035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

ОС “Бакалавр”

НП Переклад спеціальних текстів 4 курс

НП Практичний курс англійської мови 2 курс

НП Порівняльна граматика англійської та української мов 3 курс

НП Теорія перекладу 4 курс

НП Практичний курс німецької мови 2 курс

НП Практичний курс німецької мови 3 курс

НП Практичний курс німецької мови 4 курс

НП Практичний курс другої іноземної мови 3 курс

НП Практичний курс другої іноземної мови 4 курс

НП Загально-політичний дискурс англійської мови 2 курс

НП Практичний курс англійської мови 3 курс

НП Практичний курс англійської мови 4 курс

НП Вступ до перекладознавства 1 курс

НП Практичний курс перекладу з англійської мови 2 курс

НП Практичний курс перекладу з англійської мови 3 курс

НП Практичний курс перекладу з англійської мови 4 курс

НП Послідовний переклад та техніки нотування 3 курс

НП Граматичні категорії та практична граматика англійської мови 2 курс

НП Іноземна мова 1 курс – усі спеціальності

НП Іноземна мова 2 курс – усі спеціальності

НП Іноземна мова за професійним спрямуванням 3 курс – усі спеціальності

НП Іноземна мова за професійним спрямуванням 4 курс

НП Практичний курс англійської мови 2 курс

НП Практичний курс англійської мови 3 курс

НП Теоретичний і практичний курс англійської мови 4 курс

НП Англійська мова для інфомедійної грамотності

ОС “Магістр”

НП Германське мовознавство

НП Комунікативні стратегії німецької мови

НП Переклад фахових текстів німецької мови

НП Техніка перекладу другої іноземної мови

НП Комунікативні стратегії англійської мови

НП Теорія і практика інтерпретації тексту

НП Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу

НП Переклад науково-технічної документації

НП Двосторонній послідовний переклад

НП Виробнича практика з німецької мови