035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

ОС “Бакалавр”

НП Вступ до перекладознавства

НП Загально-політичний дискурс англійської мови 2 курс

НП Зарубіжна література 2 курс

НП Практичний курс англійської мови 1 курс

НП Практичний курс англійської мови 2 курс

НП Практичний курс англійської мови 3 курс

НП Практичний курс англійської мови 4 курс

НП Практичний курс перекладу з англійської мови 3 курс

НП Практичний курс перекладу з англійської мови 4 курс

НП Послідовний переклад та техніки нотування 3 курс

НП Порівняльна граматика англійської та української мов 3 курс

НП Література англомовних країн і переклад 3 курс

НП Теорія перекладу 4 курс

НП Термінологія та переклад 4 курс

НП Медіаграмотність 4 курс

НП Переклад спеціальних текстів 4 курс

НП Порівняльна стилістика англійської та української мов 4 курс

НП Практичний курс німецької мови 2 курс

НП Практичний курс німецької мови 3 курс

НП Практичний курс німецької мови 4 курс

НП Базовий курс латинської мови


НП Практичний курс англійської мови (014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 1 курс)

НП Практичний курс англійської мови (01.01 Середня освіта (Українська мова і література), 2 курс)

НП Практичний курс англійської мови (014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 3 курс)

НП Практичний курс англійської мови (014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 4 курс)

НП Граматичні категорії та практична граматика англійської мови (014.01 Середня освіта (Українська мова і література, 1 курс)

НП Граматичні категорії та практична граматика англійської мови (014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 2 курс)

НП Методика навчання англійської мови (014.01 Середня освіта (Українська мова і література, 4 курс)

НП Іноземна мова (усі спеціальності, 1 курс)

НП Іноземна мова (усі спеціальності, 2 курс)

НП Іноземна мова за професійним спрямуванням (усі спеціальності, 3 курс)

ОС “Магістр”

НП Теорія і практика інтерпретації тексту 5 курс

НП Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу 5 курс

НП Комунікативні стратегії англійської мови 5 курс

НП Комунікативні стратегії німецької мови 5 курс

НП Техніка перекладу німецької мови 6 курс

НП Переклад фахових текстів англійської мови 6 курс

НП Переклад фахових текстів німецької мови 6 курс

НП Германське мовознавство 6 курс

НП Двосторонній послідовний переклад 6 курс

НП Виробнича практика з німецької мови