Водяна Л.В.

Водяна Людмила Володимирівна

доктор філософії в галузі гуманітарних наук

доцент кафедри германської філології та перекладу

Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

 

Наукові інтереси: стилістичні та літературознавчі проблеми художнього перекладу

Статті: Das Problem des Traums in den Werken vom Boryslaw-zyklus von I. Franko // Електронний журнал «ТЕКСТ. КОНТЕКСТ. ІНТЕРТЕКСТ». (Серія КВ № 22101-12001Р) – 2017.

Місто як символічний простір духовного існування людини у творчості В. Борхерта та І. Франка // Науковий журнал «Молодий вчений». – № 44.1– 2017. – С. 85-89.

Особливості образності сучасної поезії Німеччини // Сontemporary Tendencies in Science and Education: Studies of the Germanic, Romance Languages and Translation : Materials digest of the International Scientific and Practical Internet Conference (Mykolaiv, 20-30 April, 2015) – Р. 180–183.

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Практичний курс другої мови» / Л.В. Водяна. – Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2017. ― 90 с.