Заскалєта С.Г.

Заскалєта Світлана Григорівна

професор кафедри англійської мови та літератури

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

 

ОСВІТА

Закінчина Миколаївський державний педагогічний інститут ім.В.Г.Бєлінського (1991 р.) за спеціальністю історія та іноземна мова (англійська).

1992-1995 викладач англійської мови Миколаївського сільськогосподарського інститутут

1995 – 1998 аспірант Інституту педагогіки та психології професійної освіти АПН України.

2000 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів сільськогосподарського інституту (за матеріалами вивчення іноземної мови» (13.00.04.- теорія і методика професійної освіти).

2006 р.– присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

2013 р. – обрано членом-кореспондентом Української академії акмеологічних наук.

2015 р. – захистила докторську дисертацію на тему «Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу» (13.00.04.- теорія і методика професійної освіти).

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2002 – 2009 рр., 2011 – 2017 рр. – завідувач кафедри іноземних мов Миколаївського національного аграрного університету.

З 2017 р. професор кафедри англійської мови і літератури Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського

Коло наукових інтересів: організація самостійної пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови, тенденції професійної підготовки фахівців в країнах Європейського Союзу.

Академія Google