Денна форма навчання

Розклад заліково-екзаменаційної сесії  5 курсу у ІІ семестрі 2018-2019 н.р.

Графік проведення комплексного тестування для підсумкового контролю знань студентів І, ІI,ІІІ та V курсів у ІІ семестрі 2018-2019 н.р.

Розклад державної підсумкової атестації здобувачів освітнього ступеня “МАГІСТР” У І семестрі 2018-2019 н.р

Розклад екзаменів на І семестр 2017-2018 н.р.

Розклад державної підсумкової атестації здобувачів  освітнього ступеня “бакалавр” та “магістр” у ІІ семестрі 2017-2018 н.р

Розклад екзаменів на ІІ семестр 2017-2018 н.р.