 СПВ 143827.

–  2020 «Сучасні методи навчання та інноваційні технології у вищій освіті: Європейський досвід та глобальні тенденції». Університет фінансів, бізнесу та підприємництва м.Софія_(Болгарія). Свідотство №BG/VUZF/605-2020

Наукові  публікації 

– Development volition qualities of students in the context of European values // The scientific heritage # 47 (2020). Budapest, Hungary. (у співавторстві). країни ОЄСР).

System of Spiritual Values of Modern Youth: the European Dimension. // Intellectual Archive.Vol.9.No.2, April-June 2020.12.11.  DOI : 10.32370/IA_2020_06 (Канада) (успівавторстві). 

Забезпечення якості вищої освіти: досвід Фінляндії // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Випуск 2 (63). Серія : Педагогічні науки. Київ: ТОВ “Едельвейс”, 2020. С.114-119. (Категорія Б). DOI: 

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.2.10

Застосування принципів міжпредметних звязків у вищій школі (зарубіжний досвід) // Освітологічний дискурс, 2020, № 2 (29) // Освітологічний дискурс, 2020, вип. 2 (29), с. 121-131, Чер 2020. Київ: ТОВ “Едельвейс”, 2020. (у співавторстві).(Категорія Б)DOI: 

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.2.11

Застосування міжпредметних звязків для забезпечення якості освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика Випуск 3(64). Серія: Педагогічні науки. Київ, ТОВ “Едельвейс”, 2020. С.102108. (у співавторстві). (Категорія Б) DOI: 

https://doi.org/10.28925/1609-8595.2020.3.12

Колективна монографія “New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges (Vol.2)». Collective monograph scientific by M.Bezpartochnyi // VUZF Publishing House “St.Grigorii Bogoslov”. Sofia, 2020. p.316. (авторська частка cтор.305-313). (країни ОЄСР). 

– Колективна монографія “Міжкультурна професійна комунікація: комунікативна мобільність та проблеми перекладу”. Монографія / за наук. ред. А. К. Солодкої. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2020. –   158 с. (авторська частка Тенденції розвитку вищої освіти в країнах європейського союзу (Заскалєта С.) стор.69-83).

– Культурний інтелект. Монографія- Миколаїв: ФОП Швець В.М. 2016. – 244 с.( Солодка А.К., Є.А.Зеленов, О.Є.Демяненко та інші. Всього 13 осіб). (частина розділу монографії «Спільні тенденції професійної підготовки фахівців в країнах Європейського Союзу»).

Методичні публікації:

Методичні рекомендації «Університетські студії» для студентів 1 курсу факультету іноземної філології, МНУ ім. В.О.Сухомлинського, Миколаїв, 2018

 – МНУ ім. В.О.Сухомлинського, Миколаїв, 2018

Університетські студії, МНУ ім. В.О.Сухомлинського, Миколаїв, 2018