Денна форма навчання

Розклад підсумкової атестації здобувачів освітніх ступенів “бакалавр”, “магістр” денної форми навчання у II семестрі 2019-2020н.р.

Розклад державної підсумкової атестації здобувачів освітнього ступеня бакалавр денної форми навчання у II семестрі 2019-2020н.р.

Графік оглядових лекцій для студентів VI курсу у І семестрі 2019-2020 н.р.

Розклад сесії 2019-2020 н.р.  на І семестр для освітного ступеня “Магістр” ДФН

Графік підсумкового тестування студентів ОС “Магістр” у І семестрі 2019-2020 н.р.(706 аз, 706 нз)

Розклад заліково-екзаменаційної сесії  5 курсу у ІІ семестрі 2018-2019 н.р.

Графік проведення комплексного тестування для підсумкового контролю знань студентів І, ІI,ІІІ та V курсів у ІІ семестрі 2018-2019 н.р.

Розклад державної підсумкової атестації здобувачів освітнього ступеня “МАГІСТР” У І семестрі 2018-2019 н.р