Баркарь У.Я.

Баркарь Уляна Ярославівна

доктор філософії в галузі гуманітарних наук

старший викладач кафедри германської філології та перекладу

Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

 

Наукові інтереси: порівняльно-історичне мовознавство, етимологія лексичних одиниць, семантика, концепти у мовознавстві, психолінгвістика.
Публікації: Особливості фразеології як матеріалу дослідження // Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція, (29–30 листопада 2019 р., Одеса). – Одеса: Південноукраїнська організація “Центр філологічних досліджень”, 2019. – С. 131–134.
Проблема частиномовної характеристики числівників // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23– 24 березня 2018 р., Одеса). – Одеса, 2018. – С. 141–142.
Мова й культура у взаємодії: підходи до вирішення проблеми // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. – 2016. – Вип. 1. –  С. 68– 71
 
Thе Expression of the Concepts ʻwholeʼ / ʻpartʼ through the Relationship between the Terms ʻtwoʼ / ʻoneʼ in German and Ukrainian Languages // Zbiór raportów naukowych. „Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dziś, jutro„ (30.05.15 – 31.05.15). – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – Str. 78–79
 
Поняття одиничності у мовному мисленні // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. пр. / укладачі: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 51. – С. 18–21