Секція прикладної лінгвістики

Лінгвокультурна концептологія

PR-технологiї в системі комунікації

Основи теле і радіожурналістики

Лiнгвiстична_типологiя та мовні ареали

Лінгвокультурологія та лінгвокультурна концептологія 3 курс

Мовнi_технологii_громадс_ких_вiдносин_та_реклами

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СТИЛIСТИЧНОГО_РЕДАГУВАННЯ

Прикладна_графiка, дешифрування та палеонтологія

Загальний курс прикладної лінгвістики

Стилістика української мови

Загальна та прикладна семантика

Інтеркультурна комунікація

Історія української літературної мови

Філософія мови та лінгвістична методологія

Компаративна лінгвістика та лінгвофілософія

Теорія і практика комунікації

Соціолінгвістика

Сучасна українська літературна мова

Правнича лінгвістика

Риторика та спічрайтинг

Нейролінгвістика та патопсихолінгвістика

Загальна та прикладна граматика¦

Теор ія мови та історія лінгвістичних учень

Юрислінгвістика 

Когнітивна лінгвістика 6 курс

Лінгводидактика середньої освіти

Ділова українська мова в системі освіти і науки

Комунікативна лінгвістика 5 курс

НМК Етнолінгвістика

Машинний переклад2021

Прикладна_лiнгвiстика_4_курс2021

ДУМ2021

Культура мовлення та профійлінг 2021